Zahlavi

Japonsko - JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers 2020

05. 11. 2019

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jako každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Research in Japan (Standard) FY2020). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky.

Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 27. března 2020.

Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2020.

Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2020 (tzn. nejdříve 2. dubna 2014).

Délka pobytu je 12 až 24 měsíců.

 

Pokyny pro žadatele

Formulář žádosti

Pokyny k vyplnění formuláře žádosti

 

Povinné přílohy (všechny dokumenty musí být v angličtině nebo japonštině):

  • diplom o udělení doktorského titulu (PhD certificate)
  • dopis z přijímajícího pracoviště/pozvání (letter of acceptance/invitation from the prospective host researcher in Japan) 
  • doporučení (letter of recommendation from current or previous supervisor) 


Žádost včetně příloh zašlete na adresu:

Mgr. Petra Bezecná
Odbor mezinárodní spolupráce
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1

Obálku označte "JSPS Postdoctoral Fellowship 2020".

Další informace jsou k dispozici na adrese: https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/long_list.html.

- - - 

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) has issued this year‘s Call for Applications for the JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers FY 2020. The Division of International Cooperation of the Czech Academy of Sciences will administer applications from the Czech Republic.

Deadline for applications on the Czech side is 27 March 2020.

Selected applicants must start their Fellowship in Japan no later than 30 November 2020.

Applicants must hold a doctorate degree that they obtained on or after 2 April 2014.

The duration of the Fellowship is 12 to 24 months.

 

Application Guidelines

Application Form

Instructions for filling out the Application Form

 

The following documents must be attached to the Application (all documents must be either in English or in Japan)

  • PhD certificate
  • Letter of acceptance/ invitation from the prospective host researcher or host institution in Japan
  • Letter of recommendation from current or previous supervisor

Please send your applications (including all required attachments) to:

Ms Petra Bezecná
Division of International Cooperation
Head Office of the Czech Academy of Sciences
Národní 3, 117 20 Praha 1

Please mark the envelope “JSPS Postdoctoral Fellowship 2020”.

Further information can be found at https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/long_list.html

 

 

Přečtěte si také