Oznámení o obhajobách

 

Obhajoba disertační práce prof. RNDr. Aleše Stuchlíka, PhD. "Dynamická navigace, kognitivní koordinace a behaviorální flexibilita v animálních modelech neuropsychiatrických poruch" se koná 29. června 2017 v 11:30 hodin před komisí Zoologie a fyziologie živočichů v klubu Mikrobiologického ústavu AV ČR, v. v. i., Vídeňská 1083, Praha 4, místnost č. 195.

Souhrn disertace

Oponenti:  
Prof. MUDr. Josef Syka, DrSc.  Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
Prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D.  Neurologická klinika 2. LF UK a FN Motol
Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.  Neurologická klinika 1. LF UK a VFN 

 


 

Obhajoba disertační práce Ing. Tomáše Suka, CSc., 2D and 3D Image Analysis by Moments se koná 29. června 2017 v 15:00 hodin před komisí Informatika akybernetika v zasedací místnosti Ústavu informatiky AV ČR, v. v. i., Pod Vodárenskou věží 2, Praha.

Souhrn disertace

Oponenti:  
Prof. RNDr. Michal Kozubek, Ph.D.  Fakulta informatiky MU
prof. Dr., Ing. Jan Kybic Fakulta elektrotechnická ČVUT
prof. RNDr. Ivan Bajla, Ph.D.  Ústav merania SAV