České národní komitéty

České národní komitéty zřizované Akademií věd ČR představují sdružení významných odborníků z určité vědecké oblasti, která oficiálně reprezentují českou vědeckou obec na mezinárodní úrovni, zejména pak ve vztahu k příslušným mezinárodním uniím.

Úkolem českých národních komitétů je především hájit zájmy České republiky a české vědecké komunity v dané mezinárodní unii, poskytovat českým odborníkům nejnovější informace a získané zkušenosti a napomáhat jim v navazování mezinárodních kontaktů.

1. Český národní komitét astronomický - IAU
 1. Doc. RNDr. Petr Hadrava, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Praha - předseda
 2. Prof. RNDr. Zdeněk Mikulášek, CSc., Masarykova univerzita, Brno - místopředseda
 3. Ing. Cyril Ron, CSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Praha – tajemník

členové:

 1. RNDr. Jiří Borovička, CSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Ondřejov
 2. RNDr. Jiří Grygar, DrSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Praha
 3. Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Ondřejov
 4. RNDr. Bruno Jungwiert, PhD., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
 5. Doc. RNDr. Vladimír Karas, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
 6. Prof. RNDr. Jan Palouš, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
 7. Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, DrSc., Slezská univerzita, Opava
 8. Prof. RNDr. David Vokrouhlický, DrSc., Astronomický ústav UK, Praha
 9. Doc. RNDr. Marek Wolf, CSc., Astronomický ústav UK, Praha
2. Český národní komitét geodetický a geofyzikální - IUGG

http://pecny.asu.cas.cz/CNCGG/

 1. RNDr. Eduard Petrovský, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. - předseda
 2. Prof. Ing. Pavel Novák, PhD., FAV ZČU - tajemník a národní korespondent pro IAG

členové:

 1. Ing. Dalia Burešová, CSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i.
  Doc. RNDr. Tomáš Halenka, CSc., katedra meteorologie a ochrany prostředí, MFF UK
 2. Ing. Vojtěch Pálinkáš, Ph.D., VÚGTK
 3. RNDr. Pavel Sedlák, CSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. - národní korespondent pro IAMAS
 4. RNDr. Martin Setvák, CSc., ČHMÚ
 5. RNDr. Jan Šafanda, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 6. RNDr. Zdislav Šíma, CSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.
 7. RNDr. Aleš Špičák, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. – národní korespondent pro IAVCEI
 8. Ing. Miroslav Tesař, CSc., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. - národní korespondent pro IAHS
 9. RNDr. Václav Vavryčuk, DrSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
 10. RNDr. Jakub Velínský, Ph.D., MFF UK
 11. RNDr. Marie Vojtíšková, Ph.D., VGHÚ

čestní členové:

Prof. Ing. Václav Bucha, DrSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Prof. Ing. Milan Burša, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Prof. Ing. Miloš Pick, DrSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Doc. RNDr. Jiří Vaněk, DrSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

3. Český komitét pro čistou a užitou chemii - IUPAC

http://www.imc.cas.cz/cz/umch/iupac_komitet.htm

Předseda: Prof. RNDr. Jiří Vohlídal, CSc. (Přírodovědecká fakulta UK, Praha)
Místopředseda: Doc. Ing. Jan Čermák, CSc. (ÚCHP AV ČR, Praha)
Tajemník: Doc. RNDr. Miroslava Trchová, DSc. (ÚMCH AV ČR, Praha)
Členové:
Prof. Ing. Jiří Čejka, Dr.Sc. (ÚFCH AV ČR, v. v. i., Praha)
Prof. Ing. Jan John, CSc. (FJFI ČVUT, Praha)
Prof. Ing. Miroslav Ludwig, CSc. (Univerzita Pardubice)
Prof. Dr. RNDr. Pavel Matějka, CSc. (VŠCHT, Praha)
Ing. Jan Merna, Ph.D. (VŠCHT, Praha)
Ing. Miloslav Nič, Ph.D. (TECHEM CZ, s.r.o., Praha)

Čestný člen:    RNDr. Jaroslav Stejskal, CSc. (ÚMCH AV ČR Praha)

4. Český národní komitét Mezinárodní unie pro vědeckou radiotechniku - URSI

http://www.ufa.cas.cz/html/ursi/committee_cz.html

 1. Prof. Ing. Miloš Mazánek, CSc., Katedra elektromagnetického pole FEL ČVUT, Praha - předseda
 2. RNDr. Josef Boška, CSc., Ú fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. - místopředseda
 3. Doc. Ing. Ondřej Fišer, CSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. , Praha - tajemník

členové:

 1. Prof. Ing. Dalibor Biolek, CSc., Vojenská akademie Brno
 2. Ing. Michal Cifra, Ph.D., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Praha
 3. Ing. Karel Jiřička, CSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. , Praha
 4. Ing. Ivana Kolmašová, Ph.D., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Praha
 5. Ing. Alexander Kuna, Ph.D., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i., Praha
 6. Prof. Ing. Josef Lazar, Dr., Ústav přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Brno
 7. Doc. Ing. Roman Maršálek, Ph.D., Ústav radioelektroniky VUT, Brno
 8. Doc. Ing. Jaroslav Roztočil, CSc., Katedra měření FEL ČVUT Praha
 9. Prof. RNDr. Ondřej Santolík, DrSc., MFF UK Praha
 10. Dr. Ing. Marek Svoboda, Testcom, Praha
 11. Doc. Ing. Jiří Šebesta, Ph.D., Ústav radioelektroniky VUT, Brno
 12. Prof. Ing. Zbyněk Škvor, CSc., Katedra elektromagnetického pole FEL ČVUT, Praha
 13. Prof. Ing. Jan Vrba, CSc., Katedra elektromagnetického pole FEL ČVUT, Praha
 14. Prof. Ing. Otakar Wilfert, CSc., Ústav radiotechniky FEI VUT Brno
 15. Prof. Ing. Stanislav Zvánovec, PhD, Katedra elektromagnetického pole FEL ČVUT, Praha
5. Český národní komitét pro čistou a užitou fyziku - IUPAP

http://iupap.physics.muni.cz/main.php?sec=welcome&lang=en

 1. Prof. RNDr. Pavel Exner, DrSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. - předseda
 2. RNDr. Alice Valkárová, DrSc., Ústav částicové a jaderné fyziky MFF UK Praha - místopředsedkyně
 3. Prof. Rikard von Unge, Ph.D., Ústav teoretické fyziky a astrofyziky MU, Brno - tajemník

  členové:
 4. Doc. RNDr. Leoš Dvořák, CSc., Katedra didaktiky fyziky MFF UK, Praha
 5. Prof. RNDr. Zdeněk Hradil, CSc., Katedra optiky UP, Olomouc
 6. RNDr. Miloš Jirsa, DSc., Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. , Praha
 7. RNDr. Petr Lukáš, CSc., Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i. , Řež u Prahy
 8. Doc. RNDr. Jan Mlynář, Ph.D., Ústav fyziky plazmatu AV ČR, v. v. i.
 9. Doc. Dr. Mgr. Kamil Postava, VŠB TU Ostrava
 10. Doc. Ing. Libor Šnobl, Ph.D., Katedra fyziky FJFI ČVUT, Praha
6. Český komitét biologických věd - IUBS - ukončení činnosti k 31. 12. 2014

Ukončení činnosti k 31.12.2014

7. Národní geografický komitét - IGU
 1. Doc. RNDr. Vít Vilímek, CSc., Přírodovědecká fakulta UK Praha - předseda
 2. Prof. RNDr. Tadeusz Siwek, CSc., Přírodovědecká fakulta OU, Ostrava - místopředseda
 3. Doc. RNDr. Jaromír Kolejka, CSc. - Pedagogická fakulta MU, Brno - tajemník

členové:

 1. Prof. RNDr. Vladimír Baar, CSc., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje OU, Ostrava
 2. Doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., Katedra geografie PřF UJEP, Ústí nad Labem
 3. Doc. Ing. Václav Čada, CSc., Oddělení geomatiky Katedry matematiky FAV ZČU, Plzeň
 4. Doc. RNDr. Petr Dobrovolný, CSc., Geografický ústav PřF MU, Brno
 5. Doc. RNDr. Dagmar Dzúrová, CSc., Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje PřF UK, Praha
 6. Doc. RNDr. Jan Hradecký, Ph.D., Katedra fyzické geografie a geoekologie OU, Ostrava
 7. Doc. RNDr. Bohumír Janský, CSc., Katedra fyzické geografie PřF UK, Praha
 8. RNDr. Jiřina Kocourková, Ph.D., Katedra demografie PřF UK, Praha
 9. Ing. Vladimír Kovařík, MSc., Ph.D., Katedra vojenské geografie a meteorologie, Univerzita obrany, Brno
 10. Mgr. Stanislav Martinát, Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Brno
 11. Doc. PaedDr. Alena Matušková, CSc., Katedra geografie ZČU, Plzeň
 12. Doc. RNDr. Branislav Nižnanský, CSc., Katedra geografie, Technická univerzita Liberec
 13. Doc. RNDr. Dagmar Popjaková, Ph.D., Katedra geografie JČU, České Budějovice
 14. Ing. Petr Rapant, CSc., Institut geoinformatiky, VŠB-TU, Ostrava
 15. PhDr. Mgr. Hana Svatoňová, Ph.D., Katedra geografie Pedagogické fakulty MU, Brno
 16. Mgr. Přemysl Štych, Ph.D., Katedra aplikované geoinformatiky a kartografie PřF UK, Praha
 17. Prof. RNDr. Vít Voženílek, CSc., Katedra kartografie PřF UP, Olomouc
8. Regionální komitét českých a slovenských krystalografů - IUCr

http://www.xray.cz/komitet/

 1. Doc. RNDr. Radomír Kužel, CSc., UK, Matematicko-fyzikální fakulta, Praha – předseda
 2. Prof. Ing. Marian Koman, DrSc., Slovenská technická univerzita v Bratislavě - místopředseda
 3. Doc. Ivana Kutá Smatanová, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích - tajemnice

členové české části:

 1. Prof. Ing. Nikolaj Ganev, CSc., Fakulta jaderná a fyzikální inženýrská, ČVUT, Praha
 2. RNDr. Petr Mikulík, Ph.D., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
9. Český národní komitét pro teoretickou a aplikovanou mechaniku - IUTAM

http://www.csm.cz/partneri/iutam/

 1. Prof. Ing. Miloslav Okrouhlík, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. , Praha - předseda
 2. Doc. Ing. Jiří Náprstek, DrSc., Ústav teoretické a aplikované mechaniky AV ČR, v. v. i., Praha - místopředseda
 3. Prof. Ing. Jindřich Petruška, CSc. - tajemník

členové:

 1. Ing. Václav Kolář, CSc., Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. , Praha
 2. Prof. Ing. Drahomír Novák, DrSc., Fakulta stavební, VUT, Brno
 3. Prof. Ing. Jiří Šejnoha, DrSc., Fakulta stavební ČVUT, Praha
 4. Prof.Ing. Stanislav Vejvoda, CSc., Vítkovice, a.s., Ostrava
 5. Prof. Dr. Ing. Jan Vrbka, DrSc., Fakulta strojního inženýrství, VUT, Brno
10. Český komitét pro logiku, metodologii a filozofii vědy - IUHPS/DLMS

http://web.flu.cas.cz/dlmps/

 1. Prof. PhDr. Pavel Materna, CSc., FLÚ AV ČR, v. v. i., Praha a MU Brno - předseda
 2. Prof. RNDr. Ladislav Kvasz, PhD., PaedF UK Praha - místopředseda
 3. PhDr. Vladimír Havlík, CSc., FLÚ AV ČR, v. v. i., Praha - tajemník

členové:

 1. Doc. RNDr. Marie Duží, CSc., VSB-TU Ostrava
 2. Prof. RNDr. Petr Hájek, DrSc., ÚIVT AV ČR, v. v. i., Praha
 3. Doc. Vojtěch Kolman, PhD., FF UK Praha
 4. Prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc., FF UP Olomouc
 5. Prof. RNDr. Jan Novotný, CSc., MU Brno
 6. Prof.RNDr. Jaroslav Peregrin, CSc., FLÚ AV ČR, v. v. i. a FF UK Praha
 7. Prof. PhDr. Miroslav Petrusek, CSc., FSV UK Praha
 8. Prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc., FF UK Praha
 9. Prof. PhDr. Stanislav Sousedík, CSc., KTF UK Praha
 10. PhDr. Vladimír Svoboda, CSc., FLÚ AV ČR, v. v. i., Praha
 11. Doc. PhDr. RNDr. Jan Štěpán, CSc., FF UP Olomouc
11. Český komitét pro dějiny věd a techniky - IUHPS/DHST

http://www.science.usd.cas.cz/cs/component/content/article/9.html

 1. Prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc., Ústav hospodářských a sociálních dějin, FF UK - předseda
 2. Prof. PhDr. Petr Svobodný, PhD. , Ústav dějin UK - Archiv UK - místopředseda
 3. PhDr. Alena Hadravová, CSc., Kabinet dějin vědy, ÚSD AV ČR, v. v. i. - tajemnice

členové:

 1. Doc. RNDr. Martina Bečvářová, PhD. , Ústav aplikované matematiky, Fakulta dopravní ČVUT
 2. Prof. PhDr. Marcela Efmertová, CSc. , Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd, Elektrotechnická fakulta ČVUT
 3. Helena Durnová, PhD., Katedra matematiky Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, Brno
 4. PhDr. Antonín Kostlán, CSc. , Kabinet dějin vědy, ÚSD AV ČR, v. v. i., Praha
 5. Ing. Jan Mikeš , Katedra elektroenergetiky, Elektrotechnická fakulta ČVUT, Praha
 6. Prof. PhDr. Milada Říhová, CSc., Ústav dějin lékařství a cizích jazyků, 1. lékařská fakulta UK
 7. PhDr. Jiří Sekerák, PhD., Mendelianum, Moravské zemské muzeum, Brno
 8. PhDr. Milada Sekyrková, CSc., Ústav dějin Univerzity Karlovy a Archív UK, Praha
 9. Mgr. Michal Šimůnek, PhD., Kabinet dějin vědy, ÚSD AV ČR, v. v. i., Praha
 10. Doc. RNDr. Alena Šolcová, PhD., Fakulta informačních technologií ČVUT, Praha
 11. Doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc., Kabinet dějin vědy, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha
12. Český národní komitét pro matematiku - IMU

http://www.ckm.zcu.cz/

 1. Prof. RNDr. Jaroslav Nešetřil, DrSc., MFF UK, Praha - předseda
 2. Prof. RNDr. Eduard Feireisl, DrSc., MÚ AV ČR, v. v. i., Praha - místopředseda
 3. Prof. RNDr. Zdeněk Ryjáček, DrSc., FAV ZČU Plzeň - tajemník

členové:

 1. Prof. RNDr. Radim Blaheta, CSc., Ústav geoniky AV ČR, v. v. i., Ostrava
 2. Prof. RNDr. Ondřej Došlý, DrSc., PřF MÚ, Brno
 3. Prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc., MÚ AV ČR, v. v. i. a MÚ SU Opava
 4. Prof. Ing. Jan Flusser, DrSc., ÚTIA AV ČR, v. v. i., Praha
 5. Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc., MFF UK Praha
 6. Prof. RNDr. Jan Picek, CSc., TU Liberec
 7. Prof. RNDr. Luboš Pick, CSc., DSc., MFF UK Praha
 8. Prof. RNDr. Pavel Pudlák, DrSc., MÚ AV ČR, v. v. i., Praha
 9. Prof. RNDr. Vladimír Souček, DrSc., MFF UK Praha
13. Český komitét pro biochemii a molekulární biologii - IUBMB
 1. Prof. MUDr. Radim Černý, CSc., Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UK Plzeň - předseda
 2. Ing. Irena Krumlová, Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Praha - tajemnice

členové:

 1. Prof. MUDr. Jan Borovanský, CSc., FTI, Ústav biochemie a experimentální onkologie, 1.LF UK, Praha
 2. Prof. RNDr. Ivo Frébort, CSc., Ph.D., Katedra biochemie, Přírodovědecká fakulta UP, Olomouc
 3. Prof. RNDr. Libor Grubhoffer, CSc., Jihočeská univerzita, PřF, České Budějovice
 4. Doc. RNDr. Jan Konvalinka, CSc., Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v. v. i., Praha
 5. Prof. Ing. Tomáš Macek, CSc., VŠCHT, Ústav biochemie a mikrobiologie, Praha
 6. Prof. MUDr. Pavel Martásek, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., útvar BIOCEV, Praha
 7. Prof. RNDr. Václav Pačes, DrSc., Ústav molekulární genetiky AV ČR, v. v. i., Praha
 8. Prof. RNDr. Marie Stiborová, DrSc., UK, Přírodovědecká fakulta, Katedra biochemie, Praha
 9. Prof. Mgr. Marek Šebela, Ph.D., Univerzita Palackého, PřF, Katedra biochemie, Olomouc
 10. Doc. Ing. Pavel Ulbrich, Ph.D., VŠCHT, Ústav biochemie a mikrobiologie, Praha
 11. Prof. RNDr. Michaela Wimmerová, PhD., Ústav biochemie PřF MU v Brně
 12. Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., UK, 1.LF, Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky, Praha
14. Český národní geologický komitét - IUGS
Předseda: RNDr. Stanislav Opluštil, PřF UK Praha
Místopředseda: Ing. Jakub Jirásek, Ph.D., HGF VŠB Ostrava
Tajemnice: Ing. Lucie Kondrová, ČGS Praha
 
Členové:
RNDr. Ondřej Bábek, MU Brno, UP Olomouc 
Prof. RNDr. Jiří Frýda, Dr., ČGS Praha
RNDr. Martin Holý, MŽP ČR
RNDr. Vojtěch Janoušek, Ph.D., ČGS
RNDr. Jaroslav Kadlec, Dr., GlÚ AV ČR, v.v.i.
RNDr. Zdeněk Losos, MU Brno
Mgr. Karel Martínek, Ph.D., PřF UK, ČGS Praha

RNDr. Jaromír Tvrdý, Get, s.r.o., Liberec

15. Český komitét pro biofyziku - IUPAB
 1. Doc. RNDr. Stanislav Kozubek, DrSc., Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Brno - předseda
 2. Prof. RNDr. Vojtěch Mornstein, CSc., Biofyzikální ústav LF MU Brno - místopředseda
 3. Doc. RNDr. Eva Bártová, PhD., Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Brno - tajemník

členové:

 1. Prof. RNDr. Vladimír Baumruk, DrSc., Fyzikální ústav MFF UK Praha
 2. Doc. Dr. Ing. S. Ďoubal, CSc., Ústav biofyziky a fyzikální chemie, Farmaceutická fakulta UK Hradec Králové
 3. Dr. Stanislav Hasoň, Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i., Brno
 4. Doc. RNDr. Petr Ilik, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
 5. Prof. Dr. Jiří Kozelka, PhD., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
 6. Doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
 7. Doc. MUDr. Leoš Navrátil, CSc., Ústav biofyziky 1. LF UK Praha
 8. plk. gšt. prof. MUDr. Jan Österreich, Ph.D., Univerzita obrany, Hradec Králové
16. Český komitét pro potravinářské vědy a technologie - IUFoST

http://www.vupp.cz/ckpvt

 1. Ing. Slavomíra Vavreinová, CSc., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i. - předsedkyně
 2. Prof. Ing. Jana Hajšlová, CSc., Ústav chemie a analýzy potravin FPBT- VŠCHT Praha - místopředsedkyně
 3. Ing. Milan Houška, CSc., Výzkumný ústav potravinářský Praha - tajemník

členové:

 1. Ing. Vladimír Brenner, CSc., Earth Tech CZ, Praha
 2. Ing. Jiří Celba, CSc., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
 3. Prof. Ing. Pavel Kadlec, DrSc., FPBT VŠCHT Praha
 4. Ing. Zdeněk Kaiser, CSc., Thermoking CS s.r.o., Praha
 5. Prof. MVDr. Ing. Tomáš Komprda, CSc., MZLU Brno
 6. Doc. Ing. Tomáš Macek, CSc., ÚOCHB AV ČR, v. v. i. , Praha
 7. Ing. Eva Mašková, Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
 8. JUDr. Ing. Josef Mezera, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha
 9. Ing. Ctibor Perlín, CSc., Výzkumný ústav potravinářský Praha, v. v. i.
 10. MUDr. Jolana Rambousková, CSc., 3. LF UK Praha
 11. Doc. MVDr. Iva Steinhauserová, CSc., Veterinární a farmaceutická univerzita Brno
 12. Ing. Olga Štiková, CSc., Ústav zemědělské ekonomiky a informací Praha
 13. MUDr. Bohumil Turek, CSc., Státní zdravotní ústav Praha
17. Český komitét Geosféra-Biosféra - IGBP
 1. Mgr. Alexander Ač, PhD., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Brno - předseda
 2. RNDr. Jan Šafanda, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. , Praha - místopředseda

členové:

 1. Prof. Ing. V. Bucha, DrSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. , Praha
 2. Ing. Josef Buchtele, CSc., Ústav pro Hydrodynamiku AV ČR, v. v. i. , Praha
 3. Doc. Ing. Dalibor Janouš, CSc., Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Brno
 4. RNDr. Jaroslav Kadlec, DrSc., Geologický ústav AV ČR, v. v. i. , Praha
 5. Ing. Jan Kolář, CSc., DIS GISAT, Praha
 6. RNDr.Vojen Ložek, DrSc., Geologický ústav AV ČR, v. v. i. , Praha,
 7. RNDr. Miroslav Martiš, CSc., Institut aplikované ekologie VŠZ, Kostelec nad Černými lesy
 8. RNDr. Ondřej Prášil, CSc., Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i., Třeboň
 9. RNDr. Josef Rusek, DrSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i. , Ústav půdní biologie AV ČR, České Budějovice
 10. RNDr. Pavel Sedlák, CSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i., Praha
18. Český komitét pro automatizaci - IFAC
 1. Prof. Ing. Michael Šebek, DrSc., ČVUT Praha - předseda
 2. Prof. Ing. Roman Prokop, CSc., Univerzita Tomáše Bati Zlín - místopředseda
 3. Prof. RNDr. Sergej Čelikovský, CSc, ÚTIA AV ČR, v. v. i. Praha - tajemník

členové:

 1. Prof. Ing. Dr. Zdeněk Hanzálek, ČVUT Praha
 2. Doc. Ing. Petr Horáček, CSc., ProTys s.r.o. Praha
 3. Ing. Jiří Kadlec, CSc., ÚTIA AV ČR, v. v. i. , Praha
 4. Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc. Technická univerzita Liberec
 5. Prof. Ing. František Šolc, CSc., VUT Brno
 6. Prof. Ing. Karel Vlček, CSc., Technická univerzita Ostrava
19. Český komitét pro výzkum mozku - IBRO


 1. Prof. MUDr. Eva Syková, DrSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Praha - předsedkyně
 2. Doc. RNDr. Alexandr Chvátal, DrSc., MBA, Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Praha - místopředseda

členové:

 1. Doc. MUDr. Martin Bojar, CSc., Neurologická klinika 2. LF UK, Praha
 2. Prof. MUDr. Cyril Höschl, DrSc., Psychiatrické centrum Praha
 3. Prof. MUDr. Stanislav Němeček, DrSc., Ústav histologie a embryologie LF UK Hradec Králové
 4. Prof. MUDr. Richard Rokyta, CSc., Ústav normální, patologické a klinické fyziologie 3. LF UK Praha
 5. Prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc., Neurologická klinika 1. LF UK, Praha
 6. MUDr. Ladislav Vyklický, DrSc., Fyziologický ústav AV ČR, v. v. i. , Praha
 7. Prof. MUDr. Josef Vymazal, DSc., Nemocnice na Homolce, Praha
 8. Prof. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc.,Klinika otorhinolaryn., chirurgie hlavy a krku 1. LF UK Praha
20. Český komitét pro zpracování dat - IFIP
 1. Prof. RNDr. Jaroslav Pokorný, CSc., MFF UK Praha - předseda
 2. Prof. Ing. Pavel Zezula, CSc., FI MU Brno - místopředseda
 3. RNDr. Jana Kohoutková, Ph.D., Ústav výpočetní techniky MU Brno - tajemnice

členové:

 1. Prof. Ing. Josef Basl, CSc., FIS VŠE, Praha
 2. Doc. Dr. Ing. Petr Hanáček, UITS FIT VUT Brno
 3. Prof. Ing. Václav Matoušek, CSc., KIV ZČU Plzeň
21. Český národní komitét pro životní prostředí - SCOPE
 1. Prof. Dr. Josef Rusek, DrSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i. , Ústav půdní biologie., České Budějovice - předseda
 2. Dr. Václav Pižl, CSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i. , Ústav půdní biologie, České Budějovice - tajemník

členové:

 1. Prof. Dr. Vladimír Bejček, CSc., Lesnická fakulta VŠZ, Praha
 2. Doc. Ing. Emil Cienciala, Ph.D., Institute of Forest Ecosystem Research, Ltd., Jílové u Prahy
 3. Dr. Jiří Černý, CSc., Český geologický ústav Praha
 4. Doc. RNDr. Ing. Jan Frouz, CSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i. , Ústav půdní biologie, České Budějovice
 5. Prof. Dr. Jan Gloser, CSc., Přírodovědecká fakulta MU, Brno
 6. RNDr. Jakub Hruška, CSc., Česká geologická služba, Praha
 7. Prof. Ing. Jiří Kopáček, CSc., Biologické centrum AV ČR, v. v. i. , Hydrobiologický ústav, České Budějovice
 8. Prof. Dr. Pavel Kovář, CSc., Přírodovědecká fakulta UK, Praha
 9. Prof. Dr. František Krahulec, CSc., Botanický ústav AV ČR, v. v. i. , Průhonice
 10. Prof. Dr. Bedřich Moldan, CSc., Centrum pro otázky životního prostředí UK Praha
 11. Prof. Dr. Petr Skřivan, CSc., Geologický ústav AV ČR, v. v. i. , Praha
 12. Prof. MVDr. Emil Tkadlec, CSc., Přírodovědecká fakulta UP Olomouc
22. Český komitét pro vztahy Slunce-Země - SCOSTEP

http://physics.mff.cuni.cz/kfpp/scostep/

 1. Prof. RNDr. Jana Šafránková, DrSc., MFF UK Praha - předsedkyně
 2. Mgr. Miroslav Bárta, PhD., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. , Ondřejov - místopředseda
 3. RNDr. Marek Vandas, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. , Praha - tajemník

členové:

 1. RNDr. Pavel Ambrož, CSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. , Ondřejov
 2. RNDr. Pavel Hejda, CSc., Geofyzikální ústav AV ČR, v. v. i. , Praha
 3. RNDr. Jan Laštovička, DrSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. , Praha
 4. Prof. RNDr. Zdeněk Němeček, DrSc., MFF UK, Praha
 5. RNDr. Dagmar Novotná, CSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. , Praha
 6. Ing.Pavel Tříska, CSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. , Praha
 7. Ing. Ludmila Třísková, CSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. , Praha
23. Český národní komitét COSPAR - COSPAR

http://www.ufa.cas.cz/odkazy/cospar.html

 1. RNDr. Jan Laštovička, DrSc., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. , Praha, předseda
 2. RNDr. Vladimír Truhlík, PhD., Ústav fyziky atmosféry AV ČR, v. v. i. , Praha - tajemník

členové:

 1. Ing. Čestmír Bárta, CSc., BBT, Doubická 11, Praha 8
 2. Mgr. Aleš Bezděk, Astronomický ústav AV ČR, v. v. i. , Ondřejov
 3. Prof. RNDr. Petr Heinzel, DrSc., Astronomický ústav AV ČR, v. v. i., Ondřejov
 4. Doc. RNDr. Lubomír Přech, PhD., MFF KU, Praha
 5. Doc. Ing. Jan Kolář, CSc., ČKK, Praha
 6. Prof. RNDr. Ondřej Santolík, Dr, Ústav fyziky atmosfery AV ČR, v. v. i. , Praha
24. Český národní komitét pro teorii strojů a mechanismů - IFToMM

http://www.it.cas.cz/IFToMM-TC-NO/

 1. Prof. Ing. Jaroslav Zapoměl, DrSc., VŠB -Technická univerzita Ostrava - předseda
 2. Doc. Ing. Jan Vimmr, Ph.D., Západočeská univerzita Plzeň - místopředseda
 3. Ing. Luděk Pešek, CSc., tajemník , Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. , Praha - tajemník

členové:

 1. Ing. Jaromír Horáček, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. , Praha
 2. Doc. RNDr. Ing. Tomáš Březina, CSc., Fakulta strojního inženýrství VUT, Brno
 3. Prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc., Fakulta strojního inženýrství VUT, Brno
 4. Doc. Ing. Jiří Mrázek, CSc., Fakulta strojní TU Liberec
 5. Ing. Jiří Náprstek, DrSc., ÚTAM AV ČR, v. v. i. , Praha
 6. Prof. Ing. Jindřich Petruška, Fakulta strojního inženýrství VUT Brno
 7. Dr. Ing. Pavel Polach, Výzkumný a zkušební ústav Plzeň, s. r. o., Plzeň
 8. Ing. Ladislav Půst, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. , Praha
 9. Prof. RNDr. Jan Šklíba, CSc., Fakulta strojní TU Liberec
 10. Prof. Ing. Miroslav Václavík, CSc., Výzkumný ústav textilních strojů Liberec
 11. Prof. Ing. Michael Valášek, DrSc., Fakulta strojní ČVUT Praha
25. Český a Slovenský regionální komitét pro mechaniku zemin a geotechnické inženýrství - ISSMGE

www.issmge.cz

 1. Doc. Ing. Jana Frankovská, Ph.D., Stavebná fakulta, STU, Bratislava - předseda
 2. Doc. Ing. Josef Jettmar, CSc., Fakulta stavební, ČVUT, Praha - místopředseda
 3. Doc. RNDr. David Mašín, PhD., Přírodovědecká fakulta, UK, Praha - tajemník

členové:

 1. Ing. Jan Boháč, CSc., PřF. UK, Ústav HG, IG a užité geofyziky, Praha
 2. Prof. Ing. Ivo Herle, PhD., Institut für Geotechnik, Drážďany
 3. Ing. Jan Kos, CSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze,
 4. Ing. Mária Masarovičová, PhD., Stavebná fakulta, STU, Bratislava
 5. Doc. Ing. Lumír Miča, PhD., Fakulta stavební VUT v Brně
 6. Doc. Ing. Alexandr Rozsypal, CSc., ARCADIS Geotechnika, a.s., Praha
 7. Prof. Peter Turček, PhD., Stavebná fakulta, STU, Bratislava
 8. Prof. Ing. Ivan Vaníček, DrSc., Fakulta stavební ČVUT v Praze
26. Český komitét pro hodnocení vlivů na prostředí - IAIA
 1. Prof. Ing. Jaroslav Macháček, CSc., Ústav experimentální medicíny AV ČR, v. v. i., Komise pro životní prostředí AV ČR, Vysoká škola ekonomická, Praha – předseda
 2. Ing. Zuzana Toniková, ENVITON, Kladno - mítopředsedkyně a tajemnice

členové:

 1. Doc. RNDr. Petr Anděl, CSc., Konsultační kancelář pro životní prostředí společnosti Evernia, Liberec
 2. Mgr. Jiří Bělohlávek, Konsultační kancelář pro EIA a SEA, Bylany
 3. Prof. RNDr. Ivan Holoubek, CSc., Masarykova univerzita, Brno
 4. RNDr. Pavel Nováček, CSc., Univerzita Palackého, Olomouc
 5. PhDr. Ivan Rynda, UK Praha - Centrum pro otázky životního prostředí, Praha
 6. Prof. Ing. Josef Říha, DrSc., Stavební fakulta ČVUT, Praha
27. Český národní komitét historiků - CISH
 
 1. Prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Pardubice – předseda
 2. Prof. PhDr. Tomáš Krejčík, CSc., Filozofická fakulta Ostravské univerzity, Ostrava – místopředseda
 3. Prof. PhDr. Jiří Kocian, CSc., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha – tajemník

členové:

 1. Prof. PhDr. Václav Bůžek, CSc., Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 2. PhDr. Eva Drašarová, CSc., Národní archiv, Praha
 3. Prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
 4. Doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem
 5. Prof. Mgr. Libor Jan, Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 6. Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., Filozoficko-přírodovědecká fakulta Slezské univerzity v Opavě
 7. Prof. PhDr. Tomáš Knoz, Ph.D., Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně
 8. Prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc., Právnická fakulta Univerzity Karlovy v Praze
 9. Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
 10. Doc. PhDr. Dana Musilová, CSc., Filozofická fakulta Univerzity Hradec Králové
 11. Prof. PhDr. Svatava Raková, CSc., Historický ústav AV ČR, v. v. i., Praha
 12. Doc. PhDr. Marie Ryantová, CSc., Filozofická fakulta Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích
 13. PhDr. František Šebek, Východočeské muzeum, Pardubice
 14. Prof. PhDr. et PaeDr. Miroslav Vaněk, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i., Praha
 15. Doc. PhDr. Jiří Vykoukal, CSc., Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze

 

28. Český národní komitét Mezinárodního sdružení právních věd - IALS
 1. Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc., Ústav státu a práva AV ČR - předsedkyně
 2. Doc. JUDr. Vladimír Balaš, CSc., Právnická fakulta UK - místopředseda
 3. Prof. JUDr. Pavel Šturma, DrSc., Ústav státu a práva AV ČR - tajemník

členové:

 1. Prof. JUDr. Josef Bejček, CSc., Právnická fakulta MU
 2. Doc. JUDr. Josef Blahož, DrSc., Ústav státu a práva AV ČR
 3. JUDr. František Cvrček, CSc., Ústav státu a práva AV ČR
 4. Prof. JUDr. Dušan Hendrych, CSc., Právnická fakulta UK, Praha
 5. Prof. JUDr. Pavel Holländer, CSc., Panevropská univerita, Bratislava
 6. Prof. JUDr. Jan Kříž, CSc., Právnická fakulta UK
 7. Prof. JUDr. Jiří Přibáň, CSc., Cardiff Law School, Velká Británie
 8. Prof. JUDr. Vladimír Týč, CSc., Právnická fakulta MU
 9. JUDr. Eliška Wagnerová, PhD., Senát ČR
29. Český národní byzantologický komitét - AIEB

http://www.slu.cas.cz/6-cnbk.html

Vedení:
 1. Mgr. Petra Melichar, PhD., Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. – předseda
 2. Mgr. et Mgr. Markéta Kulhánková, Ph.D., FF Masarykova univerzita – místopředsedkyně
 3. Mgr. Martina Čechová, Ph.D., Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. – tajemnice
Členové:
 1. Mgr. Kateřina Bočková-Loudová, Ph.D., FF Masarykova univerzita
 2. Mgr. Radka Fialová, Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
 3. Mgr. Štefan Pilát, Ph.D., Slovanský ústav AV ČR, v. v. i.
 4. Mgr. Alena Sarkissian, Ph.D., Filosofický ústav AV ČR, v. v. i.
Čestní členové ČNBK:

prof. PhDr. Růžena Dostálová, CSc.

PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc.

30. Český komitét slavistů - MKS

http://wwwold.nkp.cz/cks/

 1. Mgr. Václav Čermák, Ph.D., Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. - předseda
 2. Doc. PhDr. Radomír Vlček, CSc., Historický ústav AV ČR, v. v. i. - místopředseda
 3. PhDr. Karolína Skwarska, PhD., Slovanský ústav AV ČR, v. v. i. - tajemnice
Členové:
 1. PhDr. Lukáš Babka, Národní knihovna ČR
 2. PhDr. Dalibor Dobiáš, Ph.D., Ústav pro českou literaturu AV ČR
 3. prof. PhDr. Hana Gladkova, CSc., FF Univerzita Karlova
 4. PhDr. Ilona Janyšková, CSc., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i.
 5. PhDr. Miroslav Kouba, Ph.D., FF Univerzita Pardubice
 6. PhDr. Marek Příhoda, Ph.D., FF Univerzita Karlova
 7. doc. PhDr. Václav Štěpánek, CSc., FF Masarykova univerzita
 8. doc. PhDr. Miroslav Vepřek, Ph.D., FF Univerzita Palackého
 9. PhDr. Ondřej Vojtěchovský, Ph.D., FF Univerzita Karlova
 10. doc. PhDr. Jan Vorel, Ph.D., FF Ostravská univerzita v Ostravě
 11. doc. PhDr. Zdeňka Vychodilová, CSc., FF Univerzita Palackého

Čestný předseda: Prof. PhDr. Jan Kořenský, DrSc., ÚJČ AV ČR, v. v. i., FF Univerzita Palackého

31. Český národní komitét programu Člověk a Biosféra - MAB

http://mab.kav.cas.cz

 1. PhDr. Ivan Rynda - Fakulta humanitních studií UK Praha - předseda
 2. Prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. - BC AV ČR, v.v.i., PřF JU České Budějovice - místopředseda

členové:

 1. RNDr. Jiří Flousek, CSc. - Správa KRNAP, Vrchlabí
 2. RNDr. Miroslav Hátle, CSc. - Správa CHKO a BR Třeboňsko
 3. RNDr. Petr Hůla - Správa CHKO a BR Křivoklátsko
 4. RNDr. Eva Jelínková – BC AVČR, v.v.i., Praha
 5. Ing. Alois Pavlíčko, Ph.D. - AOPK ČR Praha
 6. Dipl.Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. - ÚBZ PřF MU Brno
 7. Doc. Ing. Jan Těšitel, CSc. - ZF JU České Budějovice
 8. Ing. Jan Vybíral - BR Dolní Morava, o.p.s.
 9. RNDr. Ivana Jongepierová, Správa CHKO Bílé Karpaty
 10. Mgr. Libuše Vlasáková – MŽP ČR, odd. mezinárodních úmluv
 11. Ing. Vladimír Silovský – RRA Šumava, koordinátor BR Šumava
32. Český komitét optiky - ICO
 1. Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc., Institut fyziky VŠB-TU, Ostrava-Poruba - předseda,
 2. Doc. RNDr. Miroslav Miler, DrSc., Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i. , Praha - místopředseda
 3. Prof. RNDr. Miroslav Hrabovský, DrSc., SLO UP, Olomouc a FZÚ AV ČR, v. v. i. , Praha - tajemník
 4. Prof. RNDr. Miloslav Ohlídal, CSc., FSI VUT Brno
 5. Prof. Ing. Pavel Tománek, CSc., ÚF FEKT Brno
 6. Doc. RNDr. Jan Peřina, Ph.D., UP Olomouc
 7. Prof. Ing. Martin Libra, Ph.D., KF TF ČZU Praha
 8. Ing. Miroslav Jedlička, CSc., Česká společnost pro fotoniku, Praha
33. Český národní komitét archeologický - UISPP - ukončení činnosti

ukončena činnost

34. Český národní komitét pro vlastnosti vody a vodní páry - IAPWS

http://www.czncpws.cz

 1. Ing. Jan Hrubý, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. , Praha - předseda
 2. Prof. Ing. Josef Šedlbauer, Technická univerzita Liberec-katedra chemie, Liberec - místopředseda
 3. Prof. Ing. Pavel Šafařík, CSc., ČVUT FS, 12107,  Praha - vědecký sekretář

členové:

 1. Ing. Jana Kolaja Ehlerová, PhD., Technická universita Liberec
 2. Ing. Lubomír Hnědkovský, CSc., UFCH VŠCHT, Praha
 3. Ing. Ivo Jiříček, CSc., ÚE VŠCHT, Praha
 4. Ing. Jaroslav Klomfar, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. , Praha
 5. Ing. Ivan Kodl, ŠKODA POWER, Plzeň
 6. Ing. Michal Kolovratník, CSc., ČVUT FS, 12107, Praha
 7. Prof. Ing. Radim Mareš, CSc., FS Západočeská univerzita, Plzeň
 8. Prof. Ing. František Maršík, DrSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. , Praha
 9. Ing. Tomáš Němec, PhD., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. , Praha
 10. Adam Nový, Bc., ŠKODA POWER, Plzeň
 11. Prom. fyz. Jaroslav Pátek, CSc., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. , Praha
 12. Prof. Ing. Václav Petr, DrSc., ČVUT FS, 12107, Praha
 13. RNDr. Milan Sedlář, CSc., SIGMA Výzkumný a vývojový ústav, s.r.o., Lutín
 14. Ing. Václav Vinš, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. , Praha
 15. Ing. Patrik Zima, PhD., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i. , Praha
 16. Ing. Ondřej Bartoš, Ph.D., ČVUT v Praze, Fakulta strojní
 17. Ing. Michal Duška, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha
 18. Ing. Václav Hanus, ČEZ
 19. RNDr. Jiří Hykl, Ph.D., Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha
 20. RNDr. Ing. Jana Kalová, Ph.D., Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
 21. Ing. Libor Sova, Doosan Škoda Power, s.r.o., Plzeň
 22. Ing. Barbora Planková, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i., Praha
 23. Ing. Pavla Rudasová, Doosan Škoda Power, s.r.o., Plzeň
35. Český národní komitét balkanistů - AIESEE
 1. PhDr. Miroslav Tejchman, DrSc., Institut mezinárodních studií FSV UK , Praha - předseda
 2. Prof. PhDr. Ivan Dorovský, DrSc, Ústav slavistiky, FF MU Brno - místopředseda
 3. Doc. PhDr. Ladislav Hladký, CSc., Historický ústav AV ČR, v. v. i. , Brno - tajemník

členové:

 1. PhDr. Helena Kurzová, DrSc., Ústav pro jazyk český AV ČR, v. v. i., Praha
 2. Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., Historický ústav AV ČR, v. v. i. , Praha
 3. Doc. Dr. Jan Pelikán, CSc., Ústav světových dějin FF UK Praha
 4. Prof. Dr. Jan Rychlík, DrSc., Ústav českých dějin FF UK Praha
 5. PhDr. Miroslav Šesták, CSc., Institut mezinárodních studií FSV UK, Praha
 6. Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. , Praha
 7. PhDr. Vladimír Vavřínek, CSc., Slovanský Ústav AV ČR, v. v. i. , Praha
 8. Prof. PhDr. Radoslav Večerka, DrSc., Ústav slavistiky, FF MU Brno
36. Český národní komitét orální historie - IOHA

http://www.coh.usd.cas.cz/cs/cesky-narodni-komitet

 1. Prof. PaedDr. et Mgr. Miroslav Vaněk, PhD., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. ; FHS UK Praha - předseda
 2. PhDr. Pavel Mücke, Ph.D., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. ; FHS UK Praha - místopředseda
 3. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D., Středisko OH při Katedře historie PedF ZČU Plzeň - tajemník

členové:

 1. Mgr. Tomáš Bouška, Politictivezni.cz, Praha
 2. PhDr. Oldřich Tůma, PhD., Ústav pro soudobé dějiny AV ČR, v. v. i. , Praha
 3. PhDr. Pavel Urbášek, Archiv Univerzity Palackého v Olomouci
37. Národní komitét antropologických a etnologických věd - IUAES

http://eu.avcr.cz/Narodni_komitet/

 1. Doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc., Etnologický ústav AV ČR, v. v. i. - předseda
 2. Doc. RNDr. Pavel Bláha, CSc., Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova - místopředseda
 3. PhDr. Petr Skalník, CSc., Univerzita Pardubice - tajemník,
 4. PhDr. Jiřina Langhammerová, Národní muzeum Praha - tajemnice

členové:

 1. PhDr. Helena Beránková, Moravské zemské muzeum
 2. RNDr. Viktor Černý, PhD., Archeologický ústav AV ČR, v. v. i.
 3. Mgr. Daniel Drápala, Valašské muzeum v přírodě Rožnov pod Radhoštěm
 4. doc. RNDr. Eva Drozdová, Ph.D., Moravské zemské muzeum
 5. PhDr. Petr Janeček, PhD., Ústav etnologie, FF Univerzita Karlova
 6. Doc. PhDr. Alena Křížová, PhD., Ústav evropské etnologie FF Masarykova univerzita
 7. Prof. PhDr. Jana Pařízková, DrSc., Endokrinologický ústav
 8. PhDr. Jana Pospíšilová, Etnologický ústav AV ČR, v. v. i.
 9. Doc. RNDr. Miroslava Přidalová, PhD., Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého
38. Český národní komitét pro dlouhodobý ekologický výzkum - ILTER

www.lter.cz/ 

 1. prof. RNDr. Jaroslav Vrba, CSc. - Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice, předseda
 2. doc. RNDr. Jakub Hruška, CSc. - Česká geologická služba, Praha, místopředseda
 3. RNDr. Petr Znachor, Ph.D., Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice
 4. RNDr. Eva Jelínková - Biologické centrum AV ČR, v. v. i., Praha, tajemnice

členové:

 1. Ing. Jaroslav Andrle, Ph.D. - Správa Krkonošského národního parku, Vrchlabí
 2. Mgr. Jiří Dušek, Ph.D. - Centrum výzkumu globální změny AV ČR, v. v. i., Třeboň
 3. RNDr. Radim Hédl, Ph.D. - Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Brno
 4. Mgr. Karel Chobot, Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha
 5. RNDr. Pavel Krám, Ph.D. - Česká geologická služba, Praha
 6. RNDr. Zdenka Křenová, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta JU, České Budějovice
 7. prof. RNDr. Vojtěch Novotný, CSc. - Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice
 8. RNDr. Petr Petřík, Ph.D., Botanický ústav AV ČR, v. v. i., Průhonice
 9. Dipl. Biol. Jiří Schlaghamerský, Ph.D. - Přírodovědecká fakulta MU Brno
 10. RNDr. Viera Straškrábová, DrSc. – Biologické centrum AV ČR, v. v. i., České Budějovice
 11. Doc. Ing. Josef Suchomel, Ph.D. – Mendelova univerzita v Brně
 12. Doc. Ing. Tomáš Vrška, Dr. – Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i., Brno