Aktuality

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
15. 10. 2018

Profesor Gérard Roland (University of California, Berkeley), člen CERGE-EI Executive and Supervisory Committee a CERGE-EI Foundation Board of Directors, převezme 16. listopadu z rukou předsedkyně Evy Zažímalové čestnou medaili De Scientia et Humanitate Optime Meritis.

15. 10. 2018

Vědci z brněnského Ústavu přístrojové techniky AV ČR, skupiny Elektronové litografie, ve spolupráci s kolegy z Vysokého učení technického v Brně (VUT) zveřejnili objev, který využívá polymerní grafit jako nový materiál pro výrobu elektronových trysek, přesněji řečeno katod na bázi studené emise elektronů. Objev by mohl vést ke zlevnění některých přístrojů, jako jsou elektronové mikroskopy či CRT televizory.

14. 10. 2018

Tři ústavy Akademie věd a fakulta Univerzity Karlovy spojují své síly v Centru Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice. Tuto novou mezioborovou platformu osobně představila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

12. 10. 2018

Boj proti korupci a za transparentnost státní správy a samosprávy je poslední dobou oblíbeným tématem nejen předvolebních plakátů. Zabývají se jím i vědci, a to zejména v souvislosti s otázkou, jak zvýšit důvěryhodnost veřejných institucí. Filosofický ústav AV ČR v rámci svého projektu rozvoje etické kultury v české státní správě uspořádal na toto téma mezinárodní konferenci, na níž vystoupily světové vědecké osobnosti z oblasti výzkumu korupce a služební etiky.

12. 10. 2018

Velmi osobním, procítěným projevem, v němž popsala svou složitou cestu na vrchol přední vědecké instituce, zahájila předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová akademický rok v Karolinu. Naslouchali jí studenti prvního ročníku doktorského studijního programu v oblasti biomedicíny, který je zásadním společným projektem Akademie věd a Univerzity Karlovy.

11. 10. 2018

Události let 1938 a 1939 bývají v historických výkladech často redukovány na řetězec téměř samozřejmých příčin vedoucích k druhé světové válce. Konference „Rok 1938 a politika homogenizace“, spolupořádaná Masarykovým ústavem a Archivem AV ČR, Ústavem pro soudobé dějiny AV ČR a Ústavem dějin Univerzity Karlovy, si oproti tomu stanovila za cíl pojmout předválečné události v širším kontextu mnohdy opomíjených společenských a politických aspektů a tlaků, ústících v národní i mezinárodní homogenizaci a transformaci zejména střední a východní Evropy, a to již před vypuknutím války.

11. 10. 2018

Akademie věd ČR dále rozšiřuje svoji spolupráci s univerzitní sférou. Na smlouvy s Karlovou univerzitou v Praze či Masarykovou univerzitou v Brně navázala 11. října 2018 dohoda s Univerzitou Pardubice.

10. 10. 2018

Vizuální protižidovské projevy v umění lze vysledovat už ve středověku, nejen na přelomu 19. a 20. století, kdy antisemitismus nabíral na největší síle. Obrazy Židů ve středověké ikonografii je však potřeba vnímat v širším kontextu. Podobně nejednoznačná interpretace se váže k Ahasverovi neboli věčnému Židovi. Jakkoli často vyznívala jeho zpodobnění negativně, existují i jeho neutrální nebo idealizující obrazy. O tzv. vizuálních antisemitikách se diskutovalo na třetím česko-izraelském workshopu v Akademickém konferenčním centru Ústavu dějin umění AV ČR.            

10. 10. 2018

Mgr. Milan Heczko z Ústavu fyziky materiálů AV ČR se stal letošním vítězem soutěže o dvouleté stipendium na podporu výzkumu mladých vědeckých pracovníků, které uděluje Thermo Fisher Scientific ve spolupráci s Československou mikroskopickou společností.

10. 10. 2018

Olomoučtí vědci vyvinuli ve spolupráci se švédskými kolegy mimořádně účinnou metodu, která umožňuje v malém vzorku kořene či stonku změřit rekordní počet 101 rostlinných hormonů a příbuzných látek. Metoda pomůže vědcům lépe pochopit, jak se hladiny hormonů mění v nepříznivých podmínkách, jako je sucho či mráz, a tím také lépe prozkoumat mechanismy, jež rostlinám pomáhají přežít.