Zahlavi

Mysterie začátku a konce aneb jak vdechnout genu

14. 03. 2015

160314-Leos-Valasek Dr. rer. nat. Leoš Shivaya Valášek, Ph.D.
(Laboratoř regulace genové exprese, Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.)

Mystérie molekulární evoluce života spočívá ve spojení dvou zdánlivě zcela odlišných světů. Na jedné straně je jím svět DNA, jenž je vystavěn ze základních stavebních prvků zvaných deoxyribonukleotidy. Na straně druhé je to svět proteinů, poskládaný z tzv. aminokyselinových zbytků. Genetická informace DNA (náš „datový hard disk“) je uložena ve formě sekvence deoxyribonukleotidů v jádře buňky. Odtud se dle potřeby po kouscích odpovídajících jednotlivým genům vypravuje na cestu do cytoplasmy, aby zde byla na základě univerzálního genetického kódu „ přeložena“ do sekvence aminokyselinových zbytků tvořících jednotlivé proteiny. Každý gen kóduje jiný protein, který si lze představit jako výkonnou jednotku buňky (náš „software“). Každý gen má přesný začátek a přesný konec a pro život buňky je nesmírně důležité tyhle dva milníky během jeho „ překladu/translace“ do proteinu jednoznačně rozpoznat. Jakým způsobem k tomu v molekulárním světě dochází, je předmětem studia v naší laboratoři.