Zahlavi

Cena města Brna pro Michala Marka

Cena města Brna pro Michala Marka

Wed Feb 07 13:04:00 CET 2018

Profesor Michal V. Marek, ředitel Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe), získal jako zakladatel evropského centra excelence Cenu města Brna v oblasti přírodních věd.

Ocenění převzal spolu s dalšími 14 osobnostmi – vědci, umělci či sportovci – 30. ledna 2018 ve Sněmovním sále Nové radnice z rukou prvního náměstka primátora města Brna Petra Hladíka. Moravská metropole ocenila přínos nových laureátů k rozvoji města samého, ale i celé společnosti, k mezinárodní spolupráci, rozvoji demokracie, vědy, architektury a kultury.

Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v jehož čele prof. Michal V. Marek stojí, zkoumá pomocí nejmodernějších postupů a přístrojového vybavení probíhající globální změnu a její dopad na atmosféru, biosféru a lidskou společnost. Výzkumníci se zaměřují především na vývoj klimatu a na působení měnících se podmínek na ekosystémy, jejich produkci a biologickou rozmanitost. Věnují se v této souvislosti i vlivu změn na rozvoj a chování lidské společnosti.

Pane profesore, co pro vás ocenění města Brna znamená?
Ocenění mne potěšilo, protože se dostalo uznání tomu, co jsem se svými kolegy v posledních desetiletích vytvořil. Tedy solidní a moderní výzkumnou infrastrukturu CzechGlobe zaměřenou na výzkum globální změny. Jsem rád, že se problematika globální změny na úrovni lokální a regionu Jižní Moravy skutečně považuje za závažnou.

Co pokládáte v současnosti za nejnaléhavější úkol vašeho pracoviště a jakého úspěchu svého i vašich vědců si nejvíce ceníte?
Naléhavý úkol? Přece pěstovat špičkový výzkum v oboru a být skutečně excelentní institucí. Například právě projekty InterSucho, Sucho – Jižní Morava a Czechglobe jsou mediálně velmi populární.

Prostřednictvím projektu InterSucho v ČR vznikl vědecký tým, který se věnuje komplexnímu výzkumu sucha a jeho dopadů. Jeho hlavním výstupem je systém sledování a predikce sucha (ISSS – Integrovaný systém pro sledování sucha) určený pro posouzení intenzity zemědělského sucha. Na www.intersucho.cz poskytuje pravidelně aktualizované údaje o půdní vlhkosti a stupni sucha, satelitní výstupy pro posouzení stavu vegetace a také odhadované dopady sucha na výnos hlavních plodin apod. Systém využívají nejen zemědělci, ale také zahradníci, pěstitelé zeleniny, ovoce, vinné révy a lesníci.

V Ústavu výzkumu globální změny AV ČR (CzechGlobe) bude také do konce letošního roku pokračovat projekt Systém pro monitoring a předpověď dopadů zemědělského sucha, na kterém spolupracují Mendelova univerzita v Brně a Český hydrometeorologický ústav. Cílem je poskytovat předpovědi stavu půdní vlhkosti, intenzity sucha a výnosové hladiny, a tím zlepšit rozhodovací procesy v zemědělském sektoru a zvýšit ekonomickou a ekologickou efektivitu zemědělské produkce. K dlouhodobé udržitelnosti hospodaření přispěje rovněž zavedení systému včasné výstrahy. Nové informace o dopadech sucha a zejména předpověď výnosů má už letos začít přinášet i připravovaný webový portál, který umožní jejich využití všem zemědělským subjektům, od podniků po veřejnou správu.

Sucho bylo také hlavním tématem časopisu A / Věda a výzkum (2/2017).Připravila: Jana Olivová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR
Foto: Stanislava Kyselová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR