Zahlavi

CFA: TANDEM Program, CNRS – Czech Academy of Sciences (AV ČR), 2020-2022 / PROGRAM TANDEM AV ČR – CNRS, 2020–2022

CFA: TANDEM Program, CNRS – Czech Academy of Sciences (AV ČR), 2020-2022 / PROGRAM TANDEM AV ČR – CNRS, 2020–2022

Tue Jan 15 16:09:13 CET 2019

This year, the French Research Center in Humanities and Social Sciences in Prague (CEFRES, USR CNRS 3138), CNRS, and the Czech Academy of Sciences (AV ČR) are launching the second call for applications for the “TANDEM” incubator program. “TANDEM” is a program of the CEFRES Platform and endeavors to excellency in social sciences and humanities. 

The aim of the TANDEM program is to associate two researchers, one from the AV ČR, one from the CNRS (French National Research Center), around a joint research project leading to the submission of an ERC project (Synergy grant, but also Starting, Consolidator, or Advanced grant).

The second team in the TANDEM program will work 2 years, starting in February 2020. It will be based at CEFRES. ERC projects can be submitted no more than twice a year during the appointment of the team at CEFRES.

The researcher from CNRS will benefit from a 7 month-long research stay at CEFRES (so-called SMI – “Soutien à mobilité internationale” program) from February to August 2020, and then from a 2 year-long appointment at CEFRES from September 2020 (so-called “affectation” program supported by CNRS).

The AV ČR researcher of the team in the TANDEM program will be appointed for 50% of her/his work time (at CEFRES is funded by AV ČR.

The TANDEM team may also recruit a post-doctoral researcher co-funded by CEFRES and the Charles University (UK).

IMPORTANT: This call is simultaneously launched by AV ČR (for researchers of AV ČR) and by CNRS (for researchers of CNRS).

Applications are to be written in English (preferably) or in French.

Please find below the:

Call for applications for researchers of CNRS (French version)

Call for applications for researchers of CNRS (English version)

Call for applications for researchers of AV ČR (English version)

Contacts

Feel free to send any inquiries related to your TANDEM application, especially to find your research partner, to the following coordinators:

Taťána Petrasová, member of the Academy Council of AV ČR and coordinator of AV ČR for the TANDEM program.

e-mail: petrasova@udu.cas.cz

Jérôme Heurtaux, Director of CEFRES and coordinator for CEFRES and CNRS for the TANDEM project. The CEFRES Director may help AV ČR or CNRS applicants to find potential CNRS or AV ČR research partners.

e-mail: jerome.heurtaux@cefres.cz

Helena Štefanová, AV ČR, Division of International Cooperation, Národní 3, 117 20 Prague 1 - Tel.: (+420) 221 403 287

e-mail: stefanova@kav.cas.cz

 

Akademie věd České republiky (AV ČR) a CEFRES/CNRS vyhlašuje druhý ročník programu TANDEM. Program je založený na Platformě CEFRES a usiluje o excelenci ve výzkumu v oblasti společenských a humanitních věd.

Cílem programu TANDEM je zapojení dvou badatelů, jednoho z AV ČR, druhého z CNRS, v rámci společného výzkumného projektu, který vyústí v předložení projektu ERC (jedná se zvláště o synergy, ale i o starting, consolidator, advanced,…). Jsou vítány všechny společenskovědní a humanitní disciplíny

Společná práce vybraného týmu TANDEM začne v únoru 2020 a potrvá dva roky. Tým bude mít svoji základnu v CEFRESu v Praze. Projekty ERC mohou být předloženy až dvakrát během období přidružení týmu TANDEM k CEFRESu.

Badatel CNRS získá finanční podporu v rámci programu SMI (SMI – Soutien à la mobilité internationale) na dobu 7 měsíců a dále bude přidružen „affectation“ k CEFRESu na 2 roky.

Badatel AV ČR zapojený do programu TANDEM bude přidružený k CEFRESu na 0,5 pracovního úvazku bude podpořen ze zdrojů AVČR. Sám si vybere spolupracovníka z CNRS.

Tým  programu TANDEM bude mít možnost si vybrat jednoho post-doktoranda, který bude podpořen ze zdrojů CEFRESu a Univerzity Karlovy.

DŮLEŽITÉ: Informace k programu TANDEM jsou publikovány zároveň Akademií věd ČR (pro výzkumníky z AV ČR) a CNRS (pro výzkumníky z CNRS).

Přihlášky musí být vyplněny v anglickém (preferováno) či francouzském jazyce.

Níže naleznete:

Program TANDEM pro výzkumníky z CNRS (francouzská verze)

Program TANDEM pro výzkumníky z CNRS (anglická verze)

Program TANDEM pro výzkumníky z AV ČR (anglická verze)

Kontakty

Pro další informace a podporu při sestavování týmu TANDEM se neváhejte obrátit na následující vědecké a administrativní koordinátory:

Taťána Petrasová, členka Akademické rady AV ČR a koordinátorka projektu TANDEM ze strany AV ČR.

e-mail: petrasova@udu.cas.cz

Jérôme Heurtaux, ředitel CEFRES a koordinátor programu TANDEM ze strany CEFRES a CNRS. Kandidáti AV ČR (nebo CNRS) se mohou obrátit na ředitele CEFRESu o pomoc s vyhledáním svého spolupracovníka ze CNRS (nebo AV ČR).

e-mailjerome.heurtaux@cefres.cz

Helena Štefanová, Kancelář AV ČR, Odbor mezinárodní spolupráce, Národní 3, 117 20 Praha 1 - tel: 221 403 287

e-mail: stefanova@kav.cas.cz