V množství slov současných médií má nezastupitelné místo jako informační zdroj obraz. Dnešní kultura je výrazně vázána na obrazový vjem. Audiovizuální komunikace je tak nezbytnou součástí komunikace Akademie věd ČR. Právě s cílem využít mediální možnosti audiovizuálního sdělení vzniklo ve Středisku společných činností AV ČR, v. v. i., v Divizi vnějších vztahů produkční studio Odboru audiovizuálních technologií, tedy Studio OAT.

Naším úkolem je popularizovat vědu a vědeckou činnost AV ČR. Ve studiu pracují absolventi filmových škol se zkušenostmi s televizní i filmovou produkcí. Výsledky jejich práce byly oceněny na televizních festivalech v ČR i v zahraničí.