DEN VODY

Voda představuje obrovské bohatství, které nám planeta poskytuje. Každoročně si proto 22. března připomínáme její význam pro lidstvo. Do oslav Světového dne vody se letos zapojí i Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, který uspořádá akce pro veřejnost, aby rozšířil informovanost o problematice dostupnosti vody, hospodaření s vodou, o její kvalitě a kontaminaci cizorodými látkami i o problematice, jak tyto látky odstranit při „výrobě“ pitné vody.

S OHLEDEM NA AKTUÁLNÍ SITUACI JSOU VŠECHNY AKCE KE DNI VODY ZRUŠENY!Všechny akce jsou ZDARMA. S ohledem na omezenou kapacitu je však NUTNÁ REGISTRACE!

Pro registraci na EXKURZE pište/volejte na
pivokonska@ih.cas.cz, tel. 233 109 016 (nebo 233 109 022).

Pro registraci na přednášku „Konec hojných časů? Aneb co bude, až voda nebude.“
použijte ONLINE FORMULÁŘ


7. 2. – 22. 3. 2020
– výstava „VODA“ v Galerii Věda a umění, AV ČR (Národní 3, Praha 1)

26. 2. v 16:00 hod., 11. 3. v 16:00 hod. a 22. 3. 2020 v 11:00 hod. – komentované prohlídky výstavy „VODA“ v Galerii Věda a umění, AV ČR (Národní 3, Praha 1)

22. 3. 2020 v 15:00 hod. – přednáška „Konec hojných časů? Aneb co bude, až voda nebude.“ Místnost č. 206, AV ČR (Národní 3, Praha 1)

24. 3. 2020 – exkurze v úpravně vody U Sv. Trojice v Kutné Hoře

25. 3. 2020 – exkurze a workshop v laboratořích úpravy vody a hydrologie ÚH (9:00–17:00 hod.)

26. 3. 2020
exkurze a workshop v laboratořích úpravy vody a hydrologie ÚH (9:00–17:00 hod.)

PODROBNÝ POPIS AKCÍ

6. 2. – 22. 3. 2020
výstava „VODA“ v Galerii Věda a umění, AV ČR (Národní 3, Praha 1)
Smyslem výstavy je, aby příchozí přiměla k zamyšlení, jak se naše společnost k vodě chová, zda s ní neplýtvá, jak moc ji znečišťuje, ale i nad tím, co pro ochranu vodních zdrojů může udělat každý z nás. Návštěvníci se seznámí s přirozeným koloběhem vody v přírodě a s rolí člověka, kterou v něm zaujímá. Dozví se, jakým způsobem si člověk vodu z přírody bere, jak ji používá a v jakém stavu ji do přírody vrací. Zjistí rozdíl mezi úpravou pitné vody a čištěním odpadních vod a dozví se mnoho zajímavého o znečištění vodních zdrojů a hospodaření s vodou. Seznámí se i s informacemi o působení vody v krajině, mj. kolik vody je schopna zadržet půda, jak voda z krajiny odtéká, kolik se jí vypaří, ale také jak se měří srážky. Dva prostorové modely názorně přiblíží koloběh vody v přírodě, ale i cestu vody při využívání člověkem. Součástí výstavy bude i reálná automatizovaná terénní meteorologická stanice.
OTEVŘENO: pondělí-sobota 10:00-18:00 včetně neděle 22. 3. (Den vody) – vstup zdarma

Komentovaná prohlídka výstavy „VODA“ – s autory výstavy
Kdy?
26. února v 16:00 hod., 11. března v 16:00 hod., 22. března v 11:00 hod.
Kde?
Galerie Věda a umění AV ČR, Národní 3, Praha 1
Pro koho?
Veřejnost, základní, střední a vysoké školy
Rezervace/registrace:
pouze velké skupinyPřednáška „Konec hojných časů? Aneb co bude, až voda nebude.“
Kdy?
22. března 2020 v 15:00 hod.
Kde? Akademie věd, Národní 3, Praha 1, místnost č. 206
Pro koho? Veřejnost, střední a vysoké školy
Rezervace/registrace: nutná, omezená kapacita

!PŘEDNÁŠKA ZRUŠENA!

Už několikátý rok za sebou panuje v České republice nebývalé sucho. V této souvislosti si všichni musíme klást otázku, zda si vody vážíme a uvědomujeme si její nepostradatelnost a naši absolutní závislost na ní. Ve spojitosti s vodou nás napadají dvě základní otázky. První, zda máme vody dostatek, a druhá, jaká je její kvalita? Obě jsou nasnadě a položit si je nás nic nestojí. Nesrovnatelně větší úsilí je třeba vynaložit při hledání odpovědí na ně. Přijďte si je položit společně s námi na přednášku ředitele Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR Martina Pivokonského.Přednášející: Martin Pivokonský, ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR. Vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK, kde přednáší hydrochemii a úpravu vody. Zabývá se hydrochemií a znečištěním povrchových a podzemních vod, procesy úpravy vody v souvislosti s odstraněním mikropolutantů a látek produkovaných sinicemi a řasami.Exkurze
v úpravně vody U Sv. Trojice v Kutné Hoře
Kdy?
24. března 2020 (několik exkurzí v průběhu celého dne)
Kde? Úpravna vody U Sv. Trojice, Bylany 85, Kutná Hora – U Svaté Trojice, 284 01 (49.9345933N, 15.2542819E)
Pro koho? Druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy, široká veřejnost
Rezervace/registrace: nutná, omezená kapacita

V rámci Světového dne vody pořádá Ústav pro hydrodynamiku AV ČR ve spolupráci s Vodohospodářskou společností Vrchlice-Maleč exkurzi na úpravnu vody U Sv. Trojice v Kutné Hoře spojenou s prohlídkou společné výzkumné laboratoře umístěné přímo v areálu úpravny. Návštěvníci uvidí „výrobu“ pitné vody přímo na úpravně vody i technologický výzkum v laboratoři a jeho aplikaci v praxi.

Akce v laboratořích úpravy vody a hydrologie Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR
Exkurze –
Jak se z vody stane pitná?
Kdy?
25. a 26. března 2020 (9:00–17:00 hod.)
Kde? Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Pod Paťankou 30/5, Praha 6
Pro koho? Druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy, veřejnost (úroveň programu bude přizpůsobena zájemcům dle předchozího objednání).
Rezervace/registrace: nutná, omezená kapacita (školní skupiny od 9:00 do 15:00 hod. – rezervace nutná, veřejnost od 15:00 do 17:00 hod. – rezervace nutná pouze pro větší skupiny). Odpolední exkurze pro veřejnost se budou konat každou půlhodinu, první v 15:00 hod.

Než si doma natočíme sklenici pitné vody, projde voda složitým procesem úpravy, který ji zbaví nežádoucích příměsí a zajistí její zdravotní nezávadnost. Složitost procesu úpravy závisí na znečištění zdroje vody. Proč někdy stačí vodu jen přefiltrovat a jindy je třeba nasadit celý „arzenál“ chemických látek a fyzikálních procesů? Navštivte laboratoře Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR, kde vás seznámíme s postupy úpravy vody a ukážeme vám různé způsoby odstraňování nežádoucích látek, jako jsou produkty sinic a řas, pesticidy, mikroplasty nebo léčiva a hormony. Těšit se můžete, také na prostorový model znázorňující využití vody člověkem. S jeho pomocí vám názorně vysvětlíme rozdíl mezi úpravou pitné vody a čištěním odpadních vod. Dozvíte se, jakým způsobem si člověk z přírody vodu bere, jak ji používá a v jakém stavu ji do přírody vrací.

Exkurze a workshopNa pár minut hydrologem
Kdy?
25. a 26. března 2020 (9:00–17:00 hod.)
Kde? Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, Pod Paťankou 30/5, Praha 6
Pro koho? Druhý stupeň základních škol, střední a vysoké školy, veřejnost (úroveň programu bude přizpůsobena zájemcům dle předchozího objednání).
Rezervace/registrace: nutná, omezená kapacita (školní skupiny od 9:00 do 15:00 hod. – rezervace nutná, veřejnost od 15:00 do 17:00 hod. – rezervace nutná pouze pro větší skupiny). Odpolední exkurze pro veřejnost se budou konat každou půlhodinu, první bude zahájena v 15:00 hod.

Přirozený koloběh vody v přírodě člověka zajímá již tisíce let. Současné změny klimatu a využívání krajiny tento koloběh významně ovlivňují. Chcete se dozvědět, jak je možné tyto budoucí změny předvídat? Jak se běžně odhaduje, kolik vody z deště odteče a kolik jí krajina zachytí? Může se člověk na nastávající změny připravit? Nahlédněte do útrob hydrologického modelu a vyzkoušejte si sestavit svůj vlastní. Prohlédnete si reálnou automatizovanou terénní meteorologickou stanici a ukážeme vám také velmi názorný prostorový model koloběhu vody v přírodě.Všechny akce jsou ZDARMA. S ohledem na omezenou kapacitu je však NUTNÁ REGISTRACE!
Pro registraci na EXKURZE pište/volejte na
pivokonska@ih.cas.cz, tel. 233 109 016 (nebo 233 109 022).
https://www.ih.cas.cz.