Zahlavi

Komise pro obhajoby disertací a jejich předsedové

Komise pro obhajoby disertací a jejich předsedové

FYZIKÁLNĚ-MATEMATICKÉ VĚDY

Matematické struktury - prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc., MÚ AV ČR, v. v. i.


MATEMATICKÉ STRUKTURY

Předseda
prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc. - Matematický ústav AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc. - Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

Členové
prof. RNDr. Jan Krajíček, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
prof. RNDr. Radan Kučera, CSc., DSc. - Přírodovědecká fakulta MU Brno
RNDr. Martin Markl, DrSc. - Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
prof. RNDr. Jiří Rosický, DrSc. - Přírodovědecká fakulta MU Brno
prof. RNDr. Jan Slovák, DrSc. - Přírodovědecká fakulta MU Brno
prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Sídlo komise
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
 
 
Matematická analýza a příbuzné obory - prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc., MÚ AV ČR, v. v. i.

MATEMATICKÁ ANALÝZA A PŘÍBUZNÉ OBORY

Předseda
prof. RNDr. Vladimír Müller, DrSc. - Matematický ústav AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. RNDr. Miloslav Feistauer, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK

Členové
prof. RNDr Vít Dolejší, Ph.D., DSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Pavel Drábek, DrSc. - Fakulta aplikovaných věd ZČU v Plzni
prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc. - Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Jaroslav Haslinger, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Bohdan Maslowski, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Ivan Netuka, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc. - Matematický ústav SU v Opavě

Alternující členové
prof. RNDr. Jiří Anděl, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc. - Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Milan Kučera, DrSc. - Matematický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Josef Málek, Ph.D., DSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
RNDr. Šárka Nečasová, CSc., DSc. - Matematický ústav AV ČR, v. v. i.

Sídlo komise
Matematický ústav AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

 

Informatika a kybernetika - prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc., ÚI AV ČR, v. v. i.

INFORMATIKA A KYBERNETIKA

Předseda
prof. RNDr. Jiří Wiedermann, DrSc. - Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. Ing. Jan Flusser, DrSc. - Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
 
Členové
prof. Ing. Michal Haindl, DrSc. - Ústav teorie informace a automatizace AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc. - Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
prof. RNDr. Radko Mesiar, DrSc. - Stavebná fakulta STU v Bratislavě
prof. RNDr. František Plášil, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. Ing. Pavel Pudil, DrSc. - Fakulta managementu VŠE, Jindřichův Hradec
prof. RNDr. Jiří Sgall, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. Ing. Olga Štěpánková - Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
 
Alternující člen
prof. RNDr. Štefan Porubský, DrSc. - Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
 
Sídlo komise 
Ústav informatiky AV ČR, v. v. i.
 
 
 
Fyzika kondenzovaných systémů - Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc., FZÚ AV ČR, v. v. i.

FYZIKA KONDENZOVANÝCH SYSTÉMŮ

Předseda
Ing. Vladimír Nekvasil, DrSc. - Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
Ing. Zdeněk Šroubek, DrSc. - Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Členové
prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Josef Humlíček, CSc. - Přírodovědecká fakulta MU, Brno
prof. RNDr. Ivan Pelant, DrSc. - Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
RNDr. Jan Petzelt, DrSc. - Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Ladislav Skrbek, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
doc. RNDr. Ilja Turek, DrSc. - Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Bedřich Velický, CSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK

Alternující členové
doc. RNDr. Miroslav Miler, DrSc. - Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Bedřich Sedlák, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK

Sídlo komise
Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Jaderná, subjaderná a matematická fyzika – prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc., ÚJF AV ČR, v. v. i.

JADERNÁ, SUBJADERNÁ A MATEMATICKÁ FYZIKA

Předseda
prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc. - Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. RNDr. Jan Kvasil, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK

Členové
prof. RNDr. Pavel Cejnar, Dr., DSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
Ing. Otokar Dragoun, DrSc. - Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
doc. RNDr. Ing. Jan Hladký, DrSc. - Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Ladislav Hlavatý, DrSc. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
prof. Ing. Igor Jex, DrSc. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT
prof. RNDr. Rupert Leitner, DrSc. -  Matematicko-fyzikální fakulta UK
doc. Michal Šumbera, CSc., DSc. - Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
prof. Rikard von Unge, Ph.D. -  Přírodovědecká fakulta MU, Brno

Alternující členové
Ing. Jiří Hošek, DrSc. -  Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Vladislav Šimák, DrSc. -  Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
RNDr. Miloslav Znojil, DrSc. -  Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Sídlo komise
Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Fyzika plazmatu a optika - komise ad hoc (garant: Ing. Karel Jungwirth, DrSc., FZÚ AV ČR, v. v. i.)

FYZIKA PLAZMATU A OPTIKA

komise ad hoc

Astronomie a astrofyzika - prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc., ASÚ AV ČR, v. v. i.

ASTRONOMIE A ASTROFYZIKA

Předseda
prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc. - Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK 

Členové
prof. RNDr. Jiří Bičák, DrSc., dr. h. c. - Matematicko-fyzikální fakulta UK 
doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc. - Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Petr Harmanec, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK 
prof. RNDr. Jiří Horáček, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK 
prof. RNDr. Vladimír Karas, DrSc. - Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Marian Karlický, DrSc. - Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc. - Přírodovědecká fakulta MU, Brno
prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc. - Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě
doc. RNDr. Oldřich Semerák, Dr., DSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK 
RNDr. Marek Vandas, DrSc. - Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Sídlo komise
Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

GEOFYZIKÁLNĚ-GEOLOGICKÉ VĚDY (VĚDY O ZEMI)

Geofyzikální vědy - RNDr. Vladimír Čermák, DrSc., GFÚ AV ČR, v. v. i.

GEOFYZIKÁLNÍ VĚDY

Předseda
RNDr. Vladimír Čermák, DrSc. - Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
RNDr. Jan Laštovička, DrSc. - Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.

Členové
RNDr. Ing. Petr Holota, DrSc. - Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický
RNDr. Radan Huth, DrSc. - Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Stanislav Mareš, CSc. - Přírodovědecká fakulta UK
doc. RNDr. Ctirad Matyska, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Zdeněk Martinec, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Peter Moczo, DrSc. - Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Universita Komenského v Bratislavě
RNDr. Jaroslava Plomerová, DrSc. - Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc.
RNDr. Jiří Vaněk, DrSc. - Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Alternující členové
prof. RNDr. Rudolf Brázdil, DrSc. - Přírodovědecká fakulta MU Brno
RNDr. Karel Holub, DrSc. - Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Milan Matolin, DrSc. - Přírodovědecká fakulta UK
prof. Ing. Jaroslav Vašek, DrSc. -  Ústav geoniky AV ČR, v. v. i.
RNDr. Václav Vavryčuk, DrSc. -  Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Jiří Zahradník, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK

Sídlo komise
Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Geologické vědy - prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., GLÚ AV ČR, v. v. i.

GEOLOGICKÉ VĚDY

Předseda
prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc. - Geologický ústav AV ČR, v. v. i.


Místopředseda
doc. RNDr. Pavel Straka, DrSc. - Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.

Členové
doc. RNDr. Jindřich Hladil, DrSc. - Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Jan Kalvoda, DrSc. - Přírodovědecká fakulta UK
doc. RNDr. Zdeněk Kukal, DrSc. - Česká geologická služba
prof. RNDr. Jiří Pešek, DrSc. - Přírodovědecká fakulta UK
Ing. Petr Pruner, DrSc. - Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ing. Ivana Sýkorová, DrSc. - Ústav struktury a mechaniky hornin AV ČR, v. v. i.
doc. RNDr. Jaromír Ulrych, DrSc. - Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
RNDr. Marta Valášková, CSc., DSc. - Centrum nanotechnologií VŠB-TU v Ostravě

Alternující členové
RNDr. Vladimír Babuška, DrSc. - Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
RNDr. Arnošt Dudek, DrSc.
RNDr. Vladimír Rudajev, DrSc.
RNDr. Petr Štorch, DrSc. - Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Sídlo komise
Geologický ústav AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

TECHNICKÉ VĚDY

Materiálové vědy a inženýrství - Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc., ÚFM AV ČR, v. v. i.

MATERIÁLOVÉ VĚDY A INŽENÝRSTVÍ

Předseda
Ing. Oldřich Schneeweiss, DrSc. - Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. RNDr. Mojmír Šob, DrSc. - Přírodovědecká fakulta MU Brno

Členové
prof. Ing. Jozef Janovec, DrSc. - Materiálovotechnologická fakulta STU v Trnavě
prof. Ing. Pavel Lejček, DrSc. - Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Václav Sklenička, DrSc. - Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Bohumír Strnadel, DrSc. - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU v Ostravě
prof. RNDr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., dr. h. c. - Ústav mechaniky těles, mechatroniky a biomechaniky VUT v Brně
prof. RNDr. Jan Vřešťál, DrSc. - Přírodovědecká fakulta MU Brno

Sídlo komise
Ústav fyziky materiálů AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Elektrotechnika, elektronika a fotonika - prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc., ÚFE AV ČR, v. v. i.

ELEKTROTECHNIKA, ELEKTRONIKA A FOTONIKA

Předseda
prof. Ing. Jiří Čtyroký, DrSc. - Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
Ing. Ilona Müllerová, DrSc. - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Členové
prof. Ing. Jan Franc, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze
prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc. - Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Helena Jelínková, DrSc. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
prof. Ing. Václav Kubeček, DrSc. - Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT v Praze
prof. Ing. Vladimír Kučera, DrSc., dr. h. c. - Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
prof. Ing. Pavel Ripka, CSc. - Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
prof. Ing. Jan Vobecký, DrSc. - Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
prof. RNDr. Pavel Zemánek, Ph.D. - Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i.

Sídlo komise
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Aplikovaná a teoretická mechanika - Ing. Jaromír Horáček, DrSc., ÚT AV ČR, v. v. i.

APLIKOVANÁ A TEORETICKÁ MECHANIKA

Předseda
Ing. Jaromír Horáček, DrSc. - Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Místopředsedové
Ing. Jiří Náprstek, DrSc. - Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Pavel Vlasák, DrSc. - Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i.

Členové
prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze
prof. Ing. Robert Černý, DrSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze
prof. Ing. Milan Jirásek, DrSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze
prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc. - Fakulta stavební VUT v Brně
prof. Ing. Michael Valášek, DrSc. - Fakulta strojní ČVUT v Praze
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU v Ostravě

Alternující členové
prof. Ing. Miloš Drdácký, DrSc., dr. h. c. - Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i.
prof. Dr. Ing. habil. Ivo Herle - Fakultät Bauingenieurwesen, Technische Universität Dresden
prof. RNDr. Zbyněk Jaňour, DrSc. - Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. - Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
prof. Ing. František Maršík, DrSc. - Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.
prof. Dr. Ing. Eduard Rohan, DSc. - Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita v Plzni
prof. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D., DSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze
prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. - Fakulta stavební ČVUT v Praze

Sídlo komise
Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

CHEMICKÉ VĚDY

Anorganická chemie - RNDr. Dana Wagnerová, DrSc., ÚACH AV ČR, v. v. i.

ANORGANICKÁ CHEMIE

Předseda
RNDr. Dana Wagnerová, DrSc. - Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. Ing. Lubomír Němec, DrSc. - Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze

Členové
prof. Ing. Miloslav Frumar, DrSc. - Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
prof. Ing. Ladislav Koudelka, DrSc. - Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
prof. RNDr. Bohumil Kratochvíl, CSc., DSc. - Ústav chemie pevných látek, VŠCHT v Praze
prof. Ing. Petr Lošťák, DrSc. - Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
prof. RNDr. Ivan Lukeš, CSc. - Přírodovědecká fakulta UK v Praze
prof. Ing. Miloš Nevřiva, DrSc. - Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze
prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta MU Brno
Ing. Bohumil Štíbr, DrSc. - Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Ladislav Tichý, DrSc. - Společná laboratoř chemie pevných látek ÚMCH AV ČR, v. v. i., a Univerzity Pardubice
prof. RNDr. Zdirad Žák, CSc. - Přírodovědecká fakulta MU Brno

Alternující členové
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek - Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze
prof. RNDr. Ondrej Gedeon, Ph.D. - Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze
prof. Ing. David Sedmidubský, Ph.D. - Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze
prof. RNDr. Petr Štěpnička, Ph.D., DSc. - Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Sídlo komise
Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

 

Organická a bioorganická chemie - RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc., ÚOCHB AV ČR, v. v. i.

ORGANICKÁ A BIOORGANICKÁ CHEMIE

Předseda
RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. - Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. Ing. Zdeněk Wimmer, DrSc. - Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze

Členové
prof. RNDr. Pavel Drašar, CSc., DSc. - Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze
prof. Ing. Dalimil Dvořák, CSc. - Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze
prof. Ing. Michal Hocek, CSc., DSc. - Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Petr Klán, Ph.D. -  Přírodovědecká fakulta MU Brno
prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. - Přírodovědecká fakulta MU Brno
prof. RNDr. Vladimír Král, CSc., DSc. - Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT v Praze
prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Jitka Moravcová, CSc. - Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze

Sídlo komise
Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Fyzikální chemie - prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc., DSc., ÚFCH JH AV ČR, v. v. i.

FYZIKÁLNÍ CHEMIE

Předseda
prof. RNDr. Ladislav Kavan, CSc., DSc. - Ústav fyzikální chemie JH AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. Dr. Ing. Karel Bouzek - Ústav anorganické technologie VŠCHT v Praze

Členové
Mgr. Jiří Dědeček, CSc., DSc. - Ústav fyzikální chemie JH AV ČR, v. v. i.
Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc. - Ústav fyzikální chemie JH AV ČR, v. v. i.
prof. Martin Hof, Dr. rer. nat., DSc. - Ústav fyzikální chemie JH AV ČR, v. v. i.
doc. Mgr. Jiří Pittner, Dr. rer.nat., DSc. - Ústav fyzikální chemie JH AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Aleš Růžička, Ph.D. - Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
prof. RNDr. Josef Štěpánek, CSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK v Praze

Sídlo komise
Ústav fyzikální chemie JH AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Makromolekulární chemie - prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc., ÚMCH AV ČR, v. v. i.

MAKROMOLEKULÁRNÍ CHEMIE

Předseda
prof. Ing. Karel Ulbrich, DrSc. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
RNDr. Petr Štěpánek, DrSc. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Členové
doc. RNDr. Ivan Fortelný, CSc., DSc. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Ing. Igor Lacík, DrSc. - Ústav polymérov SAV
RNDr. Libor Matějka, CSc., DSc. -  Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Karel Procházka, DrSc. - Přírodovědecká fakulta UK v Praze
prof. Ing. Jan Roda, CSc. - Fakulta chemické technologie VŠCHT v Praze
prof. Ing. Jaromír Šňupárek, DrSc. - Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
Ing. Petr Vlček, DrSc. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Alternující členové
prof. Ing. Pavel Kratochvíl, DrSc. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
Ing. Jaroslav Kříž, DrSc. - Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Lubomír Lapčík, DrSc. - Fakulta technologická UTB ve Zlíně

Sídlo komise
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Analytická chemie - doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc., ÚIACH AV ČR, v. v. i.

ANALYTICKÁ CHEMIE

Předseda
doc. RNDr. Karel Šlais, DrSc. - Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. RNDr. Vlastimil Kubáň, DrSc. - Fakulta technologická UTB Zlín

Členové
prof. RNDr. Jiří Barek, CSc. - Přírodovědecká fakulta UK v Praze
prof. RNDr. Petr Boček, DrSc. - Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Jiří Dědina, CSc., DSc. - Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Pavel Jandera, DrSc. - Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
prof. RNDr. Viktor Kanický, DrSc. - Přírodovědecká fakulta MU Brno
prof. Ing. Ivan Mikšík, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Vladimír Sklenář, DrSc. - Přírodovědecká fakulta MU Brno

Sídlo komise
Ústav analytické chemie AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Chemické inženýrství - prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c., ÚCHP AV ČR, v. v. i.

CHEMICKÉ INŽENÝRSTVÍ

Předseda
prof. Ing. Jiří Drahoš, DrSc., dr. h. c. - Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. Ing. Miloš Marek, DrSc. - Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT v Praze

Členové
prof. Ing. Jiří Hanika, DrSc. - Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Milan Kubíček, CSc. - Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT v Praze
prof. Ing. Petr Mikulášek, CSc. - Fakulta chemicko-technologická Univerzita Pardubice
Ing. Miroslav Punčochář, CSc., DSc. - Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Petr Stehlík, CSc. - Fakulta strojního inženýrství VUT v Brně
prof. Ing. František Štěpánek, Ph.D. - Fakulta chemicko-inženýrská VŠCHT v Praze
prof. Ing. Kamil Wichterle, DrSc. - Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství VŠB-TU v Ostravě

Sídlo komise
Ústav chemických procesů AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

MOLEKULÁRNĚ-BIOLOGICKÉ A LÉKAŘSKÉ VĚDY

Molekulární biologie a genetika - prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc., ÚMG AV ČR, v. v. i.

MOLEKÁLÁRNÍ BIOLOGIE A GENETIKA

Předseda
prof. RNDr. Pavel Hozák, DrSc. - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. MUDr. Jiří Forejt, DrSc. - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Členové
prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. - Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. - Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Jan Dyr, DrSc. - Ústav hematologie a krevní transfuse
prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc. - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., útvar Biocev
Ing. Michal Pravenec, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ing. Karel Sigler, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. MUDr. RNDr. Vilím Šimánek, DrSc. - Lékařská fakulta UP v Olomouci
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. - Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Stanislav Zadražil, DrSc. - Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Sídlo komise
Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Mikrobiologie, virologie a mykologie - RNDr. Jiří Gabriel, DrSc., MBÚ AV ČR, v. v. i.

MIKROBIOLOGIE, VIROLOGIE A MYKOLOGIE

Předseda
RNDr. Jiří Gabriel, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. RNDr. Josef Komenda, CSc., DSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Členové
RNDr. Martin Bilej, DrSc. -  Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Kateřina Demnerová, CSc. -  Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze
prof. RNDr. Vladimír Jirků, DrSc. - Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze
prof. Ing. Vladimír Křen, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Aleš Lebeda, DrSc. - Přírodovědecká fakulta UP v Olomouci
RNDr. Šárka Němečková, DrSc. - Ústav hematologie a krevní transfúze
prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
Ing. Karel Sigler, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Jaroslav Spížek, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Alternující členové
prof. Ing. Tomáš Ruml, CSc. - Fakulta potravinářské a biochemické technologie VŠCHT v Praze
RNDr. Tomáš Řezanka, CSc., DSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Sídlo komise
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Biomedicína - Ing. Jan Topinka, CSc., DSc., ÚEM AV ČR, v. v. i.

BIOMEDICÍNA

Předseda
Ing. Jan Topinka, CSc., DSc.Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. MUDr. Pavel Mareš, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Členové
prof. MUDr. Vladimír Bencko, DrSc. - 1. lékařská fakulta UK v Praze
RNDr. Petr Dráber, DrSc. - Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i.
RNDr. Jaroslav Kuneš, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. - 1. lékařská fakulta UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Richard Rokyta, DrSc. - Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. lékařské fakulty UK v Praze
prof. MUDr. Josef Syka, DrSc., dr. h. c. - Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
prof. MUDr. Eva Syková, DrSc.
prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc. Neurologická klinika 1. LF UK a VFN v Praze 

Alternující členové
prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc. -  Neurochirurgická klinika ÚVN v Praze
prof. MUDr. Jan Dvořáček, DrSc. - Urologická klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze
prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., FRCPsych. - Psychiatrické centrum Praha, 3. lékařská fakulta UK v Praze
prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc. - 1. lékařská fakulta UK a VFN v Praze
prof. RNDr. et PharmDr. Jan Kovařík, DrSc. - Masarykův onkologický ústav v Brně
prof. MUDr. Vladimír Tesař, DrSc. - 1. lékařská fakulta UK v Praze

Sídlo komise
Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Imunologie – RNDr. Martin Bilej, DrSc., MBÚ AV ČR, v. v. i.

IMUNOLOGIE

Předseda
RNDr. Martin Bilej, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Místopředsedové
prof. RNDr. Vladimír Holáň, DrSc. - Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.
RNDr. Zdeněk Zídek, DrSc. - Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i.

Členové
prof. MUDr. Jiřina Bartůňková, DrSc. - 2. lékařská fakulta UK v Praze
prof. MUDr. Terezie Fučíková, DrSc. - 1. lékařská fakulta UK v Praze
prof. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. MUDr. Anna Šedivá, CSc., DSc. - 2. lékařská fakulta v Praze
prof. MUDr. Helena Tlaskalová, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
doc. RNDr. Ludmila Tučková, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. MUDr. Jiří Vencovský, DrSc. - Revmatologický ústav

Alternující členové
RNDr. Šárka Němečková, DrSc. - Ústav hematologie a krevní transfúze
MUDr. Pavel Rossmann, DrSc. - Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. MUDr. Zdenka Ulčová-Gallová, DrSc. - Genetika Plzeň a Lékařská fakulta UK v Plzni

Sídlo komise
Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

BIOLOGICKO-EKOLOGICKÉ VĚDY

Zoologie a fyziologie živočichů - prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc., FGÚ AV ČR, v. v. i.

ZOOLOGIE A FYZIOLOGIE ŽIVOČICHŮ

Předseda
prof. RNDr. František Vyskočil, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. MUDr. Jan Herget, DrSc. - 2. lékařská fakulta UK v Praze

Členové
prof. RNDr. Helena Illnerová, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
doc. RNDr. Jiří Novotný, CSc., DSc. - Přírodovědecká fakulta UK v Praze
prof. MUDr. Bohuslav Ošťádal, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Jiří Patočka, DrSc. - Zdravotně sociální fakulta JU v Českých Budějovicích 
doc. RNDr. Zbyněk Roček, DrSc. - Geologický ústav AV ČR, v. v. i.
doc. RNDr. Aleš Stuchlík, Ph.D. - Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
MUDr. Vladimír Štrbák, DrSc. - Ústav experimentálnej endokrinológie SAV 

Alternující členové
prof. RNDr. Jiří Pácha, DrSc. - Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Miroslav Papáček, CSc. - Pedagogická fakulta JU v Českých Budějovicích
prof. RNDr. Tomáš Soldán, DrSc. - Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Jan Zima, DrSc. - Ústav biologie obratlovců AV ČR, v. v. i.

Sídlo komise
Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Botanika, experimentální a ekologická biologie - prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc., ÚEB AV ČR, v. v. i.

BOTANIKA, EXPERIMENTÁLNÍ A EKOLOGICKÁ BIOLOGIE

Předseda
prof. Ing. Miroslav Strnad, CSc., DSc. - Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. RNDr. Ing. Michal Marek, DrSc., dr. h. c. - Ústav výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Boris Vyskot, DrSc. - Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Členové
prof. Ing. Jaroslav Doležel, DrSc. - Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
RNDr. Tomáš Gichner, DrSc. - Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc. - Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. - Agronomická fakulta Mendelova univerzita v Brně
prof. RNDr. Pavel Kindelmann, DrSc. - Přírodovědecká fakulta UK v Praze
prof. Ing. Josef Špak, DrSc. - Biologické centrum AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Jiří Váňa, DrSc. - Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Alternující členové
prof. RNDr. Jan Gloser, CSc. - Přírodovědecká fakulta MU Brno
doc. Ing. Jan Krekule, DrSc. - Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. Zdeněk Opatrný, CSc. - Přírodovědecká fakulta UK v Praze

Sídlo komise
Ústav experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

SOCIÁLNÍ A HUMANITNÍ VĚDY

Ekonomie – prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D., NHÚ AV ČR, v. v. i.

EKONOMIE

Předseda
prof. Ing. Štěpán Jurajda, Ph.D. - Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

Místopředsedkyně
prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK

Členové
prof. RNDr. Jan Hanousek,  CSc., DSc. - Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr. h. c. - Fakulty informatiky a statistiky VŠE
prof. Jakub Kastl, Ph.D. - Department of Economics Princeton University
prof. Andreas Ortmann, Ph.D. - School of Economics University of New South Wales
                                   - Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.
prof. RNDr. David Storch, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta UK
prof. Ing. Zdeněk Strakoš, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta UK
prof. RNDr. Jan Ámos Víšek, CSc. - Fakulta sociálních věd UK

Alternující členové
prof. Ing. Josef Jablonský, CSc. - Fakulta informatiky a statistiky VŠE
doc. Ing. Michal Kejak, M.A., CSc. - Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

Sídlo komise
Národohospodářský ústav AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Psychologie - prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc., PSÚ AV ČR, v. v. i.

PSYCHOLOGIE

Předseda
prof. PhDr. Marek Blatný, DrSc. - Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

Místopředsedkyně 
doc. PhDr. Martina Hřebíčková, Dr., DSc. - Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

Členové
prof. PhDr. Viera Bačová, DrSc. - Ústav experimentálnej psychológie SAV
prof. PhDr. Ivo Čermák, CSc. - Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Damián Kováč, DrSc. - Ústav experimentálnej psychológie SAV
prof. PhDr. Petr Macek, CSc. - Fakulta sociálních studií MU Brno
prof. PhDr. Imrich Ruisel, DrSc. - Ústav experimentálnej psychológie SAV
prof. PhDr. Pavel Říčan, CSc. - Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Mojmír Svoboda, CSc. - Filosofická fakulta MU Brno
prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. - Fakulta sociálních studií MU Brno
prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc. - Filosofická fakulta UK v Praze

Alternující členové
prof. PhDr. Ladislav Lovaš, CSc. - Filosofická fakulta UPJŠ v Košiciach
prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc. - Pedagogická fakulta UK v Praze

Sídlo komise
Psychologický ústav AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Právní vědy - prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., ÚSP AV ČR, v. v. i.

PRÁVNÍ VĚDY

Předseda
prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc. - Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc. - Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Členové
prof. JUDr. Jan Dvořák, CSc. - Právnická fakulta UK v Praze
prof. JUDr. et Dr. Karel Eliáš - Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.
prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc. - Právnická fakulta MU Brno
prof. JUDr. Zdenka Gregorová, CSc. - Právnická fakulta MU Brno
prof. JUDr. Pavel Holländer, DrSc. - Právnická fakulta MU Brno
prof. JUDr. Jan Hurdík, DrSc. - Právnická fakulta MU Brno
prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. - Právnická fakulta UK v Praze
prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. - Právnická fakulta UK v Praze
prof. JUDr. Jozef Suchoža, DrSc. - Právnická fakulta Univerzity P. J. Šafárika v Košicích

Alternující členové
doc. JUDr. Jan Ondřej, CSc., DSc. - Právnická fakulta UK v Praze

Sídlo komise
Ústav státu a práva AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Sociologie - komise ad hoc

komise ad hoc

Filosofie - prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc., FLÚ AV ČR, v. v. i.

FILOSOFIE

Předseda
prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
Prof. PhDr. Pavel Kouba - Filozofická fakulta UK v Praze

Členové

Prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. - Matematicko-fyzikální fakulta, UK v Praze
Prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc. - Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, Dr., DSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Prof. PhDr. Miroslav Marcelli, CSc. - Fakulta humanitních studií UK v Praze
Prof. PhDr. Pavel Materna, CSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Prof. RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., DSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Prof. PhDr. Jan Sokol, Ph.D., CSc. - Fakulta humanitních studií UK v Praze
Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc. - Katolická teologická fakulta UK v Praze
Prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Prof. PhDr. Emil Višňovský, Ph.D. - Ústav výzkumu sociální komunikace SAV Bratislava
                                                             - Filosofická fakulta Univerzita Komenského v Bratislavě
Prof. dr. hab. Ursula M. Żegleń - Institute of Philosophy Nicolaus Copernicus University Torun
Prof. Mgr. Marián Zouhar, Ph.D. - Filosofický ústav SAV v Bratislavě


Sídlo komise
Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc.
(pdf)

HISTORICKÉ VĚDY

Archeologie - PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc., ARÚ AV ČR, v. v. i.

ARCHEOLOGIE

Předseda
PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc. - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Místopředseda
prof. PhDr. Vladimír Podborský, DrSc. - Filozofická fakulta MU Brno

Členové
prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc. - Filozofická fakulta UK v Praze
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc. - Moravské zemské muzeum Brno
prof. PhDr. Ivan Pavlů, DrSc. - Filozofická fakulta Univerzita Hradec Králové
prof. PhDr. Jiří Sláma, CSc. - Filozofická fakulta UK v Praze
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
prof. PhDr. Stanislav Stuchlík, CSc., DSc. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě
doc. PhDr. Jaroslav Tejral, DrSc. - Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.
doc. PhDr. Slavomil Vencl, DrSc. - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Alternující členové
PhDr. Milan Salaš, CSc., DSc. - Moravské zemské muzeum Brno

Sídlo komise
Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
 
Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Obecné a české dějiny - prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc., HÚ AV ČR, v. v. i.

OBECNÉ A ČESKÉ DĚJINY

Předseda
prof. PhDr. Josef Žemlička, DrSc. - Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Místopředseda
prof. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. - Filozofická fakulta UK v Praze

Členové
prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc. - Filozofická fakulta JČU v Českých Budějovicích
PhDr. Jindřich Dejmek, Ph.D., DSc. - Historický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc. - Filozoficko-přírodovědecká fakulta SU v Opavě
doc. PhDr. Jan Němeček, DrSc. -  Historický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Jiří Pešek, CSc. - Fakulta humanitních studií UK v Praze
prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc. - Filozofická fakulta UK v Praze
prof. PhDr. Eva Semotanová, DrSc. - Historický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. - Centrum medievistických studií AV ČR a UK
doc. PhDr. Pavla Vošahlíková, DrSc. - Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Alternující členové
doc. PhDr. Jiří Friedl, Ph.D., DSc. - Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Sídlo komise
Historický ústav AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Dějiny a teorie umění - prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c., CMS AV ČR a UK

DĚJINY A TEORIE UMĚNÍ

Předseda
prof. PhDr. Jiří Kuthan, DrSc., dr. h. c. - Centrum medievistických studií AV ČR a UK

Místopředseda
prof. PhDr. Petr Sommer, CSc., DSc. - Centrum medievistických studií AV ČR a UK
                                                       - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.

Členové
prof. PhDr. Ján Bakoš, DrSc. - Ústav dějin umění SAV, Bratislava
PhDr. Pavel Brodský, CSc., DSc. - Masarykův ústav a Archiv AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Jaroslav Čechura, DrSc. - Filozofická fakulta UK v Praze
prof. PhDr. Ladislav Daniel, Ph.D. - Filozofická fakulta UP, Olomouc
prof. PhDr. Jan Klápště, CSc. - Filozofická fakulta UK v Praze
                                            - Archeologický ústav AV ČR, Praha, v. v. i.
prof. PhDr. Jiří Kroupa, CSc. - Filozofická fakulta MU Brno
prof. PhDr. Ing. Jan Royt, Ph.D., DSc. - Filozofická fakulta UK v Praze
prof. PhDr. Petr Wittlich, CSc. - Filozofická fakulta UK v Praze

Sídlo komise
Centrum medievistických studií AV ČR a UK

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Etnologie - komise ad hoc

komise ad hoc

VĚDY FILOLOGICKÉ (a přidružené)

Orientalistika – kombinace – komise ad hoc (garant: prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc., FF ZČU)

komise ad hoc

Slavistika – kombinace – komise ad hoc

komise ad hoc

Literární vědy

LITERÁRNÍ VĚDY

Předseda


Místopředseda
prof. PhDr. Pavel JanoušekCSc. - Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Členové
prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. - Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
PhDr. Daniela Hodrová, DrSc. - Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Jiří Holý, DrSc. - Filozofická fakulta UK v Praze
prof. PhDr. Zdeněk Hrbata, CSc. - Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Petr Koťátko, CSc. - Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. - Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě
prof. PhDr. Dalibor Tureček, CSc., DSc. - Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
prof. PhDr. Peter Zajac, DrSc. - Ústav slovenskej literatúry SAV, Bratislava

Alternující členové
prof. PhDr. Petr Mareš, CSc. - Filozofická fakulta UK v Praze
prof. Dr. phil. PhDr. Marek Nekula - Universität Regensburg, Bohemicum/Institut für Slavistik, Regensburg
prof. PhDr. Jiří Pelán, Ph.D. - Filozofická fakulta UK v Praze
prof. PhDr. Jiří Trávníček, M. A. - Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.
PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., dr. h. c. - Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.

Sídlo komise
Ústav pro českou literaturu AV ČR, v. v. i.

Zásady komise pro posouzení disertační práce a osobnosti uchazeče o titul DSc. (pdf)

Český jazyk - komise ad hoc (garant: prof. PhDr. Jana Hoffmannová, DrSc., ÚJČ AV ČR, v. v. i.)

komise ad hoc

Klasická studia – kombinace - komise ad hoc (garant: prof. PhDr. Jan Bouzek, DrSc., FF MU)

komise ad hoc