Seznam členů Grémia pro vědecký titul

Předseda:

Místopředseda:

Členové:

 

Interní informace Grémia pro vědecký titul (omezený přístup)


Sekretariát VR AV ČR:
Mgr. Ivana Střálková
Sídlo sekretariátu: místnost č. 121, KAV ČR, Národní 3, 117 20 Praha 1
tel: 221 403 565
fax: 221 403 524
e-mail: scicounc@kav.cas.cz, stralkova@kav.cas.cz