Zahlavi

Kosmické plazma pohledem umělých družic a meziplanetárních sond

14. 03. 2015

160314-O.Santolik Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr.
(tým Fyziky kosmického plazmatu, Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.)

Přímá měření umělých družic a meziplanetárních sond nám poskytují zajímavé informace o našem kosmickém okolí, které je naplněno nejrůznějšími typy samovolně vznikajících vln a oscilací.
Tým fyziky kosmického plazmatu na Ústavu fyziky atmosféry AV ČR se zabývá jejich výzkumem na základě experimentálních dat a numerických simulací a zapojuje se do přípravy nových přístrojů pro mezinárodní vesmírné projekty.