Zahlavi

Program PASIFIC: Výzva k podávání přihlášek na postdoktorální stadium na ústavech Polské akademie věd

23. 11. 2020

Program PASIFIC nabízí dvouleté postdoktorální stadium výzkumníkům všech národností a ze všech vědních disciplín. Úspěšným kandidátům bude umožněn výzkum na některém z 68 ústavů Polské akademie věd, či v Mezinárodním institutu molekulární a buněčné biologie ve Varšavě, přičemž měsíčně obdrží příspěvek v přibližné výši 2 500 euro, dále pak také příspěvek na výzkumný projekt ve výši až 93 000 euro.

Před podáním přihlášky je třeba nejprve zvolit a kontaktovat vhodný hostitelský ústav a nalézt akademického mentora, který v případě úspěchu kandidátův výzkum povede. Přihlášky v první výzvě je možné podávat do 30. června 2021, ve druhé výzvě pak do 30. prosince 2021.

Více informací naleznete zde, či na webové stránce. V případě dotazů se prosím obraťte na pasific@pan.pl