Analýza VaVaI

Výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) jsou významnými faktory ekonomického a společenského rozvoje každé země. Podmínkou úspěchu je však kvalitní systém řízení, adekvátní financování a efektivní veřejné politiky VaVaI. Cílem těchto aktivit je k tomuto přispívat prostřednictvím pokročilých empirických výzkumů zaměřených na prohloubení chápání toho, jak Český systém VaVaI funguje, jakých dosahuje výsledků, jak se chovají subjekty v systému působící a jaké dopady mají související veřejné politiky. Současnou situaci v Česku v tomto ohledu charakterizuje:

  • Solidní rozsah sběru dat, ale jejich omezená dostupnost a využívání pro analýzy.
  • Slabé zázemí lidských zdrojů pro realizaci analýz a výzkumů v této oblasti.
  • Nízká intenzita kvalitního empirického výzkumu přispívající k nízké informovanosti tvůrců politik VaVaI a z toho plynoucí problémy v řízení systému VaVaI. Česko v tomto za většinou vyspělých zemí EU výrazně zaostává. Ve většině vyspělejších zemí je této problematice věnována mnohem větší systémová pozornost.
  • Není mnoho pracovišť schopných provádět analytické a výzkumné práce nezávisle na parciálních zájmech a poskytující objektivní poznatky na podporu tzv. evidence-based policies.
  • Oborová publikační výkonnost pracovišť výzkumných organizací v České republice v letech 2008-2012


Z těchto důvodů se AV ČR rozhodla systematicky věnovat empirickým výzkumům otázek významných pro kvalitnější řízení a rozvoj českého systému VaVaI. Činnosti této aktivity se budou držet následujících zásad:

  • Provádět rigorózní, ideologicky a politicky nezávislé analýzy a výzkumy.
  • Zabývat se tématy VaVaI významnými pro Českou republiku.
  • Výsledky prezentovat srozumitelnou formou pro širší veřejnost a tvůrce politik.
  • Spolupracovat s obdobnými renomovanými pracovišti v zahraničí.


Výzkumné zaměření bude postupně věnováno otázkám, jako jsou následující:

Jak si český výzkum vede v  mezinárodních bibliometrických srovnáních. Jaká je publikační výkonnost pracovišť výzkumu v ČR v jednotlivých oborech s ohledem na kvalitu, relevanci a ohlas výsledků? Jaký je (ne)soulad mezi oborovou strukturou české vědy a odvětvovou strukturou české ekonomiky? Jak v Česku probíhá typická spolupráce a transfer technologií na úrovni organizací a jednotlivců? Kolik v Česku vzniká univerzitních spinn-offs a academic start-ups? Jaká je návratnost firemních výdajů na VaVaI? Jaké mají VaVaI dopady v ekonomice? Proč u nás (ne)rozvíjejí VaVaI ve větším měřítku aktivity zahraniční investoři či malé podniky? Jak velký je motivační efekt veřejných podpor VaVaI ve firmách? Jsou efektnější a efektivnější dotace anebo daňové odpočty na VaVaI? Měla by se regionalizovat inovační politika? Jaké jsou hlavní důvody zaostávání českého VaVaI systému za špičkou technologického žebříčku zemí?

 

Veřejné akce

 

Analýzy orientované na potřeby politik VaVaI

 

Vědecké výstupy