Vzdělávání pedagogů

Akademie věd ČR se v rámci projektu Otevřená věda věnuje také vzdělávání pedagogů přírodovědných a humanitních oborů. Profesní rozvoj pedagogů je totiž významnou aktivitou, která vede ke zvýšení zájmu a motivaci žáků a studentů k vědecké práci. Školy a jejich učitelé tak hrají důležitou roli při uvádění žáka do oblasti vědy.

Cílem vzdělávání učitelů je dosáhnout posunu ve způsobu výuky daných předmětů tak, aby učivo bylo podáno atraktivněji a jejich odborná materie srozumitelněji interpretována s důrazem na experiment a praktické využití. Učitelé mají možnost obohatit svou výuku o nejnovější trendy ve vědě a zatraktivnit výuku o poutavé a nevšední informace ze zákulisí vědy a práce předních českých vědců.

 

Kurzy pro pedagogy přírodovědných oborů

 

Praktické kurzy pro pedagogy

Od roku 2005 pořádá AV ČR praktické kurzy pro pedagogy s aprobací v oboru chemie, fyziky a biologie. Kurzy jsou členěny na teoretickou a praktickou část. Přednášky zpravidla probíhají na podzim v Zámeckém hotelu Třešť v rozmezí jednoho týdne. Workshopy, praktická cvičení a laboratorní pokusy probíhají zase na jaře v laboratořích pracovišť Akademie věd ČR v rozmezí třech dnů.

 

Letní vědecký kemp

Multioborový letní vědecký kemp pro pedagogy chemie, biologie a fyziky je sestaven z přednášek, workshopů a praktických cvičení, exkurzí a večerních diskusí či setkání se zajímavými osobnostmi vědy. Zároveň je příležitostí, jak si atraktivní formou vyměnit navzájem nabyté zkušenosti, srovnat systémy výuky a naučit se motivační aktivity. Aktivita je určena pedagogům přírodovědných oborů. Koná se v období letních prázdnin v rozmezí pěti dnů.

 

Kurzy pro pedagogy humanitních oborů

 

Škola českého jazyka a literatury

Jedná se o edukační program, který významně přispívá k rozvoji a obohacení metodiky výuky českého jazyka a literatury na českých školách a pomáhá učitelům zorientovat se v nových trendech v oblasti gramatiky, české prózy a poezie. Nově nabyté poznatky a nápady poté učitel aplikuje v praxi při výuce českého jazyka a literatury na své škole. Odborným garantem Školy českého jazyka a literatury je PhDr. Markéta Pravdová, Ph.D., MBA. Kurz se koná v budově Akademie věd v Praze od roku 2012 a jeho kapacita je 40 účastníků.

 

Akce pro školy