Zahlavi

Radical Cascade Reactions by Electron Catalysis

Radical Cascade Reactions by Electron Catalysis

Wed Mar 01 10:00:00 CET 2017

Ústav organické chemie a biochemie zve na přednášku,

Radical Cascade Reactions by Electron Catalysis

kterou přednese prof. Armido STUDER, Organic Chemistry Institute, Westfälische Wilhelms-Universität, Münster, Německo.

1. března 2017 od 10:00

Přednáška se koná v Přednáškovém sále ústavu A2.01, Flemingovo nám. 2, Praha 6, a je součástí cyklu Zvaných přednášek na ÚOCHB 2017 / The IOCB Invited Lectures 2017

Informace: RNDr. Irena G. Stará, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
e-mail: stara@uochb.cas.cz

Seznam Zvaných přednášek Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.  v.  i. naleznete zde.