Kdo jsme? Studio OAT

Kdo jsme? Studio OAT

V množství slov současných médií má nezastupitelné místo jako informační zdroj obraz. Dnešní kultura je výrazně vázána na obrazový vjem. Audiovizuální komunikace je nezbytnou součástí komunikace AV ČR. Právě s cílem využít mediální možnosti audiovizuálního sdělení vzniklo na Akademii věd ČR v Divizi vnějších vztahů digitální studio. Jeho úkolem je popularizovat vědu a vědeckou činnost Akademie věd ČR. Ve studiu pracují absolventi filmových škol se zkušenostmi s televizní i filmovou produkcí. Výsledky jejich práce byly oceněny na televizních festivalech v ČR i v zahraničí.

 

  • Jsme součástí Střediska společných činností Akademie věd ČR, v. v. i., Divize vnějších vztahů, a to již od roku 2008.

  • Těžištěm naší činnosti je popularizace vědy a podpora aktivit všech součástí Akademie věd ČR, a to především v následujících oblastech:

- produkce audiovizuálních záznamů, reportáží a dokumentárních filmů,

- správa sociálních sítí – akademický YT a FB videokanálu AV ČR Česká věda.

  • Zajišťujeme technickou a multimediální podporu nejrůznějším projektům v oblasti vědy, výzkumu a vzdělávání.

  • Naše zkušenosti i případné volné kapacity mohou být využity i pro Vaše projekty.