Zahlavi

How Biology Perceives Chemistry: The Mammalian Olfactory System

How Biology Perceives Chemistry: The Mammalian Olfactory System

Wed Sep 20 10:00:00 CEST 2017

Ústav organické chemie a biochemie zve na přednášku,

How Biology Perceives Chemistry: The Mammalian Olfactory System

kterou přednese prof. Stuart FIRESTEIN, Department of Biological Sciences, Columbia University, New York, NY, USA.

20. září 2017 od 10:00

Přednáška se koná v Přednáškovém sále ústavu A2.01, Flemingovo nám. 2, Praha 6, a je součástí cyklu Zvaných přednášek na ÚOCHB 2017 / The IOCB Invited Lectures 2017.

Informace: RNDr. Irena G. Stará, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
e-mail: stara@uochb.cas.cz

Seznam Zvaných přednášek Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.  v.  i. naleznete zde.