Aktuality

Aktuality

Vyhledávání

Vybrané období: všechny dokumenty
Prof. Jaroslav Pánek je průkopníkem v oblasti dějin raného novověku, české aristokracie v dlouhém 16. ...
„V čele Akademie věd jsem spolupracoval s Normanem L. Eisenem a i nyní dosluhujícím Andrewem H. Schapirem. ...
Ceny budou udělovány ve čtyřech vědních oblastech : společenské vědy/ vědy o neživé přírodě/ vědy o živé přírodě/ lékařské vědy Návrhy na ocenění (včetně 1 výtisku publikace) ...
Dosavadní příprava fluorescenčních látek vyžaduje použití komplexních struktur, tzv. fluoroforů, které se obtížně získávají. ...
Ve své práci se dr. Hrubý zaměřil především na použití medicínsky významných radionuklidů jako aktivních složek polymerních nosičových systémů a přenositelnost zkušeností s ...
MitoTam je modifikací staršího léku Tamoxifen, který se běžně používá proti nádorům prsu, ale působí pouze na některé druhy těchto nádorů. ...
Jedná se o parazitického červa Diphyllobothrium nihonkaiense známého ze severního Tichomořského pobřeží Asie. ...
„Paní profesorku Zažímalovou čeká množství obtížných úkolů spojených s chystanými změnami ve vědeckovýzkumném prostředí. ...
„Domníváme se, že je pro budoucnost důležité mapovat a analyzovat klíčové momenty historie, a činnost Charty 77 a disidentských skupin k nim bezpochyby patří. ...
Evropská jižní observatoř provozuje nejvýkonnější a technicky nejpokročilejší astronomickou výzkumnou infrastrukturu na světě, kterou využívá 15 evropských zemí včetně České ...