Aktuality

Aktuality

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
Výstavu pořádá Ústav dějin umění Akademie věd České republiky v rámci projektu „Josef Sudek a fotografická dokumentace uměleckých děl: od soukromého archivu umění k ...
Podmínkou účasti je předložení vědeckého projektu z oblasti věd o živé přírodě a chemických věd (biologie, biochemie, biofyzika, genetika, fyziologie, neurovědy, ...
Prof. Küpper na svůj výzkumný záměr v Českých Budějovicích získal grant z Operačního programu Věda, výzkum, vzdělávání, a může se tak naplno věnovat badatelské práci, která ...
Cena Františka Běhounka Laureátem Ceny Františka Běhounka pro rok 2016 je prof. Petr Pyšek zakladatel výzkumu rostlinných invazí v České republice působící v Botanickém ústavu ...
Henryk Sienkiewicz patří mezi zřejmě neznámější a nejpřekládanější polské autory. Literární historik Andrzej Babuchowski s nadsázkou přirovnal jeho román Quo Vadis k Harrymu ...
„Považuji za čest, že se mohu podílet na činnosti Grantové agentury a doufám, že zúročím zkušenosti, které jsem získala během dlouholetého působení v jejích hodnoticích ...
O výsledcích dosavadní práce na slovníku, jenž od roku 2013 vzniká s podporou grantového projektu Programu aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI) ...
Je nám ctí, že můžeme i letos ocenit šest osobností, které právě ve světové vědě zanechaly nesmazatelné stopy. ...
Dokument RVVI je výsledkem jednání se zástupci hlavních aktérů vědy a výzkumu: tj. vysokých škol, ústavů Akademie věd, rezortních výzkumných organizací a organizací ...
Hlavní zásady vystupování před odborným i laickým publikem, jak pracovat s mikrofonem, nebo analyzovat mediální projev, si stážisté vyzkoušeli na vlastní kůži pod odborným ...