Veřejné soutěže ve VaV

 
 
24.8.2016
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 22. 8. 2016 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích programu INTER-EXCELLENCE pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji. Soutěž je vyhlášena v rámci podprogramů INTER-INFORM, INTER-VECTOR a INTER-TRANSFER. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 4. 10. 2016. Více informací naleznete též v Informačním systému VaVaI – VES.
 
1.8.2016
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dne 27. 7. 2016 jednostupňovou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017 – 2025, ZEMĚ“ (dále jen „Program ZEMĚ“) s počátkem řešení projektů v roce 2017.
Bližší informace naleznete zde.
 
13.7.2016
Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 27. 4. 2016 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA. Soutěžní lhůtazačíná dnem 28. 4. 2016 a končí dnem 20. 7. 2016. Více informací a dokumenty spojené s 3. veřejnou soutěží naleznete na stránkách TA ČR.
 
18.4.2016
Centrum ekonomických studií vyhlašuje veřejnou výzvu k podávání výzkumných projektů. Je možné podávat grantové žádosti zaměřené na základní nebo aplikovaný výzkum v oblasti ekonomie a/nebo managementu. Žádosti je možné podávat do 1. 6. 2016. Projekty jsou podporovány do výše 500 000 Kč.
Bližší informace naleznete na: http://www.cesvsem.cz/grantova-soutez.html.
 
2.2.2016
Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 28. 1. 2016 třetí veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA. Soutěžní lhůta začíná dnem 29. 1. 2016 a končí dnem 16. 3. 2016. Více informací, elektronickou přihlášku a dokumenty spojené s 3. veřejnou soutěží naleznete na stránkách TA ČR.
 
19.11.2015
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlašuje dne 25. 11. 2015 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu FV - TRIO. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 15. 1. 2016, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 8. 2016. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.
 
3.11.2015
Centrum ekonomických studií vyhlašuje veřejnou výzvu k podávání výzkumných projektů. Je možné podávat grantové žádosti zaměřené na základní nebo aplikovaný výzkum v oblasti ekonomie a/nebo managementu. Žádosti je možné podávat do 1.1.2016. Projekty jsou podporovány do výše 500 000 Kč.
Bližší informace naleznete na: http://www.cesvsem.cz/grantova-soutez.html
 
22.10.2015
Ministerstvo vnitra vyhlašuje dne 21. 10. 2015 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu VI - Bezpečnostní výzkum České republiky 2015 - 2020. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 16. 12. 2015, předpokládaný termín zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je 1. 1. 2017. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva vnitra.
 
13.8.2015
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dne 12. 8. 2015 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu QJ - Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 25. 9. 2015, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 4. 2016. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva zemědělství.
 
27.7.2015
Liberecký kraj vyhlásil dne 24. 7. 2015 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu UD - Regionální inovační program Dotačního fondu Libereckého kraje. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 15. 9. 2015, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 2. 2016. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Libereckého kraje.

 

14.7.2015

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 13. 7. 2015 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu TF - Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 30. 9. 2015, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2016. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

2.6.2015

Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. vyhlašuje veřejnou výzvu k podávání výzkumných projektů. Je možné podávat grantové žádosti zaměřené na základní nebo aplikovaný výzkum v oblasti ekonomie a/nebo managementu. Žádosti je možné podávat do 1.9.2015.
Bližší informace naleznete na: http://www.cesvsem.cz/grantova-soutez.html

 

16.5.2015

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 15. 5. 2015 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu NV - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 30. 6. 2015, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 4. 2016. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

15.5.2015

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 14. 5. 2015 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu TD - Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 30. 6. 2015, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2016. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

5.5.2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 4. 5. 2015 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LO - Národní program udržitelnosti I. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 10. 7. 2015, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2016. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

29.4.2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 28. 4. 2015 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů LQ - Národní program udržitelnosti II. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 14. 7. 2015, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2016. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy.

 

17.3.2015

Ministerstvo kultury vyhlásilo dne 16. 3. 2015 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů DG - Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje národní a kulturní identity na léta 2016 až 2022 (NAKI II). Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 4. 5. 2015, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 3. 2016. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva kultury.

 

27.2.2015

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 26. 2. 2015 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu TG - Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 15. 4. 2015, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 8. 2015. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

17.2.2015

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 16. 2. 2015 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů GA - Standardní projekty, GC – Mezinárodní projekty a GJ - Juniorské granty. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 31. 3. 2015, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2016. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Grantové agentury České republiky.

 

16.01.2015

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 15. 01. 2015 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích:

 

Program Uzávěrka přijímání návrhů projektů Předpokládaná doba zahájení řešení projektů 
LD – COST CZ  17. 3. 2015  15. 12. 2015
LE – EUPRO II  10. 3. 2015  17. 12. 2015
LF – EUREKA  10. 3. 2015  18. 8. 2015
LG – INGO II  10. 3. 2015  17. 12. 2015
LH – KONTAKTII  13. 3. 2015  17. 12. 2015

 

Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 
27.11.2014

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 26. 11. 2014 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci Programu bezpečnostního výzkumu České republiky v letech 2015-2020 (schváleném usnesením vlády ČR Č. 593 ze dne 9. srpna 2013 a Č. 763 ze dne 15. září 2014). Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 16. 1. 2015, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 9. 2015. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva vnitra.

 
4.11.2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 3. 11. 2014 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu  LO - Národní program udržitelnosti I. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 9. 1. 2015, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 7. 2015. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 
27.6.2014
Ministerstvo zdravotnictví
vyhlásilo dne 27. 6. 2014 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu NV - Program na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 – 2022. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 1. 9. 2014, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 5. 2015. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví.
 
20.6.2014
Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dne 18. 6. 2014 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu 
QJ - Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 29. 8. 2014, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 4. 2015. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva zemědělství.
 
10.6.2014
Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 9. 6. 2014 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji ainovacích v rámci programu TF - Program podpory spolupráce v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji prostřednictvím společných projektů technologických a inovačních agentur DELTA. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 28. 8. 2014, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2015. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.
 
5.6.2014
Ministerstvo zdravotnictví plánuje koncem června 2014 vyhlášení nové veřejné soutěže v rámci Programu na podporu zdravotnického aplikovaného výzkumu a vývoje na léta 2015 - 2022. S ohledem na změny související s přijímáním žádostí připravuje pro potenciální žadatele Seminář o praktických otázkách týkajících se nové veřejné soutěže ve výzkumu, vývoji a inovacích VES 2015, na kterém zodpoví některé praktické otázky týkající se podávání žádostí do veřejné soutěže. Seminář je vhodný pro zástupce tzv. grantových oddělení, kteří mají na starost administrativní a formální náležitosti projektů.
Seminář se uskuteční dne 30. června 2014 ve 14.00 hodin na Ministerstvu zdravotnictví, v zasedací místnosti č. 281 v 1. patře.
Vzhledem k limitované kapacitě zasedací místnosti se omezuje účast na semináři podmínkou max. 2 zástupců za jednu instituci a jmenovitým potvrzením účasti na email veda@mzcr.cz do 20. června 2014.

 

6.5.2014

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 5. 5. 2014 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu TH – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje EPSILON. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 30. 6. 2014, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2015. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 
4.3.2014
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 3. 3. 2014 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LO - Národní program udržitelnosti I. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 15. 5. 2014, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2015. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 
27.2.2014
Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 26. 2. 2014 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů GA - Standardní projekty, GC – Mezinárodní projekty a GJ - Juniorské granty. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 9. 4. 2014, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2015. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Grantové agentury České republiky.
 
31.1.2014
Technologická agentura České republiky vyhlásila dne30. 1. 2014 veřejnou soutěžve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu TG – Program aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací GAMA. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 19. 3. 2014, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 7. 2014. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.
 

3.12.2013

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 29. 11. 2013 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu 7F – Finanční mechanismy EHP/Norsko. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 3. 2. 2014, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 7. 8. 2014. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 
4.11.2013
Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 1. 11. 2013 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu TA – Program na podporu aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 20. 12. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 7. 2014. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.
 
17.9.2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 16. 9. 2013 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu  LJ – GESHER/MOST. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 6. 12. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 19. 9. 2014. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 
2.8.2013 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 1. 8. 2013 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu  LD – Národní program udržitelnosti I. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 15. 10. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 4. 2014. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 
2.7.2013
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 1. 7. 2013 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů LD – COST CZ, LE - EUPRO II., LF - EUREKA CZ, LG - INGO II a LH - KONTAKT II. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 6. 9. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 4. 2014. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 
10.4.2013
Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 9. 4. 2013 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu GE - Projekty na podporu excelence v základním výzkumu.  Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 22. 5. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2014. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Grantové agentury České republiky.
 
28.3.2013
Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 27. 3. 2013 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu TE – Centra kompetence. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 20. 5. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2014. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

8.3.2013

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 6. 3. 2013 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů GA - Standardní projekty, GC – Mezinárodní projekty a GP - postdoktorandské granty. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 18. 4. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2014. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Grantové agentury České republiky.

 

22.1.2013

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 16. 1. 2013 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 6. 3. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2014. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

19.12.2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 19. 12. 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LR – Informace - základ výzkumu. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 4. 2. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 8. 2013. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

12.12.2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 12. 12. 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LO – Národní program udržitelnosti I. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 5. 2. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 10. 2013. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

12.12.2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 12. 12. 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LL – ERC CZ. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 12. 3. 2013, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 7. 2013. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

14.9.2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 12. 9. 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LJ – GESHER/MOST. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 13. 11. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 12. 9. 2013. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

21.6.2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 20. 6. 2012 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů LD – COST CZ, LE - EUPRO II., LF - EUREKA CZ, LG - INGO II a LK - NÁVRAT. Uzávěrka přijímání návrhů projektů u programů LD, LE, LF a LG je 7. 9. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 22. 3. 2013. Uzávěrka přijímání návrhů projektů u programu LK je 5. 9. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2013. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

6.6.2012

Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 6. 6. 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu TA – Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 24. 7. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2013. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

31.5.2012

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 30. 5. 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu VG – Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 16. 7. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 4. 2013. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva vnitra.

 

31.5.2012

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 30. 5. 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů NT - Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 13. 7. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 5. 2013. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

16.5.2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 16. 5. 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LH – KONTAKT II. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 16. 7. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 17. 3. 2013. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

16.5.2012

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 16. 5. 2012 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů GA - Standardní projekty, GC – Mezinárodní projekty a GP - postdoktorandské granty. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 28. 6. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 2. 2013. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Grantové agentury České republiky.

 

2.5.2012

Ministerstvo kultury vyhlásilo dne 2. 5. 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů DF - Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 22. 6. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 3. 2013. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva kultury.

 

25.4.2012

Hlavní město Praha vyhlásilo dne 18. 4. 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů UF - Vztah rozvoje měst a přípravy územně plánovací dokumentace. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 31. 5. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 10. 2012. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Hlavního města Prahy.

 

10.03.2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 7. 3. 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů GA - Standardní projekty, GC – Mezinárodní projekty a GP - postdoktorandské granty. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 19. 4. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2013. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Grantové agentury České republiky.

 

27.01.2012

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 25. 1. 2012 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LL – ERC CZ. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 12. 3. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 31. 7. 2012. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

18.11.2011

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 16. 11. 2011 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LJ – GESHER/MOST. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 20. 1. 2012, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 8. 2012. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

15.09.2011

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 14. 9. 2011 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu LK – NÁVRAT. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 24. 10. 2011, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 14. 5. 2012. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

20.07.2011
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 20. 7. 2011 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů LH – KONTAKT II, LG – INGO II, LD – COST CZ, LF – EUREKA CZ a LE – EUPRO II. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 16. 9. 2011, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 19. 3. 2012. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

20.07.2011
Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 20. 7. 2011 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu TD – Program na podporu aplikovaného společenskovědního výzkumu a experimentálního vývoje OMEGA a TA – Program aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje ALFA. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 2. 9. 2011, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2012 (TD) a 4. 1. 2012 (TA). Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

29.06.2011
Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 29. 6. 2011 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu TE – Program na podporu rozvoje dlouhodobé spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích mezi veřejným a soukromým sektorem Centra kompetence. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 10. 8. 2011, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od března 2012. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Technologické agentury České republiky.

 

15.06.2011
Ministerstvo průmyslu a obchodu vyhlásilo dne 15. 6. 2011 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu FR – TIP. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 29. 7. 2011, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2012. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu

 

09.06.2011

Ministerstvo zdravotnictví vyhlásilo dne 8. 6. 2011 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu NT- Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 18. 7. 2011, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 4. 2012. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - VES nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví.

 

05.05.2011

Ministerstvo zemědělství vyhlásilo dne 4. 5. 2011 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu QJ-Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 6. 9. 2011, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 4. 2012. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - databáze VES nebo na stránkách Národní agentury pro zemědělský výzkum.

 

05.05.2011

Ministerstvo kultury vyhlásilo dne 4. 5. 2011 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu DF-Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 1. 7. 2011, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 3. 2012. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - databáze VES nebo na stránkách Ministerstva kultury.

 

01.04.2011

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 30. 3. 2011 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu GB - Projekty na podporu excelence v základním výzkumu. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 9. 5. 2011, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2012. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - databáze VES nebo na stránkách Grantové agentury ČR.

 

10.03.2011

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 9. 3. 2011 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů GA-Standardní projekty, GP-Postdoktorandské granty a GC-Mezinárodní projekty. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 15. 4. 2011, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2012. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - databáze VES nebo na stránkách Grantové agentury ČR.

 

10.03.2011

Ministerstvo vnitra vyhlásilo dne 9. 3. 2011 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů VG-Program bezpečnostního výzkumu České republiky 2010 - 2015. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 20. 4. 2011, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2012. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - databáze VES nebo na stránkách Ministerstva vnitra.

 

5. 11. 2010

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 3. 11. 2010 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů LJ – GESHER/MOST. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 17. 12. 2010, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 2. 6. 2011. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - databáze VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

 

28. 7. 2010
Královéhradecký kraj vyhlásil dne 14. 7. 2010 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů UB – Regionální inovační fond Královéhradeckého kraje. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 20. 8. 2010, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 19. 11. 2010. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - databáze VES nebo na stránkách Královéhradeckého kraje.
 

30. 6. 2010
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyhlásilo dne 30. 6. 2010 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů LD – COST CZ, LE – EUPRO II, LF - EUREKA CZ, LG – INGO II a LH - KONTAKT II. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 9. 9. 2010, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 14. 5. 2011. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - databáze VES nebo na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 

27. 5. 2010
Ministerstvo zdravotnictví České republiky vyhlásilo dne 26. 5. 2010 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu NT – Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 1. 10. 2010, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 6. 2011. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - databáze VES nebo na stránkách Ministerstva zdravotnictví
 

6. 5. 2010
Ministerstvo kultury České republiky vyhlásilo dne 5. 5. 2010 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu DF – Program aplikovaného výzkumu a vývoje národní a kulturní identity (NAKI). Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 2. 7. 2010, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 3. 2011. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - databáze VES nebo na stránkách Ministerstva kultury.
 

6. 5. 2010
Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky vyhlásilo dne 5. 5. 2010 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu FR – TIP. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 16. 7. 2010, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 7. 2011. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - databáze VES nebo na stránkách Ministerstva průmyslu a obchodu.

 

22. 4. 2010
Ministerstvo zemědělství České republiky vyhlásilo dne 21. 4. 2010 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu QI – Výzkum v agrárním sektoru (VAK). Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 3. 6. 2010, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2011. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - databáze VES nebo na stránkách Ministerstva zemědělství.

 

 

25. 3. 2010
Technologická agentura České republiky vyhlásila dne 24. 3. 2010 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu TA – Podpora aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje "ALFA". Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 24. 5. 2010, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od ledna 2011. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - databáze VES nebo na stránkách Technologické agentury ČR.10. 3. 2010

Grantová agentura České republiky vyhlásila dne 10. 3. 2010 veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programů GA – Standardní projekty, GP – Postdoktorandské granty, GC - Mezinárodní projekty, GE – Eurocores. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 16. 4. 2010, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 1. 2011. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - databáze VES nebo na stránkách Grantové agentury.
 

 

05.3.2010
Ministerstvo obrany vyhlásilo dne 3. 3. 2010 veřejnou soutěž ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu OV – Rozvoj dosažených operačních schopností ozbrojených sil ČR. Uzávěrka přijímání návrhů projektů je 9. 4. 2010, předpokládaná doba zahájení řešení projektů (poskytování podpory) je od 1. 7. 2010. Více informací naleznete v Informačním systému VaVaI - databáze VES nebo na stránkách Ministerstva obrany.

 

05.10.2009
Ministerstvo zdravotnictví oznamuje, že dochází k odložení termínu vyhlášení veřejné soutěže ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích v rámci programu NT - Resortní program výzkumu a vývoje Ministerstva zdravotnictví III. Po stanovení nového termínu vyhlášení ze strany Ministerstva zdravotnictví bude tato informace zveřejněna obvyklým způsobem.