Jarní exkurze do světa vědy

Jarní exkurze do světa vědy

Akce Jarní exkurze do světa vědy se koná v měsících květen a červen na vybraných vědeckých pracovištích Akademie věd ČR jako volná část festivalu Týden vědy a techniky AV ČR.

Akce je pořádána na vybraných ústavech Akademie věd ČR, které je vzhledem k charakteru jejich činností vhodnější navštívit v jarním období. Akce je zaměřena na studenty středních škol, kteří mají možnost navštívit výzkumná pracoviště AV ČR a seznámit se s českou vědou. Studenti mohou poznat vědce přímo v jejich působišti a dozvědět se zábavnou formou detailní informace o jejich práci. Středoškolští studenti a jejich kantoři se tak mohou seznámit s pestrou činností vědeckých ústavů, zúčastnit se zajímavého programu a odnést si nevšední zážitky.

Vše o akci naleznete na www.tydenvedy.cz
 
Pro více informací kontaktujte:
 
Mgr. Markéta Josková
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.
Odbor popularizace vědy a marketingu – Divize vnějších vztahů
Národní 1009/3, 110 00  Praha 1
tel.: +420 221 403 274, +420 603 500 861