Týden vědy a techniky

Týden vědy a techniky

kolaz

Týden vědy a techniky AV ČR je nejrozsáhlejší a největší vědecký festival v České republice. Každoročně se koná začátkem měsíce listopadu a přináší na 500 akcí po celé České republice. Zájemci o vědu a techniku mají možnost navštívit přednášky, výstavy, exkurze, vědecké kavárny, promítání dokumentárních filmů, nahlédnout do vědeckých pracovišť, laboratoří a knihoven a poznat, „jak se dělá věda“. Na festivalu se podílejí všechny ústavy Akademie věd ČR a více než padesát partnerských organizací.

Týden vědy a techniky AV ČR je zaměřen na studenty středních škol, kterým jsou určeny zejména přednášky a exkurze v dopoledních hodinách. Odpolední, podvečerní program a doprovodné akce jsou vhodné pro širokou veřejnost. Festival každoročně navštíví více než 100.000 osob.


Vstup na festival je bezplatný.

Vše o festivalu Týden vědy a techniky AV ČR naleznete na www.tydenvedy.cz.