VÝZKUMNÝ PROGRAM

DIAGNOSTICKÉ METODY A TECHNIKY


KOORDINÁTOR

Ing. Ilona Müllerová, DrSc.

Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.


CÍLE

  • využití fyziky nízkých teplot pro biologii a kosmický výzkum
  • pokročilé neinvazivní postupy pro diagnostiku v humánním i veterinárním lékařství a v biologii
  • nanodiagnostika struktur a jejich vytváření pomocí elektronových, iontových a světelných svazků
  • měřicí metody a metrologie pro výzkum i průmysl
  • speciální technologie pro extrémně přesné a technicky pokročilé aplikace

Zúčastněná pracoviště AV ČR
Fyzikální ústav
Ústav fotoniky a elektroniky
Ústav teorie informace a automatizace
Fyziologický ústav
Ústav organické chemie a biochemie
Ústav experimentální medicíny
Ústav fyziky materiálů
Ústav molekulární genetiky
Ústav anorganické chemie


Spolupracující partneři
FEI Czech Republic, s. r. o.
TESCAN ORSAY HOLDING, a. s.
DELONG INSTRUMENTS, a. s.
VIDIA, s. r. o.
Photon Systems Instruments, s. r. o.
MESING, s. r. o.
FOCUS GmbH
API Optix, s. r. o.
Centrum výzkumu Řež, s. r. o.
české a zahraniční univerzity a další akademická pracoviště

Česká republika patří k zemím s dlouholetou tradicí v oblasti přesného strojírenství, elektroniky, optiky, speciálních přístrojů a souvisejících pokročilých technologií. Aby tento stav byl zachován, rozšířen o další obory a dále rozvíjen na světové úrovni, je třeba věnovat úsilí hledání nových fyzikálních, chemických, zobrazovacích a dalších principů a vývoji metod studia vlastností mikrostruktur a nanostruktur živé i neživé hmoty a nových postupů a moderních technologií. Při ověřování těchto principů jsou získávány původní teoretické výsledky ve vybraných oblastech přírodních i technických věd společně s unikátními metodickými postupy a přístrojovými prvky.

V dnešní době je další pokrok nemyslitelný bez interdisciplinárního přístupu, bez intenzivní komunikace a spolupráce mezi špičkovými odborníky z nejrůznějších oborů. Často jsme svědky, že roky dobře zvládnuté postupy jednoho oboru způsobí překvapivý rozvoj a průlom v oboru jiném, jsou-li vhodně aplikovány. Konečným cílem je jejich využití v základním i aplikovaném výzkumu, především v biomedicínských a fyzikálně-materiálových oborech, případně zhodnocení dosažených výsledků v průmyslu a při výuce nové vědecké generace.

 

Webová stránka programu Diagnostické metody a techniky