Země a partnerské organizace

 

Bilaterální spolupráce je realizována na základě smluv uzavíraných mezi AV ČR a zahraničními partnerskými organizacemi. V závislosti na podmínkách smluv je možno spolupracovat formou projektů, nebo témat (pouze dobíhající témata s bulharskou BAS a ukrajinskou NAS), studijních pobytů, nebo účastí na konferencích. 

 

Financování výjezdů pracovníků AV ČR do zahraničí probíhá následovně:

 • Vysílající pracoviště AV ČR hradí mezinárodní dopravu z ČR do cílové země (do hlavního města, nebo do místa přijímajícího pracoviště), cestovní zdravotní připojištění, vízové poplatky, konferenční poplatky.
 • Partnerská organizace hradí pobytové náklady v cílové zemi, specifika jsou uvedena u jednotlivých smluv.

 

Argentina, Belgie, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Egypt, Estonsko, Chorvatsko, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Korejská republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Mexiko, Mongolsko, Německo, Peru, Polsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Vietnam

 

 

Argentina

Mgr. Danuše Pazourková


Dohoda mezi AV ČR a Národní radou pro vědecký výzkum a technologie (CONICET)
www.conicet.gov.ar

 

Pobyt do 90 dní bez víza. Platnost pasu ještě 1/2 roku po ukončení pobytu. 

 

Formy spolupráce:

1. Společné mobilitní projekty

2. Individuální studijní pobyty 

 

1. Společné mobilitní projekty

 • Nejvýše 30 dní ročně na projekt.
 • Minimálně jeden (1) měsíc před zahájením cesty písemně oznámit KAV ČR (OMS) jména vysílaných pracovníků a přesný termín jejich pobytu

 

2. Individuální studijní pobyty

Pobyty mimo společné mobilitní projekty: krátkodobé cesty, účast na konferencích, cesty pro přípravu společných mobilitních projektů.Roční výměnná kvóta: 21 dní.Souhlas s vysláním na české straně není zárukou přijetí na argentinské straně. CONICET posuzuje každou žádost individuálně a zvažuje možnost přijetí s ohledem na své finanční možnosti.Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty.Nutný zvací dopis.Minimálně dva (2) měsíce před začátkem cesty zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu. Finanční podmínky:

 • Přijímající strana (CONICET) hradí:
 • Stravné, kapesné na den včetně ubytování a případného vnitrostátního cestovného 500,- Arg. pesos.

 

 

 

Belgie

Mgr. Jana Lokajíčková 

 

1) Dohoda mezi AV ČR a Fondem pro vědecký výzkum Belgie - vlámské společenství (F.W.O.Belgie-Flanders).

www.fwo.be

Formy spolupráce

Spolupráce probíhá od roku 2017 pouze formou společných mobilitních projektů s institucemi Vlámského společenství.

Seznam schválených projektů na období 2017-2018 naleznete zde.

Vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2018. Řešitelé schválených projektů se řídí Pokyny pro realizaci projektů, které jim byly zaslány. Finanční podmínky

FWO hradí paušál ve výši 50,- EUR/osobu a den a náklady na ubytování.

 

2) Dohoda mezi AV ČR a F.N.R.S. - francouzské společenství 
www.fnrs.be 

Formy spolupráceSpolupráce probíhá od roku 2017 pouze formou společných mobilitních projektů s institucemi Valonského společenství V rámci výzvy vyhlášené r. 2016 probíhá hodnocení na mezinárodní úrovni. Výsledky budou oznámeny na stránce Aktualit po schválení Akademickou radou AV ČR. Řešitelé schválených projektů se řídí Pokyny pro realizaci projektu jim zaslaných. Finanční podmínky

F.R.S.-FNRS hradí paušál ve výši 38,- EUR/osobu a den.

 

3) Dohoda mezi Českou republikou a Valonskem a Francouzským společenstvím Belgie

www.wbi.be

Formy spolupráce

Společné mobilitní projekty s institucemi Valonského společenství

2014-2016

 

 

 

Bělorusko

Mgr. Danuše Pazourková

 

 Pro vstup na území Běloruska platí vízová povinnost. Platný cestovní pas musí mít minimálně dvě volné stránky určené pro udělení víza a doba platnosti pasu musí nejméně o 90 dní překračovat datum plánovaného návratu žadatele z území Běloruské republiky. Je třeba vyplnit žádost o vízum a přiložit fotografii (35x45 mm). Vízum je vyřízeno za týden za poplatek 60€. Další konzulární informace jsou na stránkách: http://czech.mfa.gov.by

 

Dohoda mezi Národní akademií věd Běloruska (NAVB) a AV ČR

nasb.gov.by 

 

Formy spolupráce:

1. Společná výzkumná témata    

2. Individuální studijní pobyty 

 

1. Společná výzkumná témata

Připravuje se přechod na realizaci spolupráce prostřednictvím společných mobilitních projektůV současné době nejsou realizována žádná témataO případném vyhlášení výzvy na podávání společných mobilitních projektů budou pracoviště informována. 

 

2. Individuální studijní pobyty

Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty.

Pobyty možné pouze na pracovištích NAVBNutný zvací dopisMinimálně dva (2) měsíce před začátkem cesty zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu.

Celková roční výměnná kvóta: 6 týdnů

Účast na konferencích: možná u akcí pořádaných NAVB.

Konferenční poplatky: hradí účastník. 

Finanční podmínky:

 • Přijímající strana (NAVB) hradí: Stravné, kapesné a ubytování.

 

 

 

 

Brazílie

Mgr. Danuše Pazourková

 

1. Dohoda mezi Brazilskou akademií věd (ABC) a AV ČR 

www.abc.org.br

Brazilská akademie věd v současné době není schopna financovat pobyty zahraničních vědeckých pracovníků, hledá nový způsob financování. Probíhají jednání.

 

2. Dohoda mezi brazilskou Národní radou pro vědecký a technologický rozvoj (CNPq ) a AV ČR

www.cnpq.br/web/guest 

V současné době probíhají jednání mezi CNPq a AV ČR o konkrétních podmínkách realizace Dohody. 

 

 

Bulharsko

Mgr. Danuše Pazourková


Dohoda mezi Bulharskou akademií věd (BAS) a AV ČR
www.bas.bg

 

Formy spolupráce:

1. Společná výzkumná témata

2. Individuální studijní pobyty Celková roční výměnná kvóta: 70 týdnů 

 

1. Společná výzkumná témata

Schválená témata spolupráce na léta 2014-2016.

Vzhledem k tomu, že není fixně přidělena kvóta pro jednotlivá témata, je nutné každoročně podávat žádosti o zahraniční pracovní cesty do výběrového řízení.

Minimálně jeden (1) měsíc před začátkem cesty zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu.

 

2. Individuální studijní pobyty

Možné, ale při výběru uchazečů budou upřednostněna vyslání v rámci schválených výzkumných témat na léta 2014-2016.

Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty.

Přijetí možná pouze na pracovištích BAV;

Minimálně jeden (1) měsíc před začátkem cesty zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu.

 

Účast na konferencích:

možná pouze u akcí organizovaných BAV

Konferenční poplatky: hradí účastník (vysílající strana) 

Finanční podmínky:

 • Přijímající strana (BAS) hradí: Stravné, kapesné
 • Pobyty do 28 dnů:  40 BGN/ den
 • Pobyty nad 28 dnů: 840 BGN/ měsíc
 • Vnitrostátní přeprava (vlak, bus) podle předem schváleného programu;
 • Ubytování

 

 

 

 

 

Černá Hora

Bc. Julie Smilnická


Dohoda mezi AV ČR a Akademií věd a umění Černé Hory (CANU)
www.canu.org.me

 

Formy spolupráce

Studijní pobyty na pracovištích CANU.

Účast na konferencích (spolu)pořádaných CANU.

Kvóta 3 týdny na partnerskou organizaci a rok. 

Podmínky výjezdu

Podat žádost o zahraniční pracovní cestu (spolu se zvacím dopisem od přijímajícího pracoviště na požadovaný počet dnů) v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným odjezdem.

Pobyt do 90 dnů bez víza s platným pasem, pobyt do 30 dnů s platným občanským průkazem. 

Finanční podmínky

CANU hradí stravné ve výši 20 € na den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu).

 

 

 

 

  

Čína

Mgr. Jana Lokajíčková

 

 

Vízová povinnost, více informací: http://www.chinaembassy.cz/cze/lsyw/

 

1) Dohoda mezi AV ČR a Čínskou akademií věd (CAS)
www.cas.ac.cn

Vztahuje se na I. a II. vědní oblast. Formy spolupráce

Spolupráce probíhá od roku 2017 pouze formou společných mobilitních projektů s ústavy Čínské akademie věd.

 

Seznam schválených projektů na období 2017-2019 naleznete zde.

 

Vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2019.

 

Finanční podmínkyPřijímající strana (CAS) hradí: ubytování, stravné a kapesné. 

 

2) Dohoda mezi AV ČR a Čínskou akademií společenských věd (CASS)

www.cssn.cn

Vztahuje se na III. vědní oblast.

Formy spolupráce

 • Spolupráce probíhá od roku 2017 pouze formou společných mobilitních projektů s pracovišti CASS.
 • Výzva na podávání projektů byla zveřejněna na jaře roku 2016. Z důvodu nulové odezvy se očekává opětovné vyhlášení výzvy na jaře 2017.

Finanční podmínky

 

Přijímající strana (CASS) hradí: ubytování, stravné a kapesné.

 

 

3) Dohoda mezi AV ČR a Čínským národním fondem pro přírodní vědy (NSFC)
www.nsfc.gov.cn 

Vztahuje se na I. a II. vědní oblast.

Spolupráce probíhá formou individuálních studijních pobytů.

 Podmínky výjezdu

Podat žádost o zahraniční pracovní cestu (spolu se zvacím dopisem od přijímajícího pracoviště na požadovaný počet dnů) v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným odjezdem.

 

 

 

 

Egypt

Mgr. Danuše Pazourková



Dohoda mezi Akademií pro vědu a technologie Arabské Egyptské republiky (EASRT) a AV ČR  
www.asrt.sci.eg

 

Vízum nutné (vyřízení trvá 1 týden, poplatek je 1100,-Kč za 1 vstup, 1650,-Kč za více vstupů. Minimální platnost pasu 6 měsíců nad dobu pobytu.

 

 

Formy spolupráce

1. Společné mobilitní projekty

2. Individuální studijní pobyty 

 

1. Společné mobilitní projekty:

Roční kvóta: 4 měsíce (120 dnů) pro schválené společné mobilitní projekty 

Seznam společných projektů na období 2016 - 2018 

Minimálně dva (2) měsíce před zahájením cesty písemně oznámit KAV ČR (OMS) jména vysílaných pracovníků a přesný termín jejich pobytu.    

 

2. Individuální studijní pobyty

Pobyty mimo společné mobilitní projekty: krátkodobé cesty, účast na konferencích, cesty pro přípravu společných mobilitních projektů

Roční kvóta: 10 týdnů 



Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty.

Nutný zvací dopis

Minimálně dva (2) měsíce před začátkem cesty zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu. 

Účast na konferencích: možná, pokud je pořadatelem nebo spolupořadatelem EASRT

Konferenční poplatek: hradí účastník (vysílající strana) 

Finanční podmínky:

Přijímající strana hradí:

 • Stravné na den bez ubytování 120,-  EGP
 • Ubytování se snídaní
 • Vnitřní cestovné podle předem schváleného pracovního programu.

 

 

 

 

 

Estonsko

Mgr. Danuše Pazourková

 

Dohoda o vědecké spolupráci mezi Estonskou AV (EstAV) a AV ČR  
www.akadeemia.ee 

Od r. 2015 dochází k přechodu na spolupráci pouze prostřednictvím tříletých společných vědecko-výzkumných projektů.

Schválené společné projekty na období 2015 – 2017. 

Kvóta:  v závislosti na počtu přijatých projektů

Účast na konferencích: možná  pouze ve spojením s realizací SP

Konferenční poplatek: hradí účastník (vysílající strana). 

Další podmínky:

Finanční podmínky:

Stravné na den bez ubytování € 20.  Partner hradí ubytování a vnitrostátní dopravu podle předem schváleného pracovního plánu.

  

 

 

 

 

Chorvatsko

Bc. Julie Smilnická


Dohoda mezi Chorvatskou akademií věd a umění (HAZU) a AV ČR

www.hazu.hr 

Formy spolupráceStudijní pobyty na pracovištích HAZU.Účast na konferencích (spolu)pořádaných HAZU.

Kvóta 30 dní na partnerskou organizaci a rok. Podmínky výjezdu

Podat žádost o zahraniční pracovní cestu (spolu se zvacím dopisem od přijímajícího pracoviště na požadovaný počet dnů) v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným odjezdem.

Pozor! Vzhledem k nově platným daňovým předpisům musí mít každý vědecký pracovník přijíždějící do Chorvatska, kterému mají být vyplaceny diety, chorvatský PIN (případně OIB). Ten získá na úřadě Tax Administration (osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby) na adrese Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, room 529, mezi 8:00 a 15:00 hod. K tomuto účelu je nezbytné se prokázat pasem ev. evropskou ID kartou.

Formulář s pokyny k vyplnění je zde

Finanční podmínky:

HAZU hradí stravné ve výši 130 HRK na den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu).

 

 

 

 

Indie

Bc. Julie Smilnická

 

Vízová povinnost, více informací: http://eoiprague.in/eoi.php?id=Visa 

 

1) Dohoda mezi Indian National Science Academy (INSA) a AV ČR  
www.insa.india.org

Vztahuje se na I. a II. vědní oblast. Formy spolupráceStudijní pobyty ve výzkumných organizacích a na vysokých školách v Indii.Kvóta v roce 2017: 120 dnů na partnerskou organizaci a rok. Podmínky výjezdu

Podat žádost o zahraniční pracovní cestu v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok (nutný zvací dopis od přijímajícího pracoviště). V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným příjezdem do Indie. 

Finanční podmínky

INSA hradí diety ve výši 2 000 INR na osobu a den nebo 60 000 INR na osobu a měsíc a zajišťuje ubytování v ubytovacích zařízeních přijímajících pracovišť (pokud takové ubytování není k dispozici, hradí INSA ubytování do výše 5 000 INR/noc). 

 

2) Dohoda mezi Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) a AV ČR  
www.csir.res.in

Vztahuje se na I. a II. vědní oblast. V současné době jsou výměny v rámci studijních pobytů pozastaveny.
  

 

Itálie

Mgr. Danuše Pazourková 
 

 

1) Dohoda mezi Národní radou pro výzkum (CNR) a AV ČR
www.cnr.it

Spolupráce pouze v rámci společných tříletých projektů.

Schválené společné projekty na období 2016 - 2018


Před plánovanou cestou se doporučuje oznámit termín pobytu a jména pracovníků kontaktní osobě KAV ČRFinanční podmínky: Náklady hradí vysílající strana - příspěvek na ubytování, stravné a kapesné hrazeno KAV ČR.


 2) Dohoda mezi Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) a AV ČR
www.infn.it

Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty.

Během roku se pouze upřesňují termíny formou dopisů mezi partnery.

Účast na konferencích: není možná 


Vztahuje se především na 1. sekci I. vědní oblasti.

Finanční podmínky: Stravné na den včetně ubytování EUR 70,-

 

 

 

Izrael

Karolína Rachačová, M.A.


Pobyt do 3 měsíců bez víza. Platnost pasu 6 měsíců nad dobu pobytu.

 V současné době není otevřená žádná výzva na podávání návrhů projektů s žádnými institucemi v Izraeli. 

 

 

Japonsko

Karolína Rachačová, M.A.

 

Pobyt do 3 měsíců bez víza, jedná-li se o nevýdělečnou cestu. Minimální platnost pasu je 2 měsíce nad dobu pobytu. Více informací o vízech naleznete na webových stránkách Japonského velvyslanectví: http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/ryoji_visa.html

 

Memorandum o vědecké spolupráci mezi AV ČR a Japonskou společností pro podporu vědy (JSPS)

www.jsps.go.jp/english

Memorandum s JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) bylo uzavřeno v únoru 2011. Memorandum umožňuje českým vědcům spolupracovat se všemi japonskými vědeckými pracovišti akreditovanými u japonského Ministerstva školství, kultury, vědy a techniky (MEXT).

 

Seznam hostitelských pracovišť v Japonsku je zde

Formy spolupráce:

1. Společné projekty Mobility Plus

2. Stipendia pro postdoktorální studenty/ Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers 

 

1. Společné projekty Mobility Plus

 • dvouleté projekty s dotací 500,000 Kč na rok pro český tým, 2,500,000 JPY na rok pro japonský tým
 • finanční prostředky lze využít na mobilitu (min. 50%) a malé neinvestiční náklady na výzkum

Schálené společné projetky na období 4/2016 - 3/2018 (24 měsíců) 

Schálené společné projekty na období 1/2017 - 12/2018 

 

2. Stipendia pro postdoktorální studenty/ Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers 

Japonská společnost pro podporu vědy každoročně vyhlašuje Postdoktorální stipendijní program pro zahraniční výzkumníky (Japan Society for the Promotion of Science Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers).

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral.html

Výběrové řízení je vyhlašováno v rubrice Aktuality

Délka pobytu: 12 - 24 měsíců 

Povinné přílohy:

 • potvrzení o udělení titulu Ph.D. (PhD certificate)
 • dopis z přijímajícího pracoviště/pozvání (letter of acceptance/invitation)
 • doporučení (letter of recommendation from current or previous supervisor) 

 

 

 

Jihoafrická republika

Mgr. Jana Lokajíčková

 

Pobyty do 90 dnů bez víza. V pase nutno mít 1 volnou stránku na vlepení vstupního štítku. Minimální platnost pasu 1 měsíc po ukončení cesty.

 

 

Dohoda mezi National Research Foundation (NRF) a AV ČR

www.nrf.ac.za 

Formy spolupráceSpolečné mobilitní projektyNa rok 2016 je plánováno vyhlášení výzvy na dvouleté či tříleté projekty probíhající od roku 2017.V roce 2013 byla vyhlášena soutěž na dvouleté projekty probíhající v letech 2014 až 2015. Ve výběrovém řízení uspělo pět z dvaceti přihlášených projektů.

Seznam schválených společných projektů naleznete zde

Podmínky spolupráce

Podat přihlášku po vyhlášení výzvy na společné projekty dle instrukcí ve výzvě. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 1 měsíc před plánovaným odjezdem.

Pobyty do 90 dnů bez víza. V pase nutno mít 1 volnou stránku na vlepení vstupního štítku. Minimální platnost pasu 1 měsíc po ukončení cesty. 

Finanční podmínky

NRF hradí stravné ve výši 200-600 ZAR na den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu).

 

 

 

 

Korejská republika

Karolína Rachačová, M.A.

 

Program KONNECT

http://www.haneurope.or.kr 

Program KONNECT je evropský bilaterální program s Korejskou republikou financovaný v rámci FP7. Cílem programu je udržovat a podporovat budoucí evropsko-korejskou multilaterální spolupráci pokračováním ve financování aktivit zavedených v rámci předchozího prgramu KORANET. 

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny koncem března v rubrice Aktuality.

Doba řešení projektů: 5/2016 - 4/2018

 

 Dohoda mezi National Research Foundation of Korea (NRF) a AV ČR

www.nrf.re.kr

Probíhají jednání o znovunavázání spolupráce. 

 

Dohoda mezi Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) a AV ČR

www.kaist.ac.kr

Probíhají jednání o navázání spolupráce.

 

 

 

Litva

Mgr. Danuše Pazourková


Dohoda mezi Litevskou akademií věd (LitAV) a AV ČR  
lma.lt

Kvóta: 55 dnů 

Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty.

Nutný zvací dopis

 

Minimálně jeden (1) měsíc před začátkem cesty zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu.
Účast na konferencích: možná pouze u akcí pořádaných LitAV 
Konferenční poplatek: hradí účastník (vysílající strana)  
Další podmínky:

 • výměna možná na akademických pracovištích, v archivech a knihovnách;
 • vysílající strana hradí cestovné až do místa určení podle předem schváleného studijního programu; 
 • přijímající strana hradí ubytování.

Finanční podmínky: Stravné na den 40,- LTL.

 

 

 

 

Lotyšsko

Mgr. Danuše Pazourková


Dohoda mezi Lotyšskou akademií věd (LotAV) a AV ČR  
www.lza.lv/

 

Formy spolupráce:

Společné mobilitní projekty 

Seznam společných projektů na období 2016 – 2018  

Minimálně 30 dní před zahájením cesty písemně oznámit KAV ČR (OMS) jména vysílaných pracovníků a přesný termín jejich pobytu.    

Účast na konferencích: možná pouze ve spojení s realizací projektů a pouze u akcí pořádaných LotAV

Konferenční poplatek: hradí účastník (vysílající strana)  

Finanční podmínky:

Přijímající strana hradí:

 • Stravné na den bez ubytování EUR 20,-  (peníze jsou poukazovány na účet 1. den zahájení pobytu v Lotyšsku).
 • ubytování  
 • vnitrostátní přepravu podle předem schváleného pracovního programu

 

 

 

 

 

Maďarsko

Mgr. Jana Lokajíčková


Dohoda mezi Maďarskou akademií věd (MAV) a AV ČR 
mta.hu/english/

 

Formy spolupráce

Studijní pobyty na pracovištích MAV a účast na konferencích (spolu)pořádaných MAV (pouze v případě aktivní účasti).-          kvóta 2 týdny na partnerskou organizaci a rok

Společné mobilitní projekty.

Seznam schválených projektů na období 2016-2018 naleznete zde.

Vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2018.

Podmínky výjezdu

Studijní pobyty a účast na konferencích-          

Podat žádost o zahraniční pracovní cestu (spolu se zvacím dopisem od přijímajícího pracoviště na požadovaný počet dnů) v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným odjezdem.

Společné mobilitní projekty-          

Řešitelé schválených projektů se řídí Pokyny pro realizaci projektu jim zaslaných. 

Finanční podmínky:

MAV hradí stravné ve výši 5 000 HUF na den do 21. dne pobytu. Stravné na měsíc je hrazeno ve výši 100 000 HUF. Dále MAV hradí ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu).

 

 

 

 

 

Makedonie

Bc. Julie Smilnická


Pobyty do 90 dnů bez víza. Platnost pasu musí přesahovat dobu pobytu.

 Dohoda mezi Makedonskou akademií věd a umění (MANU) a AV ČR

www.manu.edu.mk

 

Formy spolupráce

Studijní pobyty na pracovištích MANU.Účast na konferencích (spolu)pořádaných MANU.

Kvóta není stanovena. 

Podmínky výjezdu:

Podat žádost o zahraniční pracovní cestu (spolu se zvacím dopisem od přijímajícího pracoviště na požadovaný počet dnů) v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným odjezdem.

Pobyty do 90 dnů bez víza. Platnost pasu musí přesahovat dobu pobytu. 

Finanční podmínky

V současné době makedonská strana v souladu s vládním nařízením nevyplácí žádné stravné, ani kapesné, hradí pouze ubytování. 

 

Poznámka: Výměny se daří realizovat ve velmi omezené míře.

 

 

 

 

Mexiko

Mgr. Danuše Pazourková

 

 

Dohoda mezi Národní Radou pro vědu a technologii (CONACYT) a AV ČR

www.conacyt.mx

 

V současnosti je spolupráce možná pouze v rámci Horizon2020.

 

Spolupráce prostřednictvím realizace bilaterálních společných mobilitních projektů je až do odvolání pozastavena. O případných změnách budou pracoviště informována.

 

 

 

  

 

 

Mongolsko

Mgr. Danuše Pazourková

 

Vízum nutné, poplatek € 30 do 5 dnů, € 55 na počkání. Platnost pasu minimálně 12 měsíců nad dobu pobytu. 

Dohoda mezi Mongolskou akademií věd (MAS) a AV ČR

www.mas.ac.mn 

Formy spolupráce:

1. Společné mobilitní projekty

2. Individuální studijní pobyty 

 

1. Společné mobilitní projekty

tříletéV r. 2016 bude vyhlášena výzva na podávání společných mobilitních projektů na léta 2017 – 2019

Maximální roční výměnná kvóta na 1 projekt: 21 dní

Minimálně dva (2) měsíce před zahájením cesty písemně oznámit KAV ČR (OMS) jména vysílaných pracovníků a přesný termín jejich pobytu.   

 

2. Individuální studijní pobyty

Možné pouze za předpokladu realizace společných mobilitních projektů

Celková roční výměnná kvóta: 20 dní

Délka 1 studijního pobytu: max. 10 dní

Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty.

Minimálně dva (2) měsíce před začátkem cesty zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu.

Účast na konferencích: možná u akcí pořádaných MoAV, organizátora je nutno uvádět v návrhovém listu a v nominačním formuláři.

Konferenční poplatek: hradí účastník, pokud není předem dohodnuto jinak. 

Finanční podmínky:

 • Přijímající strana (MAS) hradí: Stravné, kapesné
 • Vnitrostátní přepravu podle předem schváleného programu;
 • Ubytování

 

 

 

 

Německo

Karolína Rachačová, M.A.



1) Dohoda mezi AV ČR a Německou akademickou výměnnou službou (DAAD)
www.daad.de/ 

Formy spolupráceSpolečné mobilitní projekty s výzkumnými organizacemi a VŠ v Německu.

2015-2016

2014-2015 

 

Finanční podmínky1)Podpora se poskytuje ve formě finančních příspěvků na úhradu nákladů na mobilitu (výměny členů českého a německého řešitelského týmu), které vznikly v přímé věcné a časové souvislosti s realizací projektu. Příspěvky členům českého řešitelského týmu

 • na pobytové náklady v Německu – DAAD hradí paušál
 • denní ve výši 82,- EUR kategorii 1 / 41,- EUR kategorii 2 (1 – 22 dnů),
 • měsíční ve výši 1 840,- EUR pro kategorii 1 / 1 000,- EUR pro kategorii 2 (23 dnů – 1 měsíc),
 • na mezinárodní jízdné (z ČR do Německa a zpět) – pracoviště AV ČR hradí příspěvek do maximální výše 6 000,- CZK.

 Příspěvky členům německého řešitelského týmu

 • na pobytové náklady v ČR – KAV ČR hradí
 • stravné a kapesné ve výši max. 546,- CZK/osobu a den,
 • příspěvek na ubytování ve výši max. 1.600,- CZK/osobu a noc,
 • náklady na vnitrostátní jízdné v ČR veřejnou dálkovou dopravou (autobus, vlak) v prokázané výši, nevztahuje se na každodenní přesuny mezi ubytovacím zařízením a pracovištěm, na mezinárodní jízdné (z Německa do ČR a zpět) – DAAD hradí paušál ve výši 250,- EUR pro kategorii 1 / 200,- EUR pro kategorii 2.

 1) DAAD pro účely poskytování paušálu rozlišuje členy řešitelských týmů na 2 kategorie:

 • kategorie 1: zkušení výzkumní/vědecko-techničtí pracovníci (nad 5 let od získání Ph.D.), začínající výzkumní//vědecko-techničtí pracovníci – postdoktorandi (do 5 let od získání Ph.D.),
 • kategorie 2: studenti (doktorského, magisterského, případně bakalářského studia).

 

 

 

Peru

Mgr. Danuše Pazourková

 

 Dohoda mezi AV ČR a Národní radou pro vědu, technologii a technologické inovace (CONCYTEC).

portal.concytec.gob.pe

 • spolupráce v rámci Dohody je od r. 2016 pozastavena z důvodu přechodu na nový systém práce a způsob financování na straně CONCYTEC.

 K další spolupráci je možné individuálně využít možností nového systému tzv. Cienciactiva (www.cienciactiva.gob.pe), který rozděluje prostředky Národního fondu pro vědecký rozvoj, technologie a inovace cestou různých finančních schémat.

Pro každý jednotlivý způsob financování jsou vyhlašována aplikační/konkurzní řízení jednou nebo dvakrát ročně. Cílem je získat konkrétní finanční podporu na projekt, akci, vzdělávací pobyt, publikaci atd. a přispět k výměně zkušeností a získaní zahraničních zkušeností. Jde zejména o:

 

A) stipendijní pobyty a postgraduální programy v zahraničí

1. postgraduální stipendia na 150 nejlepších univerzitách světa (OS World University Rankings, Academic Ranking of World Universities – ARWU, Times Higher Education World University Ranking nebo SCIMAGO):

doba studia 3 roky, finanční příspěvek až 210 tis. USD.

2. postgraduální programy na vybraných univerzitách v USA, Francii, Singapuru a Jižní Koreji.

3. magisterské a postgraduální programy na peruánských univerzitách 

 

B) zahraniční stáže v oboru vědy, technologie a inovací

1. zahraniční stáže individuální

2. zahraniční stáže v rámci výzkumných skupin mezi peruánskými a zahraničními institucemi: financování dopravy, pojištění a pobytu 

 

C) vědecké projekty

1. vědecké projekty základního a aplikovaného výzkumu

2. vědecké skupiny

3. vybavení pro vědecký výzkum

4. program Magnet: přilákání výzkumných pracovníků

5. projekty v oblastech regionálních priorit

6. podpora nových a vědecky zajímavých myšlenek

7. rozvoj center technologického a průmyslového rozvoje

8. podpora excelentních vědeckých center 

 

D) vědecké aktivity a publikace

1. organizace vědeckých kongresů, seminářů, setkání atd.

2. akce na rozvoj inovací

3. publikace v peruánských vědeckých časopisech

4. šíření technologické osvěty a informací 

 

E) vědecké stimuly

1. publikační činnost v místních i zahraničních odborných časopisech

2. udělování ceny v oblasti vědy, technologie a inovací

2. udělování ceny v oblasti vědy, technologie a inovací 

Partnery či výzkumná pracoviště v Peru lze hledat prostřednictvím DINA - Národní registr vědeckých a výzkumných pracovníků (http://dina.concytec/gob.pe). 


 

 

 

Polsko

Mgr. Jana Lokajíčková

 

1) Dohoda mezi Polskou akademií věd (PAN) a AV ČR

www.english.pan.pl 

Forma spolupráceSpolečné mobilitní projekty. Seznam schválených projektů na období 2017-2019 naleznete zde. Vyhlášení výzvy na následující období se předpokládá na jaře 2019.

Studijní pobyty na pracovištích PAN - kvóta cca 28 dní na partnerskou organizaci a rok. Další podmínky

Studijní pobyty: podat žádost o zahraniční pracovní cestu v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 1 měsíc před plánovaným odjezdem.

Mobilitní projekty: postup dle Pokynů k realizaci projektu, zaslaných řešitelům schválených projektů. 

Finanční podmínky

PAN hradí stravné na den při pobytech do 21 dnů PLN 90, ubytování a vnitrostátní dopravu (je-li uvedena ve schválené žádosti o ZPC). 

2) Dohoda mezi Polskou akademií věd a umění (PAU) a AV ČR 
pau.krakow.pl 

Forma spolupráceSpolupráce probíhá od roku 2016 pouze formou společných mobilitních projektů.

Seznam schválených společných projektů na období 2016-2018 naleznete zde.

 

Další podmínky

Postup dle Pokynů k realizaci projektu, zaslaných řešitelům schválených projektů.

 

Finanční podmínky

V rámci příspěvku členům českého řešitelského týmu PAU hradí kapesné a stravné do výše 65 PLN/den, ubytování do výše 240 PLN/osoba a noc, vnitrostátní meziměstskou dopravu (je-li cesta uvedena ve schváleném návrhu projektu).

    

 

Rumunsko

Bc. Julie Smilnická


Dohoda mezi AV ČR a Rumunskou akademií (AR)
www.acad.ro

 

Formy spolupráce

 

 1. Společné mobilitní projekty

2. Individuální studijní cesty 

 

1. Společné mobilitní projekty (nová forma spolupráce)

Výběrové řízení bylo poprvé vyhlášeno v roce 2016 na společné tříleté mobilitní projekty.

Maximální kvóta stanovena na 5 společných projektů (jeden projekt: 21 dní/rok)
Schválené společné projekty na období 2017 – 2019 

 

2. Individuální studijní cesty:

Kvóta: 35 dní/rok

Účel: navázání/prohloubení spolupráce, nebo příprava a podání společných návrhů projektů v rámci mezinárodních výběrových řízení.


Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty.


Minimálně dva (2) měsíce před začátkem cesty je potřeba zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu.

Finanční podmínky

AR hradí paušál ve výši 60,- RON/osobu a den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu).

 

 

 

 

 

Rusko

Mgr. Danuše Pazourková

 

 Dohoda mezi Ruskou akademií věd (RAS) a AV ČR 

www.ras.ru 

Výměna s Ruskou akademií věd (RAS) byla ze strany těchto partnerských organizací kvůli reorganizaci systému výzkumu a vývoje v Ruské federaci přerušena. Ruská akademie lékařských věd byla sloučena s RAS. O aktuálním vývoji budou pracoviště informována. Vízová povinnost.  Od 15. července 2012 žádosti o ruské vízum mohou být vyplněny, natištěny a podány na Konzulátě Ruska v Praze pouze prostřednictvím speciálního webu Konzulárního útvaru MZV Ruské federace (visa.kdmid.ru). Na žádosti vyplněné a doručené jiným způsobem nebude brán zřetel. Pas musí být platný minimálně 6 měsíců nad dobu pobytu. Nutno vyplnit dotazník černou barvou, přiložit 1 fotografii, pas, + kopii pasu, kopii pojištění na služební cestu, pozvání s referenčním číslem nebo "Priglašenie ke vstupu do Ruské federace". Ke kopii pojištění je nutno též přiložit kopii pojistné smlouvy. Při cestách do Ruska vlakem, autobusem nebo osobním automobilem přes Bělorusko je zapotřebí běloruské tranzitní vízum.

Další konzulární informace jsou k uvedeny na stránkách http://www.czech.mid.ru/cz/index.html.  

 

Řecko

Mgr. Danuše Pazourková

 

Program školské a kulturní spolupráce mezi Helénskou republikou a Českou republikou 

Kvóta: 2 x 7 dnů
Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty.


Nominační formulář: speciální - viz. Formuláře - vyplnit anglicky + nutný zvací dopis


Termín odevzdání: i h n e d po schválení v konkurzním řízení !!!!!!! (schvalovací řízení na řecké straně je dlouhé a nominace je proto nutno odeslat najednou počátkem roku) 


Účast na konferencích: možná 


Konferenční poplatky: hradí účastník nebo, po předchozí dohodě, pořadatel akce  


Další podmínky: 

 • vnitrostátní dopravu hradí řecká strana podle předem schváleného studijního programu;
 • přijetí možná na výzkumných, vysokoškolských i některých resortních pracovištích;
 • po realizaci cesty je nutné dodat zprávu o výsledcích cest řeckému ministerstvu v angličtině (přes AV ČR).

Finanční podmínky: Stravné na den vč. ubytování EUR 110,-.   

 

Slovensko

Bc. Julie Smilnická


Dohoda mezi AV ČR a Slovenskou akademií věd (SAV)

www.sav.sk

Pozor! V roce 2015 došlo ke změně formy spolupráce se SAV. Klíčovou formou spolupráce jsou nově společné česko-slovenské mobilitní projekty, které nahradily dosavadní tematickou spolupráci. Zárověň s přechodem na spolupráci formou mobilitních projektů došlo k výraznému omezení kvóty pro výjezdy mimo projekty.

 

Formy spolupráce:

1. Společné mobilitní projekty

2. Individuální studijní cesty

 

1. Společné mobilitní projekty

Výběrové řízení je vyhlašováno každé tři roky. V roce 2015 bylo výjimečně vyhlášeno dodatečné výběrové řízení na období 2016 - 2017.

 

Schválené společné projekty na období 2015 – 2017

Schválené společné projekty na období 2016 - 2017

 

2. Individuální studijní cesty:

Kvóta: 150 dní
Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty.
Minimálně dva (2) měsíce před začátkem cesty je potřeba zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu.

Účast na konferencích: možná pouze u akcí (spolu)pořádaných SAV 

Konferenční poplatek: hradí účastník

Další podmínky:  Pobyty je možno realizovat pouze na pracovištích SAV; ve výjimečných případech lze v návaznosti na pobyt na partnerském pracovišti SAV zajistit přijetí i na pracovištích jiných institucí (archívy, knihovny, univerzity).

 

Finanční podmínky:

Denní sazby stravného a kapesného u pobytu do 21 dnů:

29,40 EUR     nad 18 hod. pobytu

18,60 EUR     při 12 - 18 hod. pobytu

12,60 EUR     při 5 - 12 hod. pobytu

Paušální sazba stravného a kapesného u pobytu od 22 dnů: 646,80 EUR

Ubytování je zajištěno a hrazeno přijímající stranou.

 

 

 

 

Slovinsko

Bc. Julie Smilnická


Memorandum o vědecké spolupráci mezi Slovinskou akademií věd a umění (SAZU) a AV ČR 
www.sazu.sl

 

Formy spolupráce

Spolupráce probíhá pouze formou společných výzkumných projektů.

Dne 15. 6. 2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení na společné mobilitní projekty na období 2016-2018. Seznam schválených společných projektů naleznete zde

Podmínky výjezdu

Podat přihlášku po vyhlášení výzvy na společné projekty dle instrukcí ve výzvě. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 1 měsíc před plánovaným odjezdem. 

Finanční podmínky

SAZU hradí stravné ve výši 16 EUR na den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu).

 

 

 

 

Srbsko

Bc. Julie Smilnická


Pobyt do 90 dnů bez víza. Minimální platnost pasu není stanovena.

 Dohoda mezi Srbskou akademií věd a umění (SANU) a AV ČR
www.sanu.ac.rs 

Formy spolupráce

Studijní pobyty na pracovištích SANU.

Účast na konferencích (spolu)pořádaných SANU.

Kvóta 15 týdnů na partnerskou organizaci a rok. Podmínky výjezduPodat žádost o zahraniční pracovní cestu (spolu se zvacím dopisem od přijímajícího pracoviště na požadovaný počet dnů) v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným odjezdem.

Pobyt do 90 dnů bez víza. 

Finanční podmínky

SANU hradí stravné ve výši 1 500 RSD na den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu).

 

 

 

 

 

 

Španělsko

Mgr. Danuše Pazourková

 

 

Dohoda mezi Radou pro vědecký výzkum (CSIC) a AV ČR

www.csic.es/ 

V současnosti je spolupráce z důvodů finančních problémů na španělské straně pozastavena. Probíhají jednání.   

 

 

Švédsko

Mgr. Jana Lokajíčková

 

Dohoda mezi Královskou švédskou akademií literatury, historie a dějin umění (KVHAA) a AV ČR 

www.vitterhetsakad.se 

Formy spolupráce

Studijní pobyty na švédských univerzitách či učených společnostech v rámci III. vědní oblasti (sekce 7-9).

Účast na konferencích možná. 

Kvóta 8 týdnů na partnerskou organizaci a rok. 

Podmínky výjezdu

Podat žádost o zahraniční pracovní cestu (spolu se zvacím dopisem od přijímajícího pracoviště na požadovaný počet dnů) v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným odjezdem.


Finanční podmínky

KVHAA hradí stravné ve výši 300 SEK na den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu).

 

 

 

 

Tchaj-wan

Karolína Rachačová, M.A.


Pobyt do 30 dní bez víza. Pas platný minimálně 6 měsíců po příjezdu. Cestovatel musí být schopen předložit platnou zpáteční letenku nebo (vízum) a letenku do další destinace.

 Dohoda mezi Ministry of Science and Technology, Taiwan (dříve National Science Council) a AV ČR  
http://www.most.gov.tw 

Formy spolupráce:1. Společné mobilitní projekty2. Společné projekty Mobility Plus Společné mobilitní projekty - Program of Project Based Personnel Exchange (PPP program)Poslední projekty v rámci tohoto programu byly schváleny na období 2016 - 2017. V budoucnu bude spolupráce realizována pouze formou projektů Mobility Plus (viz níže).

Schválené společné projekty na období 2016 - 2017 


 Společné projekty Mobility Plus

  • dvouleté projekty s dotací 300,000 Kč na rok pro český tým, NT$ 240,000 na rok pro tchaj-wanský tým
  • finanční prostředky lze využít na mobilitu (min. 50%) a malé neinvestiční náklady na výzkum

Schválené společné projekty Mobility Plus na období 2017-2018

   

Turecko

Mgr. Danuše Pazourková 

 

Pobyt do 90 dnů bez víza. Minimální platnost pasu o 3 měsíce déle než je cesta do Turecka. 

Dohoda mezi Vědeckou a technologickou radou pro výzkum Turecka (TÜBITAK)  a AV ČR

www.tubitak.gov.tr/ 

Formy spolupráce:

1. Společné mobilitní projekty

2. Individuální studijní pobyty 

 

1. Společné mobilitní projektyDvouleté               

Celková roční výměnná kvóta 6 měsíců

Schválené společné projekty na období 2015 - 2016 

Při výjezdu v rámci společných mobilitních projektů je nutné alespoň jeden (1) měsíc před zahájením cesty písemně oznámit KAV ČR (OMS) jména vysílaných pracovníků a přesný termín jejich pobytu v Turecku. 

 

2. Individuální studijní pobyty (mimo společné mobilitní projekty)

Celková roční výměnná kvóta: 28 dnů

Délka 1 pobytu: max. 10 dní.

Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty.

Nutný zvací dopis + CVMinimálně dva (2) měsíce před začátkem cesty je nutné zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu. Účast na konferencích: možná pouze u akcí organizovaných TÜBITAK

Konferenční poplatky: hradí účastník (vysílající strana) 

Další podmínky:přijetí možná na pracovištích TÜBITAK  http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/english/TUBITAKcatalogue.pdf  i na univerzitách. 

Finanční podmínky:

Přijímající strana (TÜBITAK) hradí:

 • Stravné na den 20,- Euro vyplácené v místní měně přepočítané aktuálním kurzem.
 • ubytování
 • místní přepravné podle předem schváleného programu.

 

 

 

 

Ukrajina

Mgr. Danuše Pazourková

 

 Pobyt do 90 dnů bez víza. Minimální platnost pasu 4 měsíce nad dobu pobytu. 

Dohoda mezi Národní akademií věd Ukrajiny (NASU) a AV ČR

www.nas.gov.ua 

Formy spolupráce:Spolupráce probíhá od roku 2017 pouze formou společných mobilitních projektů s ústavy Národní akademie věd Ukrajiny.

Seznam schválených projektů na období 2017-2019 naleznete zde.

 Řešitelé schválených projektů se řídí Pokyny pro realizaci projektů, které jim byly zaslány. Finanční podmínky:

 • Přijímající strana (NASU) hradí: ubytování, stravné a kapesné nebo poskytne minimálně 3 jídla/osoba/den.

 

 

 

 

Velká Británie

 Mgr. Jana Lokajíčková

 

 

1) Dohoda mezi Royal Society of Edinburgh (RSE) a AV ČR Kvóta: 15 týdnů
www.royalsoced.org.uk

 

Formy spolupráce

Studijní pobyty na skotských univerzitách a výzkumných institucích (seznam zde).

Ve všech případech je podmínkou titul PhD.

Účast na konferencích možná.

Kvóta 15 týdnů na partnerskou organizaci a rok. 

Podmínky výjezdu

Podat žádost o zahraniční pracovní cestu (spolu se zvacím dopisem od přijímajícího pracoviště na požadovaný počet dnů) v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 4 měsíce před plánovaným odjezdem. 


Upozornění: RSE vyhodnocuje žádosti úspěšných žadatelů pouze čtyřikrát do roka, je proto nutné informovat o plánovaném termínu s dostatečným předstihem. Bližší informace na https://www.royalsoced.org.uk/802_InternationalExchangeProgrammeBilateral.html 

Finanční podmínky

Příspěvek od RSE na diety, ubytování a vnitrostátní dopravu je ve výši

100 GBP / noc.


 

 

 

Vietnam

Mgr. Danuše Pazourková

 

 Vízum nutné. Platnost víz je 1 měsíc nebo 3 měsíce (jeden i více vstupů).Vyřízení trvá 8 dnů, expres 3 dny. Minimální platnost pasu ještě 6 měsíců po návratu z Vietnamu. Poplatek 1500,- Kč. 

1) Dohoda mezi Vietnamskou akademií věd a technologií (VAST) a AV ČR

www.vast.ac.vn

 

Platí pouze pro I. a II. vědní oblast (sekce 1 - 6).

Formy spolupráce:

Výměny pouze v rámci schválených dvouletých společných mobilitních projektů.

Roční výměnná kvóta: podle počtu přijatých společných projektů.

Pobyty v délce max. 14 dní. 

Seznam společných projektů na léta 2016-2017

Minimálně dva (2) měsíce před začátkem cesty zaslat KAV ČR (OMS) jména vysílaných pracovníků a informaci o přesném termínu jejich pobytu. 

Finanční podmínky:

 • Přijímající strana (VAST) hradí:
  • Stravné na den bez ubytování VND 770 000,-
  • Ubytování
  • Vnitrostátní přepravu podle předem odsouhlaseného programu

 

2) Dohoda mezi Vietnamskou akademií společenských věd (VASS) a AV ČR

www.vass.gov.vn 

Platí pouze pro III. vědní oblast (sekce 7 - 9).

V současné době probíhají jednání o novém prováděcím Protokolu a podmínkách spolupráce.