Zahlavi

NORFACE – Výzva k podávání návrhů projektů

06. 12. 2018

Dne 03. 12. 2018 byla vyhlášena nová výzva programu NORFACE: Democratic governance in a turbulent age (Governance).

Termín uzávěrky pro zaslání návrhů projektů do prvního kola hodnocení je 19. 2. 2019.

Veškeré informace o programu a způsobu podávání návrhů projektů jsou k dispozici na webových stránkách NORFACE: https://www.norface.net/program/democratic-governance-in-a-turbulent-age/.

Oprávněnými žadateli jsou vědci, kteří jsou v pracovněprávním vztahu s výzkumnými institucemi AV ČR.