Oznámení o obhajobách

Obhajoba disertační práce Ing. Františka Foreta, CSc. „Interfacing microchannel separations with electrospray mass spektrometry“ se koná dne 26. září 2017 v 10:30 hodin před komisí Analytická chemie ve velké zasedací místnosti Ústavu analytické chemie AV ČR, v. v. i., Veveří 97, Brno.

Souhrn disertace

Oponenti:  
univ. prof. Dr. András Guttman, Ph.D. Research Institute of Chemical and Process Engineering, University of Pannonia, Veszprém, Hungary
prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Eva Tesařová, Ph.D. Přírodovědecká fakulta UK