Aktuality

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
07. 12. 2018

V letošním ročníku mezinárodní soutěže Dream Chemistry Award, spolupořádané Ústavem fyzikální chemie Polské akademie věd a Ústavem organické chemie a biochemie AV ČR, zvítězil Eric Daniel Glowacki z Univerzity v Linköpingu ve Švédsku. Vědecká komise ocenila jeho projekt zabývající se katalyzátory pro výrobu čisté energie z peroxidu vodíku.

07. 12. 2018

Papuánské výzkumné centrum Binatang, které založil a vede český ekolog Vojtěch Novotný z Biologického centra AV ČR, 5. prosince slavnostně uvedlo svůj největší výzkumný nástroj – padesátimetrový jeřáb ke studiu lesní ekologie. Tento nově postavený jeřáb se stal osmým na planetě a patří mezi tři výzkumné jeřáby, které jsou umístěny v tropickém deštném lese s chráněným územím. Využívat jej budou pro své biologické a ekologické experimenty vědci z celého světa.

07. 12. 2018

Rakovinné buňky s poruchami mitochondriální DNA (mtDNA), která je nezbytná pro mitochondriální dýchání, nedokážou vytvořit nádor. Výzkumníci z Biotechnologického ústavu AV ČR v centru BIOCEV před časem ukázali, že rakovinné buňky si nejprve musejí respiraci obnovit „krádeží“ mitochondrií s nepoškozenou mtDNA z okolních nerakovinných buněk. Nyní se jim v navazujícím výzkumu podařilo objasnit, proč je respirace pro tvorbu nádorů tolik důležitá.

06. 12. 2018

Objekty na noční obloze mívají jednak poněkud nudná, byť zdánlivě tajemná označení jako M, NGC, LBN, DUN či vdB, jednak označení zlidovělá, která vesmírným objektům dali pozorovatelé podle jejich tvaru, barvy či historických souvislostí. Nejinak je tomu i s vítězným snímkem listopadového kola soutěže Česká astrofotografie měsíce.

06. 12. 2018

V Jihlavě se ve dnech 28.–30. listopadu konal sedmý seminář z cyklu Vědci studentům, nazvaný Přírodní vědy: Od údivu k aplikacím. Více než 80 účastníků ze šesti středních škol si vyslechlo přednášky o aktuálních tématech v informatice, fyzice, chemii a biologii.

06. 12. 2018

Je bezlepková dieta vhodná pouze pro jedince trpící nesnášenlivostí lepku, zejména celiakií, nebo má smysl, aby ji preventivně drželi i zdraví lidé? Jaké jsou nejnovější vědecké poznatky o příčinách vzniku, rozvoje a diagnostice celiakie a jiných onemocnění spojených s intolerancí pšeničných proteinů, např. alergie a neceliakální glutenové pšeničné senzitivity? Jakým způsobem se prokazuje lepek v potravinách? Těmto tématům se věnoval seminář Potravinová intolerance, celiakie a bezlepková dieta.

06. 12. 2018

Jaké jsou silné a slabé stránky české vědy? Jak do naší země přilákat nadějné mladé vědce? Jaká je vize tuzemského vědního rozvoje? To jsou hlavní témata konference „Perspektivy české vědy: příležitost pro špičkový výzkum v Česku“, která proběhne v pátek 7. prosince ve vědeckém kampusu v Českých Budějovicích. Diskutovat přijede více než sto účastníků včetně čelných představitelů české vědy a vědní politiky.

06. 12. 2018

Lze ještě něco nového objevit v buněčném jádře? Navzdory tématu, které se zdá dobře prozkoumané, přinesla skupina Pavla Hozáka z Ústavu molekulární genetiky AV ČR nové informace.

04. 12. 2018

Představit odpady jako významný zdroj surovin a energie a osvětlit principy oběhového hospodářství včetně právního rámce v EU měl za cíl seminář Trendy v nakládání s odpady, který v pondělí 3. prosince pořádala Akademie věd ČR ve spolupráci s Poslaneckou sněmovnou Parlamentu ČR.

04. 12. 2018

Fyzik Tomáš Jungwirth, botanici Petr Pyšek a Filip Kolář či biochemička Hana Macíčková Cahová... Špičkoví badatelé z Akademie věd uspěli v soutěži Neuron, kterou založili a financují čeští podnikatelé.