Zahlavi

Biodiverzita na naší planetě: ekologické faktory zodpovědné za druhovou rozmanitost rostlin a živočichů

14. 03. 2015

160314-Novotny Prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc.
(tým Ekologie a ochrany lesních ekosystémů, Biologické centrum AV ČR, v. v. i.)

Druhové bohatství rostlin a živočichů je po světě rozděleno velmi nerovnoměrně. To vede jednak k otázce po ekologických a historických faktorech za tuto nerovnost zodpovědných, jednak k možnostem studovat význam druhové rozmanitosti pro funkci ekosystémů. Kolik druhů nalezneme například v českém nebo tropickém lese - a kolik druhů tyto ekosystémy nezbytně potřebují ke svému fungování? Tyto problémy řešíme studiem vzájemných vztahů mezi rostlinami, býložravci, predátory a parazity v lesních ekosystémech šesti kontinentů, v České republice, USA, Japonsku, Panamě, Gabonu a na Papui-Nové Guineji.