Profesorka Eva Zažímalová kandiduje na funkci předsedy AV ČR

Profesorka Eva Zažímalová kandiduje na funkci předsedy AV ČR

Thu Oct 20 10:55:00 CEST 2016

Prof. Eva Zažímalová je jedinou kandidátkou na funkci předsedy Akademie věd České republiky (AV ČR). Možnost podávat návrhy vypršela pracovištím AV ČR v pátek 14. října a návrh na jiného kandidáta nebyl podán. Předsedovi naší největší vědecké instituce prof. Jiřímu Drahošovi končí funkční období příští rok na jaře. Akademický sněm AV ČR, který bude volit nového předsedu, proběhne 15. prosince 2016. 

 

Prof. Zažímalová má před volbou silnou podporu, podporu získala od 40 ústavů AV ČR. „V Akademii věd ČR jsem strávila mnoho hezkých let, získala jak vědecké, tak i manažerské zkušenosti. Myslím, že bych to Akademii – a nejen jí – měla vrátit. A protože cítím podporu od kolegů z Akademické rady i z jednotlivých ústavů, rozhodla jsem se kandidovat,“ řekla v rozhovoru pro Lidové noviny prof. Zažímalová.

Prof. Zažímalová patří k nejuznávanějším českým vědkyním. Od roku 1983 pracuje v Ústavu experimentální botaniky AV ČR (ÚEB), v letech 2003 až 2007 zde byla zástupkyní ředitele a do roku 2012 ústav vedla. Od roku 2004 vede v ÚEB laboratoř hormonálních regulací u rostlin. Dlouhodobě spolupracuje také s Biologickým centrem AV ČR a od roku 2012 je tam na částečný pracovní úvazek zaměstnána. Věnuje se molekulárním mechanismům účinku rostlinných hormonů. Její výzkumná práce zaměřená na auxiny může nalézt využití například v zemědělství. V roce 2013 byla jmenována profesorkou v oboru rostlinné anatomie a fyziologie. V témže roce byla zvolena do Akademické rady AV ČR a úspěšně vedla tým pro Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010–2014. Jako hodnotitelka zasedá prof. Eva Zažímalová i v panelech Evropské výzkumné rady. Je autorkou desítek vědeckých článků s několika tisíci citací.

Po prosincovém Akademickém sněmu bude zvolený kandidát navržen k projednání vládě ČR a následně jej jmenuje prezident republiky. Po prof. Heleně Illnerové, jež vedla AV ČR v letech 2001 až 2005, se prof. Eva Zažímalová může stát teprve druhou ženou v čele této instituce.