Země a partnerské organizace

 

Bilaterální spolupráce je realizována na základě smluv uzavíraných mezi AV ČR a zahraničními partnerskými organizacemi. V závislosti na podmínkách smluv je možno spolupracovat formou projektů, nebo témat (pouze dobíhající témata s bulharskou BAS a ukrajinskou NAS), studijních pobytů, nebo účastí na konferencích. Financování výjezdů pracovníků AV ČR do zahraničí probíhá následovně:

 • Vysílající pracoviště AV ČR hradí mezinárodní dopravu z ČR do cílové země (do hlavního města, nebo do místa přijímajícího pracoviště), cestovní zdravotní připojištění, vízové poplatky, konferenční poplatky.
 • Partnerská organizace hradí pobytové náklady v cílové zemi, specifika jsou uvedena u jednotlivých smluv.

 

Argentina, Belgie, Bělorusko, Brazílie, Bulharsko, Černá Hora, Čína, Egypt, Estonsko, Chorvatsko, Indie, Itálie, Izrael, Japonsko, Jihoafrická republika, Korejská republika, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Mexiko, MongolskoNěmecko, Peru, Polsko, Rumunsko, Rusko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Španělsko, Švédsko, Tchaj-wan, Turecko, Ukrajina, Velká Británie, Vietnam.
 

 

 

Argentina

Mgr. Danuše Pazourková


Dohoda mezi AV ČR a Národní radou pro vědecký výzkum a technologie (CONICET)
www.conicet.gov.ar

 

  Pobyt do 90 dní bez víza. Platnost pasu ještě 1/2 roku po ukončení pobytu.   Formy spolupráce:1.Společné mobilitní projekty2.Individuální studijní pobyty 1. Společné mobilitní projekty

 • Nejvýše 30 dní ročně na projekt.
 • Minimálně jeden (1) měsíc před zahájením cesty písemně oznámit KAV ČR (OMS) jména vysílaných pracovníků a přesný termín jejich pobytu

 2. Individuální studijní pobytyPobyty mimo společné mobilitní projekty: krátkodobé cesty, účast na konferencích, cesty pro přípravu společných mobilitních projektů.Roční výměnná kvóta: 21 dní.Souhlas s vysláním na české straně není zárukou přijetí na argentinské straně. CONICET posuzuje každou žádost individuálně a zvažuje možnost přijetí s ohledem na své finanční možnosti.Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty.Nutný zvací dopis.Minimálně dva (2) měsíce před začátkem cesty zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu. Finanční podmínky:

 • Přijímající strana (CONICET) hradí:
 • Stravné, kapesné na den včetně ubytování a případného vnitrostátního cestovného 500,- Arg. pesos.

 

 

 

Belgie

Ing. Jana Vlachová 

 

1) Dohoda mezi AV ČR a Fondem pro vědecký výzkum Belgie - vlámské společenství (F.W.O.Belgie-Flanders).

www.fwo.be

 

Formy spolupráce

Studijní pobyty nainstitucích Vlámského společenství.Kvóta 20 týdnů/partnerskou organizaci a rok. Podmínky výjezduPodat žádost o zahraniční pracovní cestu (spolu se zvacím dopisem od přijímajícího pracoviště na požadovaný počet dnů) v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 3 měsíce před plánovaným odjezdem. Finanční podmínky

FWO hradí paušál ve výši 50,- EUR/osobu a den a náklady na ubytování.

 

  2) Dohoda mezi AV ČR a F.N.R.S. - francouzské společenství 
www.fnrs.be   Formy spolupráce Studijní pobyty na institucích Valonského společenstvíKvóta 10 týdnů/partnerskou organizaci a rok. Podmínky výjezduPodat žádost o zahraniční pracovní cestu (spolu se zvacím dopisem od přijímajícího pracoviště na požadovaný počet dnů) v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 3 měsíce před plánovaným odjezdem. Finanční podmínky

F.R.S.-FNRS hradí paušál ve výši 38,- EUR/osobu a den.

    3) Dohoda mezi Českou republikou a Valonskem a Francouzským společenstvím Belgie

www.wbi.be

 

Formy spolupráce

Společné mobilitní projekty s institucemi Valonského společenství. 2014-2016

 

 

 

Bělorusko

PhDr. Klára Šámalová

 

  Pro vstup na území Běloruska platí vízová povinnost. Platný cestovní pas musí mít minimálně dvě volné stránky určené pro udělení víza a doba platnosti pasu musí nejméně o 90 dní překračovat datum plánovaného návratu žadatele z území Běloruské republiky. Je třeba vyplnit žádost o vízum a přiložit fotografii (35x45 mm). Vízum je vyřízeno za týden za poplatek 60€. Další konzulární informace jsou na stránkách: http://czech.mfa.gov.by.   Dohoda mezi Národní akademií věd Běloruska (NAVB) a AV ČR nasb.gov.by   Formy spolupráce:1.Společná výzkumná témata    2.Individuální studijní pobyty 1. Společná výzkumná témataPřipravuje se přechod na realizaci spolupráce prostřednictvím společných mobilitních projektůV současné době nejsou realizována žádná témataO případném vyhlášení výzvy na podávání společných mobilitních projektů budou pracoviště informována. 2. Individuální studijní pobytyŽádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty.Pobyty možné pouze na pracovištích NAVBNutný zvací dopisMinimálně dva (2) měsíce před začátkem cesty zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu.Celková roční výměnná kvóta: 6 týdnůÚčast na konferencích: možná u akcí pořádaných NAVB.Konferenční poplatky: hradí účastník. Finanční podmínky:

 • Přijímající strana (NAVB) hradí: Stravné, kapesné a ubytování.

 


 

 

 

 

Brazílie

Mgr. Danuše Pazourková

 

1. Dohoda mezi Brazilskou akademií věd (ABC) a AV ČR 

www.abc.org.br

Brazilská akademie věd v současné době není schopna financovat pobyty zahraničních vědeckých pracovníků, hledá nový způsob financování. Probíhají jednání.

 

2. Dohoda mezi brazilskou Národní radou pro vědecký a technologický rozvoj (CNPq ) a AV ČR

www.cnpq.br/web/guest 

V současné době probíhají jednání mezi CNPq a AV ČR o konkrétních podmínkách realizace Dohody. 

 

 

Bulharsko

Mgr. Danuše Pazourková


Dohoda mezi Bulharskou akademií věd (BAS) a AV ČR
www.bas.bg

 

Formy spolupráce:

1.Společná výzkumná témata 2.Individuální studijní pobyty   Celková roční výměnná kvóta: 70 týdnů   1. Společná výzkumná témata: Schválená témata spolupráce na léta 2014-2016.

Vzhledem k tomu, že není fixně přidělena kvóta pro jednotlivá témata, je nutné každoročně podávat žádosti o zahraniční pracovní cesty do výběrového řízení.

Minimálně jeden (1) měsíc před začátkem cesty zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu.

 

2. Individuální studijní pobyty

Možné, ale při výběru uchazečů budou upřednostněna vyslání v rámci schválených výzkumných témat na léta 2014-2016.

Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty.

Přijetí možná pouze na pracovištích BAV;

Minimálně jeden (1) měsíc před začátkem cesty zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu.

 

Účast na konferencích:

možná pouze u akcí organizovaných BAVKonferenční poplatky: hradí účastník (vysílající strana) Finanční podmínky:

 • Přijímající strana (BAS) hradí: Stravné, kapesné
 • Pobyty do 28 dnů:  40 BGN/ den
 • Pobyty nad 28 dnů: 840 BGN/ měsíc
 • Vnitrostátní přeprava (vlak, bus) podle předem schváleného programu;
 • Ubytování

 

 

 

 

 

Černá Hora

PhDr. Klára Šámalová


Dohoda mezi AV ČR a Akademií věd a umění Černé Hory (CANU)
www.canu.org.me

 

Formy spolupráce

Studijní pobyty na pracovištích CANU.Účast na konferencích (spolu)pořádaných CANU.Kvóta 3 týdny na partnerskou organizaci a rok. Podmínky výjezduPodat žádost o zahraniční pracovní cestu (spolu se zvacím dopisem od přijímajícího pracoviště na požadovaný počet dnů) v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným odjezdem.Pobyt do 90 dnů bez víza s platným pasem, pobyt do 30 dnů s platným občanským průkazem. Finanční podmínky

CANU hradí stravné ve výši 20 € na den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu).

 

 

 

 

  

Čína

PhDr. Klára Šámalová

 

 

Vízová povinnost, více informací: http://www.chinaembassy.cz/cze/lsyw/

 

1) Dohoda mezi AV ČR a Čínskou akademií věd (CAS)
www.cas.ac.cn

Vztahuje se na I. a II. vědní oblast. Formy spolupráce

 • Studijní pobyty na pracovištích CAS (http://english.cas.cn/institutes/research_bodies/), a to nejvýše ve 2 čínských městech; přednost mají osoby, které s CAS již spolupracují.
 • Účast na konferencích (spolu)pořádaných pracovišti CAS (pouze osoby se zvaným referátem, účast na konferenci musí být spojena se studijním pobytem na pracovišti CAS; nejvýše 2 osoby ročně).

Kvóta 15 týdnů/partnerskou organizaci a rok.   Podmínky výjezdu Podat žádost o zahraniční pracovní cestu v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 3 měsíce před plánovaným odjezdem.   Finanční podmínky CAS hradí paušál ve výši 150,- CNY/osobu a den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu).   2) Dohoda mezi AV ČR a Čínskou akademií společenských věd (CASS) www.cssn.cn

Vztahuje se na III. vědní oblast.

 

Formy spolupráce

 • Studijní pobyty na pracovištích CASS (http://casseng.cssn.cn/organizations/), a to nejvýše ve 2 čínských městech.
 • Účast na konferencích (spolu)pořádaných pracovišti CASS (nejvýše 2 osoby ročně).

Kvóta 15 týdnů/partnerskou organizaci a rok. Podmínky výjezduPodat žádost o zahraniční pracovní cestu v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 3 měsíce před plánovaným odjezdem. Finanční podmínky

CASS hradí paušál ve výši 180,- CNY/osobu a den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu).

 

3) Dohoda mezi AV ČR a Čínským národním fondem pro přírodní vědy (NSFC)
www.nsfc.gov.cnVztahuje se na I. a II. vědní oblast.

Spolupráce v současné době neprobíhá, vyjednává se o možnosti realizace společných projektů.

 

 

 

 

 

Egypt

Mgr. Danuše PazourkováDohoda mezi Akademií pro vědu a technologie Arabské Egyptské republiky (EASRT) a AV ČR 
www.asrt.sci.eg

 

Vízum nutné (vyřízení trvá 1 týden, poplatek je 1100,-Kč za 1 vstup, 1650,-Kč za více vstupů. Minimální platnost pasu 6 měsíců nad dobu pobytu.

 

 

Formy spolupráce 1. Společné mobilitní projekty 2. Individuální studijní pobyty   1. Společné mobilitní projekty: Roční kvóta: 4 měsíce (120 dnů) pro schválené společné mobilitní projekty   Seznam společných projektů na období 2016 - 2018   Minimálně dva (2) měsíce před zahájením cesty písemně oznámit KAV ČR (OMS) jména vysílaných pracovníků a přesný termín jejich pobytu.      2. Individuální studijní pobyty Pobyty mimo společné mobilitní projekty: krátkodobé cesty, účast na konferencích, cesty pro přípravu společných mobilitních projektů Roční kvóta: 10 týdnů

Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty.Nutný zvací dopisMinimálně dva (2) měsíce před začátkem cesty zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu. Účast na konferencích: možná, pokud je pořadatelem nebo spolupořadatelem EASRTKonferenční poplatek: hradí účastník (vysílající strana) Finanční podmínky:Přijímající strana hradí:

 • Stravné na den bez ubytování 120,-  EGP
 • Ubytování se snídaní
 • Vnitřní cestovné podle předem schváleného pracovního programu.

 

 

 

 

 

Estonsko

Mgr. Danuše Pazourková

 

Dohoda o vědecké spolupráci mezi Estonskou AV (EstAV) a AV ČR 
www.akadeemia.ee   Od r. 2015 dochází k přechodu na spolupráci pouze prostřednictvím tříletých společných vědecko-výzkumných projektů. Schválené společné projekty na období 2015 – 2017. Kvóta:  v závislosti na počtu přijatých projektůÚčast na konferencích: možná  pouze ve spojením s realizací SPKonferenční poplatek: hradí účastník (vysílající strana). Další podmínky:Finanční podmínky: Stravné na den bez ubytování € 20.  Partner hradí ubytování a vnitrostátní dopravu podle předem schváleného pracovního plánu.

  

 

 

 

 

Chorvatsko

PhDr. Klára Šámalová


Dohoda mezi Chorvatskou akademií věd a umění (HAZU) a AV ČR

www.hazu.hr   Formy spolupráce Studijní pobyty na pracovištích HAZU. Účast na konferencích (spolu)pořádaných HAZU. Kvóta 30 dní na partnerskou organizaci a rok.   Podmínky výjezdu Podat žádost o zahraniční pracovní cestu (spolu se zvacím dopisem od přijímajícího pracoviště na požadovaný počet dnů) v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným odjezdem. Pozor! Vzhledem k nově platným daňovým předpisům musí mít každý vědecký pracovník přijíždějící do Chorvatska, kterému mají být vyplaceny diety, chorvatský PIN (případně OIB). Ten získá na úřadě Tax Administration (osobně nebo prostřednictvím pověřené osoby) na adrese Zagreb, Avenija Dubrovnik 32, room 529, mezi 8:00 a 15:00 hod. K tomuto účelu je nezbytné se prokázat pasem ev. evropskou ID kartou. Formulář s pokyny k vyplnění je zde. Finanční podmínky:

HAZU hradí stravné ve výši 130 HRK na den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu).

 

 

 

 

Indie

PhDr. Klára Šámalová

 

Vízová povinnost, více informací: http://eoiprague.in/eoi.php?id=Visa   1) Dohoda mezi Indian National Science Academy (INSA) a AV ČR 
www.insa.india.orgVztahuje se na všechny vědní oblasti. Formy spolupráceStudijní pobyty ve výzkumných organizacích a na vysokých školách v Indii:

 • krátkodobé (short visits/study tours) v délce 2-6 týdnů jsou určeny pro zkušené výzkumné pracovníky, jejich cílem je návštěva pracovišť, účast na konferencích (spolu)pořádaných přijímajícími pracovišti, navazování kontaktů a výměna zkušeností;
 • dlouhodobé (long visits/fellowships) v délce 3-6 měsíců jsou určeny pro mladé vědecké pracovníky (postdoktorandy), jejich cílem je realizace výzkumu na vybraném pracovišti.

Kvóta: 360 dnů/partnerskou organizaci a rok, z toho 90 dnů pro krátkodobé pobyty a 270 dnů pro dlouhodobé pobyty   Podmínky výjezdu Podat žádost o zahraniční pracovní cestu v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok (nutný zvací dopis od přijímajícího pracoviště). V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným příjezdem do Indie.   Finanční podmínky INSA hradí paušál ve výši 1000,- INR/osobu a den (při pobytech do 28 dnů), nebo 21000,- INR/osobu a měsíc (při pobytech od 29 dnů), ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu).     2) Dohoda mezi Council for Scientific and Industrial Research (CSIR) a AV ČR 
www.csir.res.in Vztahuje se na I. a II. vědní oblast.   Formy spolupráce Studijní pobyty na pracovištích CSIR:

 • krátkodobé v délce do 28 dnů;
 • dlouhodobé v délce 1-4 měsíce.

Účast na konferencích (spolu)pořádaných pracovišti CSIR. Kvóta: 120 dnů/partnerskou organizaci a rok.   Podmínky výjezdu Podat žádost o zahraniční pracovní cestu v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok (nutný zvací dopis od přijímajícího pracoviště). V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 3 měsíce před plánovaným příjezdem do Indie.   Finanční podmínky CSIR hradí paušál ve výši 1000,- INR/osobu a den (při pobytech do 28 dnů), nebo 25000,- INR/osobu a měsíc (při pobytech od 29 dnů), ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu).
  

 

Itálie

Mgr. Danuše Pazourková
 

 

1) Dohoda mezi Národní radou pro výzkum (CNR) a AV ČR
www.cnr.it Spolupráce pouze v rámci společných tříletých projektů. Schválené společné projekty na období 2016 - 2018
  Před plánovanou cestou se doporučuje oznámit termín pobytu a jména pracovníků kontaktní osobě KAV ČR Finanční podmínky: Náklady hradí vysílající strana - příspěvek na ubytování, stravné a kapesné hrazeno KAV ČR.
  2) Dohoda mezi Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) a AV ČR
www.infn.it Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty. Během roku se pouze upřesňují termíny formou dopisů mezi partnery. Účast na konferencích: není možná 
Vztahuje se především na 1. sekci I. vědní oblasti. Finanční podmínky: Stravné na den včetně ubytování EUR 70,-

 

 

 

Izrael

Karolína Rachačová, M.A.


Pobyt do 3 měsíců bez víza. Platnost pasu 6 měsíců nad dobu pobytu.

  Dohoda mezi Izraelskou akademií věd (IASH) a AV ČR
http://www.academy.ac.il/

 

Spolupráce probíhá formou individuálních studijních cest.

Kvóta: 12 týdnů

Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty. Minimálně tři (3) měsíce před začátkem cesty je potřeba zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu.

 • Účast na konferencích: možná 
 • Konferenční poplatky: hradí účastník 
 • IASH nehradí vnitrostátní cestovné (ani cestovné z mezinárodního letiště Ben Gurion u Tel Avivu do místa další destinace).

Finanční podmínky: Stravné a kapesné na den USD 30,-. Izraelská strana hradí ubytování.   Seznam hlavních veletrhů a konferencí v Izraeli v oblasti R&D a inovací v roce 2016.

 

 

 

Japonsko

Karolína Rachačová, M.A.

 

Pobyt do 3 měsíců bez víza, jedná-li se o nevýdělečnou cestu. Minimální platnost pasu je 2 měsíce nad dobu pobytu. Více informací o vízech naleznete na webových stránkách Japonského velvyslanectví: http://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/ryoji_visa.html

 

Memorandum o vědecké spolupráci mezi AV ČR a Japonskou společností pro podporu vědy (JSPS)

www.jsps.go.jp/englishMemorandum s JSPS (Japan Society for the Promotion of Science) bylo uzavřeno v únoru 2011. Memorandum umožňuje českým vědcům spolupracovat se všemi japonskými vědeckými pracovišti akreditovanými u japonského Ministerstva školství, kultury, vědy a techniky (MEXT).

 

Seznam hostitelských pracovišť v Japonsku je zde. Formy spolupráce:

1. Společné výzkumné projekty

2. Stipendia pro postdoktorální studenty/ Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers   1. Společné výzkumné projekty   Schálené společné projetky na období 4/2016 - 3/2018 (24 měsíců)    2. Stipendia pro postdoktorální studenty/ Postdoctoral Fellowships Japonská společnost pro podporu vědy každoročně vyhlašuje Postdoktorální stipendijní program pro zahraniční výzkumníky (Japan Society for the Promotion of Science Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researchers). http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral.html. Výběrové řízení je vyhlašováno vždy v únoru v rubrice Aktuality. Délka pobytu: 12 - 24 měsíců Povinné přílohy:

 • potvrzení o udělení titulu Ph.D. (PhD certificate)
 • dopis z přijímajícího pracoviště/pozvání (letter of acceptance/invitation)
 • doporučení (letter of recommendation from current or previous supervisor) 

 

 

 

Jihoafrická republika

Mgr. Jana Lokajíčková

 

Pobyty do 90 dnů bez víza. V pase nutno mít 1 volnou stránku na vlepení vstupního štítku. Minimální platnost pasu 1 měsíc po ukončení cesty.

 

 

Dohoda mezi National Research Foundation (NRF) a AV ČR www.nrf.ac.za   Formy spolupráce Společné mobilitní projekty Na rok 2016 je plánováno vyhlášení výzvy na dvouleté či tříleté projekty probíhající od roku 2017. V roce 2013 byla vyhlášena soutěž na dvouleté projekty probíhající v letech 2014 až 2015. Ve výběrovém řízení uspělo pět z dvaceti přihlášených projektů. Seznam schválených společných projektů naleznete zde. Podmínky spoluprácePodat přihlášku po vyhlášení výzvy na společné projekty dle instrukcí ve výzvě. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 1 měsíc před plánovaným odjezdem.Pobyty do 90 dnů bez víza. V pase nutno mít 1 volnou stránku na vlepení vstupního štítku. Minimální platnost pasu 1 měsíc po ukončení cesty. Finanční podmínky

NRF hradí stravné ve výši 200-600 ZAR na den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu).

 

 

 

 

Korejská republika

 Karolína Rachačová, M.A.

 

Program KONNECT

http://www.haneurope.or.kr Program KONNECT je evropský bilaterální program s Korejskou republikou financovaný v rámci FP7. Cílem programu je udržovat a podporovat budoucí evropsko-korejskou multilaterální spolupráci pokračováním ve financování aktivit zavedených v rámci předchozího prgramu KORANET. 

Výsledky výběrového řízení budou zveřejněny koncem března v rubrice Aktuality.

Doba řešení projektů: 5/2016 - 4/2018

  Dohoda mezi National Research Foundation of Korea (NRF) a AV ČR www.nrf.re.kr Probíhají jednání o znovunavázání spolupráce.   Dohoda mezi Korea Advanced Institute of Science and Technology (KAIST) a AV ČR www.kaist.ac.krProbíhají jednání o navázání spolupráce.

 

 

 

Litva

Mgr. Danuše Pazourková


Dohoda mezi Litevskou akademií věd (LitAV) a AV ČR 
lma.lt

Kvóta: 55 dnů 

Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty.

Nutný zvací dopis

 

Minimálně jeden (1) měsíc před začátkem cesty zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu.
Účast na konferencích: možná pouze u akcí pořádaných LitAV 
Konferenční poplatek: hradí účastník (vysílající strana) 
Další podmínky:

 • výměna možná na akademických pracovištích, v archivech a knihovnách;
 • vysílající strana hradí cestovné až do místa určení podle předem schváleného studijního programu; 
 • přijímající strana hradí ubytování.

Finanční podmínky: Stravné na den 40,- LTL.

 

 

 

 

Lotyšsko

Mgr. Danuše Pazourková


Dohoda mezi Lotyšskou akademií věd (LotAV) a AV ČR 
www.lza.lv/

 

Formy spolupráce:

Společné mobilitní projekty   Seznam společných projektů na období 2016 – 2018  Minimálně 30 dní před zahájením cesty písemně oznámit KAV ČR (OMS) jména vysílaných pracovníků a přesný termín jejich pobytu.    Účast na konferencích: možná pouze ve spojení s realizací projektů a pouze u akcí pořádaných LotAVKonferenční poplatek: hradí účastník (vysílající strana)  Finanční podmínky:Přijímající strana hradí:

 • Stravné na den bez ubytování EUR 20,-  (peníze jsou poukazovány na účet 1. den zahájení pobytu v Lotyšsku).
 • ubytování  
 • vnitrostátní přepravu podle předem schváleného pracovního programu

 

 

 

 

 

Maďarsko

Mgr. Jana Lokajíčková


Dohoda mezi Maďarskou akademií věd (MAV) a AV ČR
mta.hu/english/

 

Formy spolupráce

Studijní pobyty na pracovištích MAV a účast na konferencích (spolu)pořádaných MAV (pouze v případě aktivní účasti). -         kvóta 2 týdny na partnerskou organizaci a rok Společné mobilitní projekty Dne 1. 6. 2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení na společné mobilitní projekty na období 2016-2018. Seznam schválených společných projektů bude k dispozici v druhé polovině března 2016.    Podmínky výjezdu Studijní pobyty a účast na konferencích-         Podat žádost o zahraniční pracovní cestu (spolu se zvacím dopisem od přijímajícího pracoviště na požadovaný počet dnů) v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným odjezdem. Společné mobilitní projekty-         Podat přihlášku po vyhlášení výzvy na společné projekty dle instrukcí ve výzvě. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 1 měsíc před plánovaným odjezdem. Finanční podmínky:

MAV hradí stravné ve výši 5 000 HUF na den do 21. dne pobytu. Stravné na měsíc je hrazeno ve výši 100 000 HUF. Dále MAV hradí ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu).

 

 

 

 

 

Makedonie

PhDr. Klára Šámalová


Pobyty do 90 dnů bez víza. Platnost pasu musí přesahovat dobu pobytu.

  Dohoda mezi Makedonskou akademií věd a umění (MANU) a AV ČR

www.manu.edu.mk

 

Formy spolupráce

Studijní pobyty na pracovištích MANU. Účast na konferencích (spolu)pořádaných MANU. Kvóta není stanovena.   Podmínky výjezdu: Podat žádost o zahraniční pracovní cestu (spolu se zvacím dopisem od přijímajícího pracoviště na požadovaný počet dnů) v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným odjezdem. Pobyty do 90 dnů bez víza. Platnost pasu musí přesahovat dobu pobytu.   Finanční podmínky V současné době makedonská strana v souladu s vládním nařízením nevyplácí žádné stravné, ani kapesné, hradí pouze ubytování.   Poznámka: Výměny se daří realizovat ve velmi omezené míře.

 

 

 

 

Mexiko

Mgr. Danuše Pazourková

 

 

Dohoda mezi Národní Radou pro vědu a technologii (CONACYT) a AV ČR

www.conacyt.mx

 

V současnosti je spolupráce možná pouze v rámci Horizon2020.

 

Spolupráce prostřednictvím realizace bilaterálních společných mobilitních projektů je až do odvolání pozastavena. O případných změnách budou pracoviště informována.

 

 

 

  

 

 

Mongolsko

Mgr. Danuše Pazourková

 

Vízum nutné, poplatek € 30 do 5 dnů, € 55 na počkání. Platnost pasu minimálně 12 měsíců nad dobu pobytu.   Dohoda mezi Mongolskou akademií věd (MAS) a AV ČR www.mas.ac.mn   Formy spolupráce:1.Společné mobilitní projekty2.Individuální studijní pobyty  1.Společné mobilitní projekty tříleté V r. 2016 bude vyhlášena výzva na podávání společných mobilitních projektů na léta 2017 – 2019 Maximální roční výměnná kvóta na 1 projekt: 21 dní Minimálně dva (2) měsíce před zahájením cesty písemně oznámit KAV ČR (OMS) jména vysílaných pracovníků a přesný termín jejich pobytu.    2.Individuální studijní pobytyMožné pouze za předpokladu realizace společných mobilitních projektůCelková roční výměnná kvóta: 20 dníDélka 1 studijního pobytu: max. 10 dníŽádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty.Minimálně dva (2) měsíce před začátkem cesty zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu.Účast na konferencích: možná u akcí pořádaných MoAV, organizátora je nutno uvádět v návrhovém listu a v nominačním formuláři.Konferenční poplatek: hradí účastník, pokud není předem dohodnuto jinak. Finanční podmínky:

 • Přijímající strana (MAS) hradí: Stravné, kapesné
 • Vnitrostátní přepravu podle předem schváleného programu;
 • Ubytování

 

 

 

 

Německo

Ing. Jana Vlachová1) Dohoda mezi AV ČR a Německou akademickou výměnnou službou (DAAD)
www.daad.de/   Formy spolupráce Společné mobilitní projekty s výzkumnými organizacemi a VŠ v Německu. 2015-2016, 2014-2015 

 

Finanční podmínky1) Podpora se poskytujeve formě finančních příspěvků na úhradu nákladů na mobilitu (výměny členů českého a německého řešitelského týmu), které vznikly v přímé věcné a časové souvislosti s realizací projektu. Příspěvky členům českého řešitelského týmu

 • na pobytové náklady v Německu – DAAD hradí paušál
 • denní ve výši 82,- EUR kategorii 1 / 41,- EUR kategorii 2 (1 – 22 dnů),
 • měsíční ve výši 1 840,- EUR pro kategorii 1 / 1 000,- EUR pro kategorii 2 (23 dnů – 1 měsíc),
 • na mezinárodní jízdné (z ČR do Německa a zpět) – pracoviště AV ČR hradí příspěvek do maximální výše 6 000,- CZK.

 Příspěvky členům německého řešitelského týmu

 • na pobytové náklady v ČR – KAV ČR hradí
 • stravné a kapesné ve výši max. 546,- CZK/osobu a den,
 • příspěvek na ubytování ve výši max. 1.600,- CZK/osobu a noc,
 • náklady na vnitrostátní jízdné v ČR veřejnou dálkovou dopravou (autobus, vlak) v prokázané výši, nevztahuje se na každodenní přesuny mezi ubytovacím zařízením a pracovištěm, na mezinárodní jízdné (z Německa do ČR a zpět) – DAAD hradí paušál ve výši 250,- EUR pro kategorii 1 / 200,- EUR pro kategorii 2.

  1) DAAD pro účely poskytování paušálu rozlišuje členy řešitelských týmů na 2 kategorie:

 • kategorie 1: zkušení výzkumní/vědecko-techničtí pracovníci (nad 5 let od získání Ph.D.), začínající výzkumní//vědecko-techničtí pracovníci – postdoktorandi (do 5 let od získání Ph.D.),
 • kategorie 2: studenti (doktorského, magisterského, případně bakalářského studia).

 

 

 

Peru

Mgr. Danuše Pazourková

 

Pobyt do 90 dní bez víza. Minimální platnost pasu 6 měsíců nad dobu pobytu.

Dohoda mezi AV ČR a Národní radou pro vědu, technologii a technologické inovace (CONCYTEC).
portal.concytec.gob.pe Spolupráce pouze v rámci dvouletých společných projektů. V současné době se jedná o novém kole výzvy. 
Před plánovaným pobytem se doporučuje oznámit přesný termín a jména pracovníků kontaktní osobě KAV ČR.

 

Finanční podmínky:  v rámci meziakademické dohody hradí stravné kapesné a příspěvek na ubytování KAV.


 

 

 

Polsko

Mgr. Jana Lokajíčková

 

1) Dohoda mezi Polskou akademií věd (PAN) a AV ČR www.english.pan.pl   Forma spolupráce Studijní pobyty na pracovištích PAN. Účast na konferencích (spolu)pořádaných PAN (konferenční poplatek hradí účastník). Kvóta 40 týdnů na partnerskou organizaci a rok.   Další podmínky Podat žádost o zahraniční pracovní cestu v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 1 měsíc před plánovaným odjezdem.   Finanční podmínky PAN hradí stravné na den při pobytech do 21 dnů PLN 90, ubytování a vnitrostátní dopravu (je-li uvedena ve schválené žádosti o ZPC).

2) Dohoda mezi Polskou akademií věd a umění (PAU) a AV ČR 
pau.krakow.pl   Forma spolupráce Spolupráce probíhá od roku 2016 pouze formou společných výzkumných projektů. 1.června  2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení na společné mobilitní projekty na léta 2016-2018. Seznam schválených společných projektů naleznete zde.

 

Další podmínky

V případě výjezdu v rámci schváleného projektu oznámit příslušnému referentovi termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným odjezdem.

 

Finanční podmínky

V rámci příspěvku členům českého řešitelského týmu PAU hradí kapesné a stravné do výše  65 PLN/den, ubytování do výše 240 PLN/osoba a noc, vnitrostátní meziměstskou dopravu (je-li cesta uvedena ve schváleném návrhu projektu).

    

 

Rumunsko

Ing. Jana Vlachová


Dohoda mezi AV ČR a Rumunskou akademií (AR)
www.acad.ro/

 

Formy spolupráce

 • Studijní pobyty na pracovištích AR.
 • Účast na konferencích (spolu)pořádaných pracovišti AR (přednost mají vědečtí pracovníci se zvaným referátem, účast max. 2 osob z jednoho pracoviště AV ČR).

Kvóta 20 týdnů/partnerskou organizaci a rok. Podmínky výjezduPodat žádost o zahraniční pracovní cestu v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 3 měsíce před plánovaným odjezdem. Finanční podmínky

AR hradí paušál ve výši 60,- RON/osobu a den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu).

 

 

 

 

 

Rusko

PhDr. Klára Šámalová

 

  Dohoda mezi Ruskou akademií věd (RAS) a AV ČR  www.ras.ru   Výměna s Ruskou akademií věd (RAS) byla ze strany těchto partnerských organizací kvůli reorganizaci systému výzkumu a vývoje v Ruské federaci přerušena. Ruská akademie lékařských věd byla sloučena s RAS. O aktuálním vývoji budou pracoviště informována.   Vízová povinnost.  Od 15. července 2012 žádosti o ruské vízum mohou být vyplněny, natištěny a podány na Konzulátě Ruska v Praze pouze prostřednictvím speciálního webu Konzulárního útvaru MZV Ruské federace (visa.kdmid.ru). Na žádosti vyplněné a doručené jiným způsobem nebude brán zřetel. Pas musí být platný minimálně 6 měsíců nad dobu pobytu. Nutno vyplnit dotazník černou barvou, přiložit 1 fotografii, pas, + kopii pasu, kopii pojištění na služební cestu, pozvání s referenčním číslem nebo "Priglašenie ke vstupu do Ruské federace". Ke kopii pojištění je nutno též přiložit kopii pojistné smlouvy. Při cestách do Ruska vlakem, autobusem nebo osobním automobilem přes Bělorusko je zapotřebí běloruské tranzitní vízum. Další konzulární informace jsou k uvedeny na stránkách http://www.czech.mid.ru/cz/index.html.  

 

Řecko

Mgr. Danuše Pazourková

 

Program školské a kulturní spolupráce mezi Helénskou republikou a Českou republikou  Kvóta: 2 x 7 dnů
Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty.
Nominační formulář: speciální - viz. Formuláře - vyplnit anglicky + nutný zvací dopis
Termín odevzdání: i h n e d po schválení v konkurzním řízení !!!!!!! (schvalovací řízení na řecké straně je dlouhé a nominace je proto nutno odeslat najednou počátkem roku) 
Účast na konferencích: možná 
Konferenční poplatky: hradí účastník nebo, po předchozí dohodě, pořadatel akce 
Další podmínky: 

 • vnitrostátní dopravu hradí řecká strana podle předem schváleného studijního programu;
 • přijetí možná na výzkumných, vysokoškolských i některých resortních pracovištích;
 • po realizaci cesty je nutné dodat zprávu o výsledcích cest řeckému ministerstvu v angličtině (přes AV ČR).

Finanční podmínky: Stravné na den vč. ubytování EUR 110,-.   

 

Slovensko

Karolína Rachačová, M.A.


Dohoda mezi AV ČR a Slovenskou akademií věd (SAV)

www.sav.sk

Pozor! V roce 2015 došlo ke změně formy spolupráce se SAV. Klíčovou formou spolupráce jsou nově společné česko-slovenské mobilitní projekty, které nahradily dosavadní tematickou spolupráci. Zárověň s přechodem na spolupráci formou mobilitních projektů došlo k výraznému omezení kvóty pro výjezdy mimo projekty.

 

Formy spolupráce:

1. Společné mobilitní projekty

2. Individuální studijní cesty

 

1. Společné mobilitní projekty

Výběrové řízení je vyhlašováno každé tři roky. V roce 2015 bylo výjimečně vyhlášeno dodatečné výběrové řízení na období 2016 - 2017.

 

Schválené společné projekty na období 2015 – 2017

Schválené společné projekty na období 2016 - 2017

 

2. Individuální studijní cesty: Kvóta: 150 dní
Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty.
Minimálně dva (2) měsíce před začátkem cesty je potřeba zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu.
Účast na konferencích: možná pouze u akcí (spolu)pořádaných SAV Konferenční poplatek: hradí účastníkDalší podmínky:  Pobyty je možno realizovat pouze na pracovištích SAV; ve výjimečných případech lze v návaznosti na pobyt na partnerském pracovišti SAV zajistit přijetí i na pracovištích jiných institucí (archívy, knihovny, univerzity).

 

Finanční podmínky:

Denní sazby stravného a kapesného u pobytu do 21 dnů:

29,40 EUR     nad 18 hod. pobytu 18,60 EUR     při 12 - 18 hod. pobytu 12,60 EUR     při 5 - 12 hod. pobytu Paušální sazba stravného a kapesného u pobytu od 22 dnů: 646,80 EURUbytování je zajištěno a hrazeno přijímající stranou.

 

 

 

 

Slovinsko

PhDr. Klára Šámalová


Memorandum o vědecké spolupráci mezi Slovinskou akademií věd a umění (SAZU) a AV ČR 
www.sazu.sl

 

Formy spolupráce

Spolupráce probíhá pouze formou společných výzkumných projektů. Dne 15. 6. 2015 bylo vyhlášeno výběrové řízení na společné mobilitní projekty na období 2016-2018. Seznam schválených společných projektů naleznete zde. Podmínky výjezduPodat přihlášku po vyhlášení výzvy na společné projekty dle instrukcí ve výzvě. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 1 měsíc před plánovaným odjezdem. Finanční podmínky

SAZU hradí stravné ve výši 16 EUR na den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu).

 

 

 

 

Srbsko

PhDr. Klára Šámalová


Pobyt do 90 dnů bez víza. Minimální platnost pasu není stanovena.

  Dohoda mezi Srbskou akademií věd a umění (SANU) a AV ČR
www.sanu.ac.rs   Formy spolupráce Studijní pobyty na pracovištích SANU. Účast na konferencích (spolu)pořádaných SANU. Kvóta 15 týdnů na partnerskou organizaci a rok.   Podmínky výjezdu Podat žádost o zahraniční pracovní cestu (spolu se zvacím dopisem od přijímajícího pracoviště na požadovaný počet dnů) v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným odjezdem.
Pobyt do 90 dnů bez víza. Finanční podmínky

SANU hradí stravné ve výši 1 500 RSD na den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu).

 

 

 

 

 

 

Španělsko

Mgr. Danuše Pazourková

 

 

Dohoda mezi Radou pro vědecký výzkum (CSIC) a AV ČR www.csic.es/ V současnosti je spolupráce z důvodů finančních problémů na španělské straně pozastavena. Probíhají jednání.   

 

Švédsko

Mgr. Jana Lokajíčková

 

Dohoda mezi Královskou švédskou akademií literatury, historie a dějin umění (KVHAA) a AV ČR 

www.vitterhetsakad.se   Formy spolupráce Studijní pobyty na švédských univerzitách či učených společnostech v rámci III. vědní oblasti (sekce 7-9). Účast na konferencích možná.  Kvóta 8 týdnů na partnerskou organizaci a rok.   Podmínky výjezdu Podat žádost o zahraniční pracovní cestu (spolu se zvacím dopisem od přijímajícího pracoviště na požadovaný počet dnů) v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 2 měsíce před plánovaným odjezdem.
Finanční podmínky KVHAA hradí stravné ve výši 300 SEK na den, ubytování a vnitrostátní dopravu (dle předem schváleného pracovního programu).

 

 

 

 

Tchaj-wan

Karolína Rachačová, M.A.


Pobyt do 30 dní bez víza. Pas platný minimálně 6 měsíců po vstupu. Cestovatel musí být schopen předložit platnou zpáteční letenku nebo (vízum) a letenku do další destinace.

  Dohoda mezi Ministry of Science and Technology, Taiwan (dříve National Science Council) a AV ČR 
http://www.most.gov.tw   Formy spolupráce: 1. Společné mobilitní projekty 2. Individuální studijní cesty   1. Společné mobilitní projekty - Program of Project Based Personnel Exchange (PPP program) Výběrové řízení na dvouleté společné česko-tchajwanské mobilitní projekty je vyhlašováno každoročně.   Schválené společné projekty na období 2015 – 2016 Schválené společné projekty na období 2016 - 2017 2. Individuální studijní cestyKvóta: 28 dní

Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty.

  K žádosti je třeba přiložit: CV/publications, Invitation letter
Minimálně tři (3) měsíce před začátkem cesty je potřeba zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu.
Účast na konferencích: možná pouze v návaznosti na studijní program 
Konferenční poplatek: hradí účastník 
Další podmínky: 

 • pro zajištění studijního pobytu je nutné, aby přijímající strana kontaktovala příslušného koordinátora na tchaj-wanské straně (MOST nebo Academia Sinica).

Finanční podmínky:

Přijímací strana vyplácí diety v závislosti na kategorii.Senior researcher: 1.-14. den - 6 250 NTD/den, nad 15 dnů - 4 000 NTD/den, 125 000 NTD/měsícPost-doc: 2 200 NTD/den, 62 500 NTD/ měsícPhD. student: 1 900 NTD/den, 50 000 NTD/měsíc     

Turecko

Mgr. Danuše Pazourková   Pobyt do 90 dnů bez víza. Minimální platnost pasu o 3 měsíce déle než je cesta do Turecka.   Dohoda mezi Vědeckou a technologickou radou pro výzkum Turecka (TÜBITAK)  a AV ČR www.tubitak.gov.tr/   Formy spolupráce: 1.Společné mobilitní projekty 2.Individuální studijní pobyty   1. Společné mobilitní projekty Dvouleté                Celková roční výměnná kvóta 6 měsíců Schválené společné projekty na období 2015 - 2016   Při výjezdu v rámci společných mobilitních projektů je nutné alespoň jeden (1) měsíc před zahájením cesty písemně oznámit KAV ČR (OMS) jména vysílaných pracovníků a přesný termín jejich pobytu v Turecku.   2. Individuální studijní pobyty (mimo společné mobilitní projekty) Celková roční výměnná kvóta: 28 dnů Délka 1 pobytu: max. 10 dní. Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty. Nutný zvací dopis + CV Minimálně dva (2) měsíce před začátkem cesty je nutné zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu.   Účast na konferencích: možná pouze u akcí organizovaných TÜBITAK Konferenční poplatky: hradí účastník (vysílající strana)   Další podmínky: přijetí možná na pracovištích TÜBITAK  http://www.tubitak.gov.tr/tubitak_content_files/english/TUBITAKcatalogue.pdf  i na univerzitách. Finanční podmínky:Přijímající strana (TÜBITAK) hradí:

 • Stravné na den 20,- Euro vyplácené v místní měně přepočítané aktuálním kurzem.
 • ubytování
 • místní přepravné podle předem schváleného programu.

 

 

 

 

Ukrajina

PhDr. Klára Šámalová

 

  Pobyt do 90 dnů bez víza. Minimální platnost pasu 4 měsíce nad dobu pobytu.   Dohoda mezi Národní akademií věd Ukrajiny (NAVU) a AV ČR www.nas.gov.ua   Formy spolupráce: 1.Společná výzkumná témata 2.Individuální studijní pobyty   Roční výměnná kvóta: 8 měsíců (pro dlouhodobé i krátkodobé pobyty) Výměna možná pouze mezi akademickými pracovišti.   1. Společná výzkumná témata Přehled schválených témat: zde. Vzhledem k tomu, že není fixně přidělena kvóta pro jednotlivá témata, je nutné každoročně podávat žádosti o zahraniční pracovní cesty do výběrového řízení Žádosti lze podávat pouze v rámci výběrového řízení na zahraniční pracovní cesty. Minimálně jeden (1) měsíc před začátkem cesty zaslat KAV ČR (OMS) informaci o přesném termínu pobytu.  2.Individuální studijní pobyty:V omezené míře, při výběru uchazečů jsou upřednostněny žádosti o cesty v rámci schválených prioritních témat.Účast na konferencích: možná pouze u akcí pořádaných NAVUKonferenční poplatky: hradí účastník, pokud není předem dohodnuto jinak Finanční podmínky:

 • Přijímající strana (NAVU)hradí:
  • Stravné, kapesné
  • Ubytování
 • Vnitrostátní přepravu hradí přijímající strana podle předem schváleného programu

 

 

 

 

 

Velká Británie

 Mgr. Jana Lokajíčková

 

 

1) Dohoda mezi Royal Society of Edinburgh (RSE) a AV ČR Kvóta: 15 týdnů
www.royalsoced.org.uk

 

Formy spolupráce

Studijní pobyty na skotských univerzitách a výzkumných institucích (seznam zde). Ve všech případech je podmínkou titul PhD. Účast na konferencích možná. Kvóta 15 týdnů na partnerskou organizaci a rok.   Podmínky výjezdu Podat žádost o zahraniční pracovní cestu (spolu se zvacím dopisem od přijímajícího pracoviště na požadovaný počet dnů) v rámci výběrového řízení vyhlašovaného v létě na následující kalendářní rok. V případě schválení oznámit termín pobytu nejpozději 4 měsíce před plánovaným odjezdem.  
Upozornění: RSE vyhodnocuje žádosti úspěšných žadatelů pouze čtyřikrát do roka, je proto nutné informovat o plánovaném termínu s dostatečným předstihem. Bližší informace na https://www.royalsoced.org.uk/802_InternationalExchangeProgrammeBilateral.html Finanční podmínky

Diety na den včetně ubytování a vnitrostátní dopravy ve výši100 GBP.


 

 

 

Vietnam

Mgr. Danuše Pazourková

 

  Vízum nutné. Platnost víz je 1 měsíc nebo 3 měsíce (jeden i více vstupů). Vyřízení trvá 8 dnů, expres 3 dny. Minimální platnost pasu ještě 6 měsíců po návratu z Vietnamu. Poplatek 1500,- Kč.   1) Dohoda mezi Vietnamskou akademií věd a technologií (VAST) a AV ČR www.vast.ac.vn

 

Platí pouze pro I. a II. vědní oblast (sekce 1 - 6).

  Formy spolupráce: Výměny pouze v rámci schválených dvouletých společných mobilitních projektů. Roční výměnná kvóta: podle počtu přijatých společných projektů. Pobyty v délce max. 14 dní.   Seznam společných projektů na léta 2016-2017
 Minimálně dva (2) měsíce před začátkem cesty zaslat KAV ČR (OMS) jména vysílaných pracovníků a informaci o přesném termínu jejich pobytu. Finanční podmínky:

 • Přijímající strana (VAST) hradí:
  • Stravné na den bez ubytování VND 770 000,-
  • Ubytování
  • Vnitrostátní přepravu podle předem odsouhlaseného programu

  2) Dohoda mezi Vietnamskou akademií společenských věd (VASS) a AV ČR www.vass.gov.vn   Platí pouze pro III. vědní oblast (sekce 7 - 9). V současné době probíhají jednání o novém prováděcím Protokolu a podmínkách spolupráce.