Podpora výzkumně-vzdělávacích aktivit pro začínající výzkumné pracovníky ze zahraničí (VVAM)

Mezinárodní výzkumně-vzdělávací aktivity jsou pořádány pracovišti AV ČR pro začínající výzkumné pracovníky a studenty s cílem jejich dalšího vzdělávání, navázání kontaktů a případného zapojení kvalitních účastníků ze zahraničí do výzkumné činnosti pracovišť AV ČR. Jedná se např. o letní či zimní školy, kurzy, workshopy, semináře apod., které kombinují výuku, praktická cvičení, příp. exkurze na odpovídající výzkumná pracoviště.

AV ČR poskytuje pracovištím jednorázové dotace na účast zahraničních začínajících výzkumných pracovníků a studentů ve VVAM a na vlastní pořádání této aktivity.

Podpora je určena na částečné pokrytí aktivity. Předpokládá se spolufinancování z jiných zdrojů.  

VVAM 2019

  •  znění Směrnice 10/2017 k dispozici na intranetu

Kontaktní osoba:
PhDr. Klára Šámalová
Odbor Mezinárodní spolupráce
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 1009/3, 117 20 Praha 1
samalova@kav.cas.cz
 T: 221 403 310