Veřejné soutěže ve VaV

 

27.3.2017

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 22. 3. 2017 výzvu k podávání návrhů projektů v rámci skupiny grantových projektů: Podpora mezinárodní spolupráce pro získávání ERC grantů v základním výzkumu („Podpora ERC žadatelů). Více informací naleznete v na stránkách Grantové agentury České republiky.

14.3.2017

Ministerstvo kultury vyhlásilo dne 13. 3. 2017 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu DG - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 2. 5. 2017, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 3. 2018. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva kultury.

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 28. 2. 2017 4. veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro program TF – Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 31. 5. 2017, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2018. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebona stránkách Technologické agentury České republiky.

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 21. 2. 2017 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů GA - Standardní projekty, GC – Mezinárodní projekty a GJ - Juniorské granty. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 6. 4. 2017, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2018. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Grantové agentury České republiky.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15. 2. 2017 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu INTER-EXCELLENCE pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Uzávěrka příjmu návrhů projektů je 5. 4. 2017. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI – VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 
24.8.2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 22. 8. 2016 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěž je vyhlášena v rámci podprogramů INTER-INFORM, INTER-VECTOR a INTER-TRANSFER. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 4. 10. 2016. Více informací naleznete též v Informačním systému VaVaI – VES.
 
1.8.2016
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dne 27. 7. 2016 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“) s počátkem řešení projektů v roce 2017.
Bližší informace naleznete zde.
 
13.7.2016
Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 27. 4. 2016 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Soutěžní lhůtazačíná dnem 28. 4. 2016 a končí dnem 20. 7. 2016. Více informací a dokumenty spojené s 3. veřejnou soutěží naleznete na stránkách TA ČR.
 
18.4.2016
Centrum ekonomických studií vyhlašuje veřejnou výzvu k podávání výzkumných projektů. Je možné podávat grantové žádosti zaměřené na základní nebo aplikovaný výzkum v oblasti ekonomie a/nebo managementu. Žádosti je možné podávat do 1. 6. 2016. Projekty jsou podporovány do výše 500 000 Kč.
Bližší informace naleznete na: http://www.cesvsem.cz/grantova-soutez.html.
 
2.2.2016
Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 28. 1. 2016 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA. Soutěžní lhůta začíná dnem 29. 1. 2016 a končí dnem 16. 3. 2016. Více informací, elektronickou přihlášku a dokumenty spojené s 3. veřejnou soutěží naleznete na stránkách TA ČR.