Aktuality

Aktuality

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
Michaël Gillon (STAR Institute, University of Liège, Belgie), hlavní autor článku, neskrývá nadšení z objevu: „Je to úžasný planetární systém – nejen tím, kolik planet jsme v ...
Boris Vyskot patří mezi nejuznávanější osobnosti v oblasti genetiky rostlin. Zpočátku se zabýval experimentální fyziologií rostlin, studoval příčiny nádorového bujení a spolu ...
Prof. Jiří Drahoš hovoří otevřeně o svém dětství v Jablunkově, o studiu chemie v Praze i o své vědecké kariéře, která vyvrcholila v posledních osmi letech funkcí předsedy ...
Na koho se můžete letos těšit? Mezi přednášejícími nebude chybět prof. Josef Syka, přední český odborník na neurofyziologii sluchu a hlavní organizátor akce, prof. ...
Expozici v Malé galerii vědeckého obrazu v budově Matematicko-fyzikální fakulty UK podnítilo setkání v Novém Kníně, kde sídlí aerodynamická laboratoř Ústavu termomechaniky AV ...
Vědci z olomouckého pracoviště Ústavu experimentální botaniky AV ČR (ÚEB) patří ve svém oboru mezi světovou špičku. ...
Dr. Radim Šrám z Ústavu experimentální medicíny AV ČR přednášel o nových poznatcích o vlivu ovzduší na zdraví. ...
Projekt navazuje na dosavadní specializaci Ondřeje Klimeše v magisterském a doktorském studiu od roku 1999 a využívá prameny v čínském a ujgurském jazyce. ...
Soutěž je určena pouze pro fyzické osoby a vypisuje se v následujících kategoriích: - Mládež do 18 let - Dospělí Soutěžní příspěvky je možné zasílat do 31. ...