Zahlavi

2. kolo výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty v r. 2017

2. kolo výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty v r. 2017

01. 03. 2017

2. kolo výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty v r. 2017 v rámci bilaterálních smluv o vědecké spolupráci mezi AV ČR a zahraničními partnerskými organizacemi

2. kolo výběrového řízení bylo ukončeno, více informací naleznete zde.