Zahlavi

Akademie věd ČR na veletrhu Absolvent

Akademie věd ČR na veletrhu Absolvent

Fri Oct 07 12:15:21 CEST 2016

Akademie věd České republiky se se svým stánkem zúčastnila dne 5. 10. 2016 pražského veletrhu Absolvent. První ročník tohoto veletrhu pracovních příležitostí připravila Univerzita Karlova ve spolupráci s 50 dalšími subjekty z komerční, státní i neziskové sféry.

Stánek Akademie věd ČR poskytoval zájemcům z řad bývalých i současných studentů UK informace o možnostech zaměstnání na ústavech Akademie věd ČR, veliký zájem návštěvníků vyvolala nabídka studentských stáží projektu Otevřená věda. Tento projekt systematicky podporuje vzdělávání v přírodovědných, technických i humanitních oborech a seznamuje s jejich výsledky širokou veřejnost. Již jedenáctým rokem připravuje stáže pro studenty středních, vyšších odborných a vysokých škol, kteří se zapojují do praktického výzkumu a pod vedením zkušených lektorů rozvíjí své znalosti a dovednosti. Také v roce 2017 budou mít studenti možnost absolvovat stáže, registrace bude spuštěna v průběhu října 2016 na webu www.otevrenaveda.cz

Velikým lákadlem stánku Akademie věd ČR na veletrhu Absolvent byla i videa ze dvou sérií "NEZkreslené vědy", populárního seriálu pro děti a mládež, který srozumitelným a zábavným způsobem vysvětluje vědecká témata. Návštěvníci si z veletrhu odnášeli zdarma DVD se všemi dosud vydanými díly.

Součástí veletrhu byla také série tématických kurzů, seminářů a přednášek, na kterých si zájemci mohli vyslechnout informace o tom, co vše mohou zaměstnavatelé nabídnout a co očekávají od budoucích uchazečů o pracovní pozice. Akademii věd ČR se svou přednáškou na téma "Akademie věd ČR (nejen) pro absolventy" reprezentovala doktorka Markéta Pravdová z Ústavu pro jazyk český.

První ročník veletrhu Absolvent navštívilo v průběhu celého dne více než 700 návštěvníků, kteří velmi kladně hodnotili především možnost osobních a často velmi podrobných konzultací na stáncích či při přednáškách jednotlivých vystavovatelů.