Zahlavi

Danube Academies Conference 2019

07. 08. 2019

Ve dnech 30. a 31. října 2019 se uskuteční  Danube Academies Conference, kterou letos v Praze pořádá Akademie věd České republiky (AV ČR) pod záštitou ministra zahraničních věcí České republiky, Dr. Tomáše Petříčka, a ve spolupráci European Academy of Sciences and Arts. Tématy konference, která proběhne částečně v sídle AV ČR a částečně v ELI Beamlines, budou Science Diplomacy a Broad Collaboration and Research Infrastructures.

Prvním den konference je věnován tématu vědecké diplomacie, která má velký potenciál přispívat ke zviditelňování špičkových vědeckých výsledků, a současně zásadní význam pro navazování důležitých partnerství v zahraničí.

Program druhého dne konference je zaměřen na evropské výzkumné infrastruktury, jako jsou DANUBIUS-RI, projekty ELI a HiLase.

Podrobný program konference naleznete zde.