Zahlavi

Za archeologií do Pasohlávek

Za archeologií do Pasohlávek

Wed Apr 05 13:49:58 CEST 2017

Jarní exkurze do světa vědy ve dnech 15.–17. června 2017 zavede návštěvníky na přelom letopočtu do světa stěhování národů, kdy jižní Moravu osidlovaly germánské kmeny a předsunuté postavení zde měly římské legie Marca Aurelia. Program zahrnuje komentované prohlídky, výstavu archeologických nálezů a jejich replik, ukázky létání a fotografování s dronem nebo možnost vyzkoušet si římskou výzbroj. Akci pořádá Archeologický ústav AV ČR, Brno a pracoviště Dolní Dunajovice.

V pátek 16. června bude mít  dr. Balázs Komoróczy přednášku nazvanou Římané v Pasohlávkách a jiné archeologické zajímavosti, v níž se zaměří na atraktivní archeologické objevy posledních let v regionu Pasohlávek. Tehdy na jižní Moravě sídlili germánští příslušníci kmene Markomanů, kteří s nedalekým římským impériem udržovali pestré kontakty. Ty byly po většinu doby římské mírového charakteru, nicméně došlo i k válečným konfliktům.

Celou akci mohou zájemci doplnit procházkou po nedávno vzniklých naučných archeologických stezkách na katastru obce Pasohlávky, vedoucích po významných archeologických lokalitách z doby římské. Naučná stezka Mušov – Brána do římské říše a na ni navazující stezka Germáni před branami Římské říše vznikla v rámci projektu „Regionální spolupráce krajů a ústavů AV ČR“ v letech 2015 a 2016.

Více informací na www.archeologiemusov.cz a Facebooku.

Připravil: Odbor mediální komunikace KAV ČR (z podkladů Arechologického ústavu AV ČR, Brno)
Foto: Arechologický ústav AV ČR, Brno