Formuláře

 

Mobilitní projekty

  • Průběžná zpráva za rok 2016 - docx
  • Závěrečná zpráva (za rok 2016) - docx

Vyplněný a podepsaný formulář zašlete poštou nebo naskenovaný emailem příslušnému referentovi OMS do 31. 1. 2017.

 

Zahraniční pracovní cesty

  • Zpráva o průběhu a výsledcích zahraniční cesty - doc

 

VVAM

  •  Zpráva o realizaci za rok 2017 - docx

 

Řecko

  •  Application form - doc