Zahlavi

Automated Glycan Assembly – Basis for Vaccines, Diagnostics and Material Science

Automated Glycan Assembly – Basis for Vaccines, Diagnostics and Material Science

Wed May 17 10:00:00 CEST 2017

Ústav organické chemie a biochemie zve na přednášku,

Automated Glycan Assembly – Basis for Vaccines, Diagnostics and Material Science

kterou přednese prof. Peter H. SEEBERGER, Department of Biomolecular Systems, Max-Planck-Institute of Colloids and Interfaces, Potsdam & Institute of Chemistry and Biochemistry, Freie Universität Berlin, Berlín, Německo.

17. května 2017 od 10:00

Přednáška se koná v Přednáškovém sále ústavu A2.01, Flemingovo nám. 2, Praha 6, a je součástí cyklu Zvaných přednášek na ÚOCHB 2017 / The IOCB Invited Lectures 2017.

Informace: RNDr. Irena G. Stará, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
e-mail: stara@uochb.cas.cz

Seznam Zvaných přednášek Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR, v.  v.  i. naleznete zde.