Zahlavi

Regional Variations and the Role of Local Actors in Chinese Cultural Diplomacy

Regional Variations and the Role of Local Actors in Chinese Cultural Diplomacy

Thu Feb 23 13:50:00 CET 2017 - Fri Feb 24 13:57:00 CET 2017

Orientální ústav AV ČR Vás zde na mezinárodní konferenci

Regional Variations and the Role of Local Actors in Chinese Cultural Diplomacy: Taking Central Asia, the Middle East, Southeast Asia and Central Europe as Case Studies

Kdy: 23.–24. února 2017, 19:00

Kde: Akademie věd, Národní 3, místnost 206

Mezinárodní konference představí výsledky tříletého projektu, který se věnuje komparativní studii kulturní diplomacie Číny v Evropě, Střední Asii na Blízkém Východě a v Jihovýchodní Asii, s cílem přispět k širší teoretické debatě na téma vzestupu čínské soft power v mezinárodních vztazích. Zvláštní důraz bude věnován zapojení nestátních aktérů do čínské kulturní diplomacie a regionálním variacím.

Blžší informace najdete na stránkách Orientálního ústavu AV ČR

Registrace probíhá na adrese danesova@orient.cas.cz

 Reportáž: Studio OAT