Zahlavi

Medaile pro věhlasného ekologa Rogera Kitchinga

Medaile pro věhlasného ekologa Rogera Kitchinga

Thu May 03 11:42:00 CEST 2018

Renomovaný britský ekolog Roger Laurence Kitching obdržel ve čtvrtek 3. května od místopředsedy Akademie věd ČR Zdeňka Havlase čestnou oborovou medaili Gregora Johanna Mendela za zásluhy v biologických vědách.

Třiasedmdesátiletý profesor Kitching, který od 70. let trvale žije v Austrálii a má také australské občanství, formoval studium ekologie společenstev hmyzu. Byl jedním z průkopníků moderní analýzy potravních sítí, jejíž výsledky shrnul v průkopnické knize Food Webs in Container Habitats z roku 2000. Zároveň je i úspěšným popularizátorem, což dokládá kniha Butterflies of Australia. Za svůj přínos vědě obdržel vyznamenání Member of the Order of Australia. Od 90. let působí na Griffithově univerzitě v Brisbane.

Mendelovu medaili předával Kitchingovi místopředseda AV ČR Zdeněk Havlas

Kitchingův mezinárodní program ekologického výzkumu zahrnuje řadu témat a zeměpisných oblastí, podílel se na administraci Školy environmentálních studií Griffithovy univerzity a byl poradcem australské vlády pro otázky biodiverzity. Je autorem pěti knih a více než dvou set článků.

Profesor Kitching sehrál významnou úlohu při rozvoji tropického výzkumu na Biologickém centru Akademie věd, zejména spoluprací s týmem profesora Vojtěcha Novotného. Podílel se na hlavních společných projektech ekologického výzkumu, jež vedly k patnácti společným publikacím s kolegy z Biologického centra.

Společná fotografie po předání medaile

„Profesor Kitching je váženým vědcem s mezinárodní reputací ve studiu ekologie společenstev a dlouhá léta významně přispívá k rozvoji úspěšného výzkumu na Biologickém centru AV ČR, a to přímou vědeckou spoluprací, mentorováním studentů a mladých vědeckých pracovníků a otevíráním výzkumných a grantových možností v Austrálii i jinde v zahraničí pro naše vědce a studenty,“ napsal ředitel Biologického centra Libor Grubhoffer.

Připravila: Alice Horáčková, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: Pavlína Jáchimová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR