Zahlavi

Časopisy

Časopisy

Časopisy AV ČR

Jednotlivé časopisy jsou dostupné ve formátu PDF.

A / Věda a výzkum

Čtvrtletník o projektech pracovišť AV ČR a o vědeckých novinkách – vychází tištěně i elektronicky.

 


1/2017

2/2017


3/2017

titulka na web(1)
4/2017

 

AB / Akademický bulletin

Měsíčník určený pro zaměstnance AV ČR – vychází elektronicky.

 


1/2017

2/2017

3/2017

4/2017

5/2017

6/2017

9/2017

10/2017


11/2017

 
12/2017
   

 

AΩ / Věda pro každého

Vychází dvakrát ročně pro návštěvníky popularizačních akcí AV ČR (Veletrhu vědy a Týden vědy a techniky apod.) – vychází tištěně a elektronicky.

 

         Ročenka AV ČR

Shrnuje vybrané výsledky v oblasti vědeckých výzkumů ve všech vědních oborech AV ČR.

     

Vychází rovněž v rozšířené elektronické verzi (obohacená je o další výsledky, vědecké týmy, autory a názvy projektů a odkazy na publikované práce).

    

 

Archiv Akademického bulletinu (1990–2016)