Zahlavi

Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy

17. 09. 2019

Středisko společných činností AV ČR ve spolupráci s Ústavem pro jazyk český AV ČRÚstavem pro českou literaturu AV ČR zahájilo přihlašování na další ročník Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy. Letos se uskuteční 14.–16. října 2019 v Praze.

Vzdělávací kurz, který Akademie věd ČR pořádá již od roku 2012, je určen aktivním učitelům českého jazyka a literatury 2. stupně ZŠ, SOŠ, SOU a gymnázií. Škola českého jazyka a literatury pro pedagogy chce účastníkům představit zajímavá témata a nejnovější trendy v českém jazyce a v české literatuře. Po absolvování kurzu každý pedagog získá nové poznatky a nápady, které následně může aplikovat v praxi při výuce.

Účastníky čekají přednášky vědců a vědkyň z Ústavu pro jazyk český AV ČR a Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Uskuteční se také debata s autory knihy Hacknutá čeština o dynamice současného lexikonu. Zároveň je pro frekventanty připravena komentovaná prohlídka Národní galerie v budově Veletržního paláce.

Odbornými garanty Školy českého jazyka a literatury pro pedagogy jsou Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český AV ČR a Robert Kolár z Ústavu pro českou literaturu AV ČR. Letos se kurz koná 14.–16. října 2019 v Praze v zasedacím sálu Ústavu pro českou literaturu AV ČR a v budově Akademie věd ČR.

Další informace, podrobný program a přihlašovací formulář naleznete na webových stránkách kurzu.

Připravili: Zuzana Všetečková, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR