Zahlavi

Ceny Neuron za přínos světové vědě

Ceny Neuron za přínos světové vědě

Thu Dec 07 13:19:42 CET 2017

Mezi laureáty Ceny Neuron za přínos světové vědě jsou chemik Emil Paleček, historik František Šmahel, biolog Josef Svoboda, fyzik Martin Roček, matematik Vladimír Šverák, lékař Otto Hrodek a matematik a odborník na informatiku Pavel Pudlák.

Všichni ocenění patří mezi špičky ve svých oborech a často působí v zahraničí.

Emil Paleček z Biofyzikálního ústavu AV ČR přišel už na přelomu 50. a 60. let s objevem, jak číst DNA pomocí elektrochemických metod. Výrazně tím předběhl dobu. Když mu bylo 77, objevil ve spolupráci s Masarykovou univerzitou nový postup, který může výrazně přispět k diagnostice a léčbě rakoviny.

Emil Paleček z Biofyzikálního ústavu AV ČR

Knihy a studie o dějinách husitství, středověké filozofii a humanismu Františka Šmahela byly přeloženy do několika jazyků. Dodnes pracuje v Centru medievistických studií Filozofického ústavu AV ČR, které založil. Z jeho posledních knih připomínáme Cestu Karla IV. do Francie, životopis Jana Husa či Diví lidé v imaginaci pozdního středověku.

František Šmahel z Centra medievistických studií Filozofického ústavu AV ČR

„Tichý matematický génius“ Pavel Pudlák z Matematického ústavu AV ČR zkoumá matematickou logiku a základy matematiky. „Snažím se pochopit, proč některé výpočetní úlohy jsou lehké a dají se snadno vypočítat, a jiné jsou těžké. Problém ale je, že to neumíme dokázat. Takže naše domněnka, že některé úlohy jsou těžké, může být nepravdivá,“ říká vědec.

Pavel Pudlák z Matemetického ústavu AV ČR

Podrobnější informace o všech oceněných najdete zde

Fond také představil mladé odborníky, kteří letos uspěli v soutěži Neuron Impuls. Finanční podpora devět milionů korun, je určená pro mladé vědce, kteří se pustili do inovativních projektů posunujících hranice v jejich oboru. Letos uspělo 15 vědců a jejich projektů.

Připravila: Vlaďka Coufalová, Odbor mediální komunikace Kanceláře AV ČR
Foto: archiv Neuron