Zahlavi

JAPONSKO - JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers 2017

JAPONSKO - JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers 2017

Tue Nov 08 20:39:00 CET 2016

Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) jako každoročně vyhlašuje výběrové řízení na stáže pro zahraniční postdoky (JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers FY 2017). Příjem žádostí z ČR zajišťuje Odbor mezinárodní spolupráce Akademie věd České republiky.

 

  • Uzávěrka pro přijímání žádostí na české straně je 31. března 2017.
  • Úspěšní žadatelé musí zahájit svou stáž nejpozději 30. listopadu 2017.
  • Bližší informace a formulář žádosti jsou ke stažení na stránkách JSPS:https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/long_list.html.
  • Výběrového řízení se mohou účastnit žadatelé, kteří obdrželi doktorský titul nanejvýš 6 let před 1. dubnem 2017 (tzn. nejdříve 2. dubna 2011).
  • Délka pobytu je 12 až 24 měsíců.
  • Seznam hostitelských institucí v Japonsku

Povinné přílohy:

  • diplom o udělení doktorského titulu (PhD certificate)
  • dopis z přijímajícího pracoviště/pozvání (letter of acceptance/invitation)
  • doporučení (letter of recommendation from current or previous supervisor)
 
Žádost včetně příloh zasílejte na adresu:
 
Karolína Rachačová, M.A.
Odbor mezinárodní spolupráce
Kancelář Akademie věd ČR
Národní 3, 117 20 Praha 1