VVAM

 

Výzkumně vzdělávací aktivity pro začínající výzkumné pracovníky ze zahraničí (VVAM)

Mezinárodní výzkumně vzdělávací aktivity jsou pořádány pracovišti AV ČR pro začínající výzkumné pracovníky a studenty s cílem jejich dalšího vzdělávání, navázání kontaktů a případného zapojení kvalitních účastníků ze zahraničí do výzkumné činnosti pracovišť AV ČR. Jedná se např. o letní či zimní školy, kurzy, workshopy, semináře apod., které kombinují výuku, praktická cvičení, příp. exkurze na odpovídající výzkumná pracoviště.

AV ČR poskytuje pracovištím jednorázové dotace na účast zahraničních začínajících výzkumných pracovníků a studentů ve VVAM a na vlastní pořádání této aktivity.

 

2018

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Petra Bezecná
Odbor Mezinárodní spolupráce
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 1009/3, 117 20 Praha 1
bezecna@kav.cas.cz
T: 221 403 299