Zahlavi

Zahájen 16. ročník soutěže Česká hlava

Zahájen 16. ročník soutěže Česká hlava

12. 05. 2017

Obecně prospěšná společnost Česká hlava vyhlásila již 16.ročník soutěže pro české vědce. Příjem nominací na nejprestižnější české ocenění za vědu a výzkum, kterého mohou vědci v naší zemi dosáhnout, trvá do 30. června 2017. Soutěž vznikla z iniciativy intelektuálů v čele s Arnoštem Lustigem a prof. Antonínem Holým s cílem popularizovat vědu a zvyšovat společenský status mimořádných vědeckých a technických pracovníků.

 

Česká hlava tvoří řadu vzájemně provázaných projektů, jejichž cílem je popularizace vědy u široké veřejnosti a pomoc při utváření vhodných podmínek pro úspěšné propojení výzkumu s aplikačné sférou.

Laureátům je ocenění Česká hlava za vědu, výzkum a inovace předáváno v několika kategoriích již od roku 2002. Od roku 2006 je vítězná hlavní cena udělována premiérem České republiky na základě usnesení vlády jako "česká nobelovka za vědu, výzkum a inovace“ pod názvem Národní cena vlády Česká hlava.

V rámci této soutěže vítězní laureáti získávají finanční odměnu v celkové výši 1 350 000 korun. O laureátech rozhoduje na základě nominací nezávislá porota složená ze zástupců vysokých škol, Akademie věd ČR a odborníků z praxe. Ceny jsou vítězům předávány na slavnostním galavečeru, který přenáší ČT v hlavním vysílacím čase.

Více o soutěži Česká hlava najdete zde

Statut soutěže

Připravil: Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Česká hlava