Členství AV ČR v mezinárodních organizacích

Členství AV ČR v mezinárodních organizacích

AV ČR prostřednictvím svého členství v mezinárodních organizacích z oblasti vědní strategie přispívá nejen k evropské integraci a dalšímu rozvoji Evropského výzkumného prostoru, ale rovněž ke spolupráci v celosvětovém měřítku.

 

European Science Advisory Council (EASAC)
EASAC – Expertní rada pro vědu evropských akademií – je tvořena zástupci národních Akademií věd většiny členských států Evropské unie. Akademii věd České republiky zastupuje předseda Rady pro zahraniční styky RNDr. Hana Sychrová, DrSc. Hlavním cílem a zaměřením Expertní rady je příprava nezávislých expertiz a poskytování objektivních informací o závažných problémech, se kterými se potýkají politici a instituce nejen v Evropské unii, ale též na národní a krajské úrovni.
 
Informace, které poskytuje EASAC ve svých publikacích a na konferencích, reprezentují aktuální mezinárodní vědecký konsensus v dané problematice a jsou vypracovány nezávisle na komerční a politické sféře. EASAC pokrývá všechny vědní a technické disciplíny. Další informace a publikace, které EASAC vydává, je možné nalézt na stránkách Expertní rady www.easac.eu a na stránkách Akademického bulletinu http://abicko.avcr.cz.
 
Překlady shrnutí vybraných dokumentů Expertní rady v českém jazyce:
 
Nová antibiotika – proč je potřebujeme a jak je můžeme získávat: http://abicko.avcr.cz/2015/04/14/
Principy Expertní rady evropských akademií (EASAC). Zásady dialogu akademické obce s politickou reprezentací: http://abicko.avcr.cz/2014/09/14/
 
Spotřebitelské genetické testy: http://abicko.avcr.cz/2013/03/14/
 
Infekční choroby a budoucnost: strategie pro Evropu: http://abicko.avcr.cz/2012/07/23/
 

Syntetická biologie: http://abicko.avcr.cz/2011/04/15/

All European Academies (ALLEA)

text připravujeme.....

International Council for Science (ICSU)

text připravujeme.....

InterAcademy Partnership (IAP)

text připravujeme.....

Union Académique International (UAI)

text připravujeme.....

International Social Sciences Council (ISSC)

text připravujeme.....

International Human Rights Network of Academies and Scholarly Societies (IHRNASS)

text připravujeme.....