Den Země

Den Země je celosvětový svátek, který se každoročně slaví 22. dubna. Více než miliarda lidí ze 193 států světa si v tento den připomíná ekologické otázky a dopady chování člověka na životní prostředí. Tato tradice vznikla již v roce 1969 na konferenci UNESCO v San Franciscu, dnes je největším nenáboženským svátkem, který slaví společně lidé na celé planetě bez ohledu na svůj původ, víru nebo národnost.  

Od roku 2010 se k podpoře ekologie prostřednictvím Mezinárodního dne Země hlásí také Akademie věd České republiky. V dubnových dnech připravujeme s odborníky z ústavů, které se specializují na vědy o Zemi, několikadenní program. Odborné i popularizační přednášky, besedy se studenty, názorné interaktivní dny se simulací geofyzikálních jevů a zemských procesů a mnoho dalšího. Program Dne Země realizuje Geofyzikální ústav Akademie věd ČR, v. v. i.