Zahlavi

Vláda schválila nový způsob hodnocení výzkumných organizací

Vláda schválila nový způsob hodnocení výzkumných organizací

09. 02. 2017

Vláda 8. února 2017 schválila návrh nového systému hodnocení výzkumných organizací, který ve spolupráci s Radou pro výzkum vývoj a inovace předložil místopředseda vlády Pavel Bělobrádek. Oproti dosavadnímu systému hodnocení kvantity výsledků výzkumných organizací by se mělo v průběhu následujících tří let přistoupit ke komplexnímu hodnocení kvality výzkumných institucí, které odpovídá mezinárodním standardům.

Na nové zásady hodnocení již dlouhou dobu čekají ministerstva s agendou výzkumu a vývoje. Především Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a vysoké školy, které potřebují kvalitní výstupy hodnocení pro efektivní řízení.

Nový systém hodnocení bude zaváděn postupně v následujících třech letech. Bude probíhat pravidelné každoroční hodnocení výzkumných organizací a zároveň bude zaváděno hodnocení kompletní. Od roku 2020 pak bude probíhat kompletní hodnocení v pětiletých cyklech.

Mezi základní principy nového systému hodnocení patří rozdělení výzkumných organizací na tři různé úrovně (úroveň národní nebo také centrální, hodnocení na úrovni poskytovatelů a hodnocení pro potřeby řízení výzkumné organizace). Výzkumné organizace budou nově při hodnocení děleny na tři skupiny, konkrétně na vysoké školy, ústavy Akademie věd ČR a na rezortní výzkumné organizace a organizace průmyslového výzkumu.

Důležitou změnou oproti stávajícímu stavu bude hodnocení úrovně mezinárodní spolupráce jednotlivých výzkumných organizací. Novinkou bude také posuzování kvality výzkumných organizací pomocí pěti základních modulů, mezi které patří: Kvalita vybraných výsledků, Výkonnost výzkumu, Společenská relevance výzkumu, Životaschopnost nebo také Viabilita a modul Strategie a koncepce výzkumné organizace. Relativní významnost modulů bude různá podle postavení výzkumné organizace v systému výzkumu a vývoje.

Metodika Hodnocení VO_2017

Připravil: Odbor mediální komunikace Kancelář AV ČR
Foto: Getty Images