Aktuality

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
19. 10. 2018

V neděli 28. října nebudou v Ondřejově jihozápadně od Prahy oslavovat pouze 100 let od vzniku Československa, ale též významné výročí zdejší observatoře. Uplyne totiž přesně 90 let od doby, kdy zakladatel ondřejovské observatoře daroval hvězdárnu československému státu.

19. 10. 2018

Monotematické číslo představuje extrémně zajímavou, složitou a nezřídka kontroverzní tematiku z různých oborů biologie. Nepůvodní a zejména invazní organismy jsou každodenní realitou, rezonují ve společnosti a mnohé z nich mají dopad na ekosystémy i ekonomii. Některé nepůvodní druhy mohou ale přinášet i užitek. Invaze jsou zkrátka v nás i kolem nás – poznejte, co o nich v současnosti víme!

18. 10. 2018

Šíření prachu v atmosféře s sebou přináší řadu rizik, mimo jiné zdravotních či ekologických. Tato rizika přitom mohou záviset na konkrétním složení prachu v dané lokalitě. Přičiněním vědců z Ústavu struktury a mechaniky hornin a Geologického ústavu Akademie věd České republiky proto vznikl elektronický Atlas prachových částic, první aplikace zaměřená na informace o jednotlivých složkách atmosférického prachu.

17. 10. 2018

Co řekl T. G. Masaryk slovenským legionářům, kterého nakladatele nejčastěji pronásledovala prvorepubliková cenzura a jak vnímali němečtí spisovatelé moderní Prahu? Jedenadvacet let meziválečného Československa originálně připomíná Literární kronika první republiky. Na pětisetstránkové publikaci spolupracovalo 36 autorů a tři instituce.

17. 10. 2018

V úterý 16. října 2018 v Lannově vile v Praze udělila předsedkyně AV ČR prof. Eva Zažímalová významným vědcům Cenu Akademie věd ČR za mimořádné výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací a rovněž Cenu AV ČR pro mladé vědecké pracovníky za vynikající výsledky výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, určenou badatelům do 35 let. Během slavnostního aktu převzali vědci také Cenu předsedkyně AV ČR za propagaci nebo popularizaci výzkumu, experimentálního vývoje a inovací. Ceny AV ČR se udělují za výzkumné úspěchy, které přispívají k prestiži české vědy v mezinárodním srovnání.

15. 10. 2018

Profesor Gérard Roland (University of California, Berkeley), člen CERGE-EI Executive and Supervisory Committee a CERGE-EI Foundation Board of Directors, převezme 16. listopadu z rukou předsedkyně Evy Zažímalové čestnou medaili De Scientia et Humanitate Optime Meritis.

15. 10. 2018

Vědci z brněnského Ústavu přístrojové techniky AV ČR, skupiny Elektronové litografie, ve spolupráci s kolegy z Vysokého učení technického v Brně (VUT) zveřejnili objev, který využívá polymerní grafit jako nový materiál pro výrobu elektronových trysek, přesněji řečeno katod na bázi studené emise elektronů. Objev by mohl vést ke zlevnění některých přístrojů, jako jsou elektronové mikroskopy či CRT televizory.

14. 10. 2018

Tři ústavy Akademie věd a fakulta Univerzity Karlovy spojují své síly v Centru Karla Čapka pro studium hodnot ve vědě a technice. Tuto novou mezioborovou platformu osobně představila předsedkyně AV ČR Eva Zažímalová.

12. 10. 2018

Boj proti korupci a za transparentnost státní správy a samosprávy je poslední dobou oblíbeným tématem nejen předvolebních plakátů. Zabývají se jím i vědci, a to zejména v souvislosti s otázkou, jak zvýšit důvěryhodnost veřejných institucí. Filosofický ústav AV ČR v rámci svého projektu rozvoje etické kultury v české státní správě uspořádal na toto téma mezinárodní konferenci, na níž vystoupily světové vědecké osobnosti z oblasti výzkumu korupce a služební etiky.

12. 10. 2018

Velmi osobním, procítěným projevem, v němž popsala svou složitou cestu na vrchol přední vědecké instituce, zahájila předsedkyně Akademie věd ČR Eva Zažímalová akademický rok v Karolinu. Naslouchali jí studenti prvního ročníku doktorského studijního programu v oblasti biomedicíny, který je zásadním společným projektem Akademie věd a Univerzity Karlovy.