Popularizační výstavy Akademie věd České republiky mají za cíl nevšední formou přiblížit vědu a výzkum (nejen) nejmladší generaci. Výstavy můžete zhlédnout například v rámci akcí Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR (Veletrh vědy, Týden vědy a techniky…), nebo si je zapůjčit do knihoven, muzeí a dalších veřejných prostor.

 

ČESKÉ VĚDKYNĚ A JEJICH PŘÍNOSY NEJEN ČESKÉ VĚDĚ

VEDKYNE_VYSTAVA_KOLAZ_CZPod hlavičkou projektu Otevřená věda Akademie věd ČR 2016 vznikla výstava karikatur českých vědkyň a jejich vědeckých přínosů. V dobách, kdy bylo vzdělání, kvalifikované profesní uplatnění a vědecká kariéra pro ženy něčím bezmála revolučním, se přesto našlo mnoho statečných průkopnic, které uspěly a dokázaly se nesmazatelně zapsat do rozvoje české a světové vědy. Záměrem výstavy je představit tyto české vědkyně a upozornit především mladší generaci na jejich objevy, úspěchy a prvenství. Portréty českých vědkyň nejsou v žádném případě přesnou kopií originálů. Hlavním cílem výstavy je přimět pozorného návštěvníka, aby nalezl správnou dvojici – vědkyni a její přínos vědě.


Výstava se skládá z 31 posterů formátu A1, je dostupná v českém a anglickém jazyce.

 

ČEŠTÍ VĚDCI A JEJICH VYNÁLEZY

ČEŠTÍ VĚDCI A JEJICH VYNÁLEZYPod hlavičkou projektu Otevřená věda III vznikla výstava karikatur českých vědců a jejich nejslavnějších objevů. Výstava je cílena především na mladší generaci se snahou představit české vědce, vynálezce a objevitele. Portréty nejznámějších českých vynálezců nejsou v žádném případě přesnou kopií originálů, stejně tak tomu je i s jejich vynálezy. Hlavním cílem této vzdělávací výstavy je přimět pozorného čtenáře k nalezení dvojice vědce a jeho vynálezu. Podívali jste se někdy na věci kolem sebe a zamysleli se nad tím, jak vznikly a kdo je vymyslel? Pamatujete si, kdo první objevil všechny čtyři krevní skupiny? Uhádnete, v čem spočívají zákony dědičnosti? Víte, k čemu slouží lodní šroub? Znáte toho, kdo se skrývá za objevem měkkých kontaktních čoček? Za všemi těmito objevy a vynálezy stojí právě čeští vědci, o kterých jste možná ještě v životě neslyšeli. Přitom většinu jejich skvělých objevů a vynálezů používáme dodnes. Poznáte, který český vědec stojí za vynálezy na obrázcích?
 
Výstava se skládá z 51 posterů formátu A1, je dostupná v českém a anglickém jazyce.
 
 
 
SUPERHRDINOVÉ KOLEM NÁSPod hlavičkou projektu Otevřená věda IV vznikla výstava znázorňující vědecké pracovníky z ústavů Akademie věd České republiky jako komiksové superhrdiny z různých odvětví vědy: biologie, geologie, chemie, fyziky, lingvistiky, matematiky a techniky. Naši superhrdinové během pracovního dne pomáhají zachránit svět. Výstava s humorem a komiksovou nadsázkou přibližuje „superhrdiny vědy“, které je možné běžně potkat na ulici, v tramvaji či obchodě, a kteří se zasazují o nové objevy a průlomy ve vědě a výzkumu, aby všem ostatním lidem na Zemi ulehčili život.

Výstava se skládá z 8 posterů formátu A1, je dostupná v českém jazyce.

 

VĚDA A VODA

VĚDA A VODAVysvětlovat jakémukoliv kousku živé hmoty, že voda je ta nejdůležitější látka na Zemi, je asi stejně pošetilé a nesmyslné jako snažit se přesvědčit padajícího člověka o existenci gravitačního zákona. Voda je na Zemi všudypřítomná. Putovní výstavu Věda a voda společně vytvořili vědci - popularizátoři Otevřené vědy a potěší všechny, kdo se chtějí podívat na vodu z pohledu různých vědních oborů. Výstava se snaží pomocí vody, jakožto jednotícího prvku, populární formou představit zajímavosti různých přírodovědných a technických oborů. Výstava byla připravena tak, aby byla srozumitelná zejména pro středoškoláky a širokou veřejnost.

Výše uvedené výstavy byly realizovány v rámci projektu Otevřená věda III – popularizace přírodovědných a technických oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti (reg. č. CZ.1.07/2.3.00/35.0023), projektu Otevřená věda IV – popularizace výzkumu a vývoje a podpora badatelsky orientované výuky (reg. číslo CZ.1.07/2.3.00/45.0041), za finanční podpory ESF, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu České republiky a v rámci projektu Otevřená věda Akademie věd ČR.

Kontakt:

Marta Dlouhá
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Divize vnějších vztahů – Odbor projektů rozvoje lidských zdrojů
Vodičkova 40
110 00  Praha 1

tel.: +420 221 403 853
e-mail: dlouha@ssc.cas.cz


 

Klamárium /Co prozrazují optické klamy o lidské mysli/
Kdo: Psychologický ústav AV ČR, Doc. Mgr. Radovan Šikl, Ph.D.
Podpora: AV ČR, Ministerstvo kultury ČR, Škoda Auto, a.s.
Mediální partneři: Česká televize, Český rozhlas
Kde: Velký Svět techniky v Ostravě
Kdy: 16. března 2018 – 31. října 2018

Cíl výstavy: SNAHOU VÝSTAVY JE NA PŘÍKLADU OPTICKÝCH KLAMŮ UKÁZAT A VYSVĚTLIT NĚKTERÉ OBECNÉ PRINCIPY LIDSKÉHO ZRAKOVÉHO VNÍMÁNÍ.

Využití klamů a jiných příkladů omylnosti a ovlivnitelnosti lidského zraku je k takové demonstraci mimořádně vhodné. Návštěvník výstavy bude vidět neexistující podněty, a naopak neuvidí ty existující. Kamarádi se před očima promění v obry a trpaslíky. Nehybné obrázky se začnou zdánlivě pohybovat, prostor se bude jevit deformovaný. Návštěvník zakusí pocit, že se očima dotýká předmětů, a nahlédne i dovnitř svého těla. Tato zkušenost ovšem nemá za cíl přesvědčit návštěvníka o omylnosti nebo nefunkčnosti lidského zraku. Namísto toho ukazuje zrakové vnímání jako mentální, tvořivý proces organizace a interpretace informací a vjem jako adaptivní výsledek tohoto procesu.

Výstavu tvoří kolem 20 známých i méně známých zrakových klamů. Naprostá většina z nich má interaktivní povahu. Jejich účinek je podmíněn ochotou návštěvníka řídit se instrukcemi a přistoupením na navrženou hru. Nebo alespoň ochotou přemýšlet, co je na viděném podnětu zvláštní a jak je vůbec něco takového možné. Ke každému vystavenému exponátu je poskytnuto vysvětlení, jednak krátké (na panelu hned vedle exponátu) a pro poznání chtivé zájemce i rozsáhlejší (na přiloženém bloku a v katalogu). V experimentálním pokoji si pak můžete vyzkoušet řadu úloh používaných v psychologickém experimentálním výzkumu.

Detailní informace: www.klamarium.cz