Zahlavi

Instagramová soutěž – Veletrh vědy 2019

Vyhraj lego roboty nebo deskovku iKnow na Instagramu Akademie věd ČR!

Jak na to?

1. Staň se naším followerem na Instagramu

2. Vyfoť fotku na Veletrhu vědy a postni ji na svůj profil s hashtagem #veletrhvedy

3. Pokud vyhraješ, dáme Ti do komentářů vědět, kde si cenu vyzvednout. 


Pravidla závazně upravují podmínky Instagramové soutěže Veletrh vědy 2019 na Instagramu Akademie věd ČR (dále jen „soutěž“). Ceny do soutěže věnovala společnost Alza.cz.

Organizátor soutěže
Organizátorem soutěže je Středisko společných činností AV ČR, v. v. i., Národní 1009/3, 110 00 Praha 1, IČO: 60457856, DIČ: CZ60457856, zapsané v rejstříku veřejných výzkumných institucí pod spis. zn. č. 17113/2006-34/SSC (dále jen „organizátor“).

Účast v soutěži a pravidla
Zúčastnit se mohu fyzické osoby s trvalým pobytem na území České republiky, které se v době konání soutěže do ní přihlásí tím, že na svůj instagramový profil nahrají fotografii pořízenou na Veletrhu vědy 2019 – a to s hashtagem #veletrhvedy. Fotografie se vkládají na profil soutěžícího prostřednictvím sociální sítě Instagram.

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora soutěže, jejich rodinní příslušníci a osoby blízké. Ze soutěže budou vyřazeni soutěžící a všechny soutěžní příspěvky, které nesplňují podmínky těchto pravidel. Ze soutěže budou dále vyřazeny příspěvky obsahující vulgární výrazy nebo ty, které budou jakkoli odporovat cílům a účelu soutěže.

Soutěž se koná ve dnech 1. až 9. června 2019 do 23:59 hod.

Výherce a výhry
Po skončení soutěže vybere porota na základě originálnosti soutěžních fotografií tři výherce, kteří získají po jedné z výher, a to v následujícím pořadí:

1. Stavebnice LEGO Mindstorms 31313 EV3

2. Stavebnice LEGO Boost 17101

3. Desková hra iKNOW

Výherce do sedmi dnů od ukončení soutěže kontaktuje organizátor prostřednictvím komentáře pod jimi sdílenou fotografií s hashtagem #veletrhvedy a na sociální síti Instagram. Pro tento případ musí mít soutěžící nastaven svůj profil na sociální síti Instagram tak, aby se jeho sdílená soutěžní fotografie dala jiným profilem komentovat. V komentáři budou výherci vyzváni, aby organizátorovi zaslali nejpozději do sedmi dnů odpověď obsahující jejich poštovní adresu. Výhra bude zaslána poštou, a to doporučeně. V případě, že výherce nesdělí požadované informace v uvedené lhůtě, jeho nárok na výhru zaniká. Výhry budou rozeslány do dvou týdnů po kontaktování vítězů soutěže, tedy nejpozději 24. června 2019.

Předáním výhry jsou splněny veškeré závazky organizátora vůči výherci stanovené těmito pravidly. Nárok na výhru nevzniká v případě, že nebudou dodrženy nebo budou porušeny podmínky/pravidla soutěže.

Organizátor nenese odpovědnost za jakákoli rizika spojená s realizací výhry, nepřebírá vůči výhercům žádné jiné závazky než stanovené těmito pravidly a výherci nemají nárok na jakákoli jiná plnění ze strany organizátora než uvedená v těchto pravidlech.

Účastník soutěže nese veškeré náklady, které mu vzniknou v souvislosti s účastí v soutěži (zejména náklady na vlastní internetové připojení). Soutěžící bere na vědomí, že nelze požadovat nebo se domáhat uhrazení nákladů spojených s účastí v soutěži od organizátora.

Práva a povinnosti organizátora soutěže
Organizátor je kdykoli v průběhu soutěže oprávněn změnit pravidla i podmínky soutěže, výhry a dobu trvání soutěže. Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli soutěž z vážných důvodů zrušit. Veškeré výhry jsou právně nevymahatelné. Na výhry nevzniká účastí v soutěži právní nárok.

Odesláním příspěvku do soutěže souhlasí účastník se zpracováním jeho osobních údajů (e-mailová adresa, jméno, příjmení a adresa) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném a účinném znění, pro marketingové účely. Organizátor bude údaje uchovávat pouze po dobu soutěže a v období nutném pro zaslání výher výhercům a nebude je poskytovat žádné třetí straně.

Účastí v soutěži projevuje každý účastník souhlas s jejími pravidly.

V Praze dne 3. května 2019.