Zahlavi

Bulharské předsednictví Rady EU

Bulharské předsednictví Rady EU

Fri Jan 12 13:00:03 CET 2018

Bulharsko zahájilo 1. ledna 2018 své historicky první předsednictví Rady EU. Pomyslný „štafetový kolík“ převzalo po Estonsku. Motto předsednictví „United, We Stand Strong” reflektuje myšlenku jednoty a solidarity v Evropě. Slovo „United” (v překladu jednotní) odkazuje na snahu překlenout mezeru mezi institucemi a občanskou společností, a to prostřednictvím otevřenosti, transparentnosti a odpovědnosti.

Bulharské předsednictví z velké míry následuje závěry předsednického Tria přijaté 23. června 2017, kdy se Bulharsko, Estonsko a Rakousko domluvily, že budou věnovat pozornost digitálním službám, energetické unii a politice v oblasti klimatu a životního prostředí, činnostem na podporu hospodářského růstu s ohledem na sociální aspekty, vnitřní bezpečnost, stabilní politiku sousedství a rozšiřování.

Mezi hlavní priority patří ekonomický růst a sociální koheze s ohledem na zaměstnanost mladých lidí (The Future of Europe and Young People). Další zájmovou oblastí bude západní Balkán (Western Balkans), a to v kontextu přistupování zemí do EU. Bulharské předsednictví se zaměří rovněž na otázky spojené s migrací a bezpečností (Security and Stability) a rozvoj digitální ekonomiky (Digital Economy).

Priority v oblasti VaVaI

Priority v  oblasti vědy, výzkumu a inovací (VaVaI) do značné míry vycházejí z programu skupiny Trio. Bulharsko si za úkol stanovilo, že je třeba rozhodnout o otázkách v oblasti digitální ekonomiky – týká se například elektronické komunikace, poskytování přeshraničních služeb zejména malým a středním podnikům, soukromí na internetu či kybernetické bezpečnosti. Rozvoj komunikačních technologií ve spojení se vzdělávacím systémem mladých lidí vytvoří potenciál pro růst konkurenceschopnosti Evropy. Jedním z cílů bude zrychlit přenos znalostí, údajů a výsledků výzkumu na podporu nové generace inovátorů a výzkumníků. Bulharsko má v plánu mj. také podporovat otevřenou vědu a vytvořit cestovní mapu pro způsob řízení a financovaní (tzv. European Open Science Cloud) a nástroj pro integrovanou exa-kapacitu superpočítače a datových infrastruktur.

Důležité bude maximalizovat dlouhodobou udržitelnost výzkumných infrastruktur a její otevřenost k průmyslu a společnosti. Částečně s tím souvisí také to, aby byla zajištěna implementace programu EURATOM pro výzkum a školení během období 2018–2020. Dále by se jménem EURATOM měl schválit výchozí bod pro vznik nového mezinárodního termonukleárního experimentálního reaktoru (ITER).

Mezi prioritami se objeví i potravinářská oblast, konkrétně s apelem na zvýšení povědomí o výzkumu a inovacích u bezpečnosti potravin a výživové bezpečnosti. Bulharsko si dalo za cíl posílit kvalitu potravin v celé EU, aby se překonaly stávající stereotypy o špatné kvalitě v zemích bývalého komunistického bloku a aby byla zajištěna kvalita potravin pro každého občana EU.

V rámci EU naplno vypukly debaty o nové podobě příštího rámcového programu v letech 2021–2028, který nahradí končící program Horizont 2020. Bulharské předsednictví by v tomto ohledu chtělo přispět do debaty se stanovením směrů přístupu k příštímu rámcovému programu pro výzkum a inovace.

Vybrané akce v oblasti VaVaI během bulharského předsednictví

22.–23. února 2018 – osmý ročník University Business Forum, Sofia
9. března 2018 – ministerská konference Future Multiannual Financial Framework, Sofia
21. března 2018 – zasedání řídicího výboru ESFRI (European Strategy Forum on Research Infrastructures), Sofia
22.–23. března 2018 – Inovační týden:Finanční instrumenty; Evropský inovační a technologický institut (EIT) a vlajková konference o výzkumných infrastrukturách, Sofia
19. dubna 2018 - ministerská konference Clean Energy – negotiating the way ahead, Sofia
14.–15. června 2018 – konference Food 2030, Plovdiv

Podrobné informace o bulharském předsednictví naleznete zde.

Připravil: Jiří Písecký, CZELO – Česká styčná kancelář pro výzkum, vývoj a inovace
Foto:
https://eu2018bg.bg/