Podporované aktivity

AV ČR realizuje spolupráci na základě bilaterálních smluv mezi AV ČR a zahraničními partnerskými organizacemi z více než čtyřiceti zemí. Tato spolupráce uskutečňována formou studijních pobytů, mobilitních projektů, projektů Mobility Plus, projektů typu ERA-NET a výzkumně vzdělávacích aktivit pro mladé výzkumné pracovníky a studenty ze zahraničí.

Podporované aktivity - AKTUALITY